משרדים

View this page in: English

תל אביב (המשרד הראשי)

מגדל הסחר, רח' המרד 25, תל אביב 68125
ת.ד 50005, תל אביב 61500


טלפון: 972-3-7954555
פקס:   972-3-7954556 

 


חיפה
רח' נתנזון 1,  חיפה 33034
ת.ד. 33984, חיפה 31339


טלפון: 972-4-8605000
פקס:   972-4-8605001

 


ירושלים
בית בינת, רח' הרטום 19, הר חוצבים, ירושלים 91450
ת.ד. 45192, ירושלים 91450


טלפון: 972-2-5418200
פקס:   972-2-5418201