מעבר לדוח

המידע המופיע באתר, הינו חלק מפרסומים שמשדנו מפיץ ללקוחות. 
אין לראות במידע המופיע באגרת כמתן ייעוץ או חוות דעת מקצועית.
יש לציין כי חלק מהמידע המופיע באגרת אינו בהכרח תואם את התפתחויות החקיקה
והפסיקה מאז פרסומן, והמידע המופיע משקף את הדין ששרר במועד פרסום האגרת.
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה המתעוררת תוך כדי קריאת המידע.
 

 מהדורת האגרת הורדה
מעבר לדוח - נובמבר 2010
מעבר לדוח - מרץ 2010
מעבר לדוח - ספטמבר 2009
מעבר לדוח - ינואר 2009
מעבר לדוח - ספטמבר 2008
מעבר לדוח - מרס 2008
מעבר לדוח - ספטמבר 2007