Transzferárazás Magyarországon

View this page in: English

Magyarország 1992-ben az OECD Irányelveken alapuló transzferár-szabályozást vezetett be társasági adótörvényében, melynek megfelelően rögzítette, hogy a transzferárak megállapítása során a szokásos piaci ár elvét (lásd alább) kell alkalmazni.

„(Amennyiben) két (kapcsolt) vállalkozás az egymás közötti kereskedelmi vagy pénzügyi kapcsolataik során olyan feltételekben állapodik meg, vagy olyan feltételeket szab, amelyek eltérnek azoktól, amelyekben független vállalkozások egymással megállapodnának, úgy az a nyereség, amelyet a vállalkozások egyike e feltételek nélkül elért volna, a feltételek miatt azonban nem ért el, ennek a vállalkozásnak a nyereségéhez hozzászámítható és következésképpen megadóztatható.”
Az OECD Modellegyezmény 9. cikkelye

Az elmúlt években ezt a rendelkezést további, részletes szabályozások követték (elsőként a 18/2003. (VII. 16.), majd a 22/2009. (X. 16.) PM rendelet). 

A jogszabályok betartatása egyre nagyobb hangsúlyt kap, ezt támasztja alá a transzferár-specifikus adóhatósági vizsgálatok növekvő száma és mélyrehatóbb jellege.

Átláthatóbb csoporton belüli ügyletek, következetes és ésszerű árazási politika – számunkra ezt jelenti a transzferár-képzés.