Transzferárazás Magyarországon

Magyarország 1992-ben az OECD Irányelveken alapuló transzferár-szabályozást vezetett be és a társasági adótörvényében rögzítette, hogy a transzferárak megállapítása során a szokásos piaci ár elvét (lásd alább) kell alkalmazni, összhangban az OECD Modellegyezmény 9. cikkelyével.

A társasági adótörvény 18.§-a szerint, ha a kapcsolt vállalkozások egymás közötti tranzakcióikban a szokásos piaci ártól eltérő árat alkalmaznak, úgy a társasági adóalapot megfelelően módosítani kell.

 

Kapcsolt vállalkozási viszonyban lévőnek minősülnek azon vállalkozások, melyek között közvetve vagy közvetlenül többségi irányítást biztosító befolyás áll fenn, amelyek közül az egyik jogosult a másik vezető tisztségviselői, illetve felügyelő bizottsági tagjai többségének kinevezésére/visszahívására, vagy ha köztük az ügyvezetők egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg.

 

A magyarországi transzferárazási előírások értelmében a kisvállalkozásnak nem minősülő adózónak a kapcsolt vállalkozással folytatott ügyleteire transzferár nyilvántartást szükséges készíteni a társasági-adóbevallás benyújtásának időpontjáig, amennyiben ahhoz kapcsolódóan az adóévben teljesítés történt.

A hatályos jogszabályok értelmében az adózó készíthet önálló vagy közös transzferár-nyilvántartást. 

Továbbá, az úgynevezett alacsony hozzáadott értékű csoporton belüli szolgáltatások esetében, amennyiben 3% és 10% közötti haszonkulcs alkalmazására kerül sor, valamint a jogszabály által előírt feltételek teljesülnek, egyszerűsített nyilvántartás készíthető. 

Nem szükséges nyilvántartást készíteni – többek között - azon tranzakcióra, mely nettó értéke nem éri el az 50 millió forintot vagy harmadik fél által nyújtott szolgáltatás egy az egyben történő átszámlázását tartalmazza. 

Amennyiben nagyobb biztonságra törekszik, lehetősége van APA-kérelem (előzetes ármegállapítási kérelem) benyújtására, mely megegyezést tesz lehetővé az adóhatósággal egyes folyamatban lévő vagy jövőbeni tranzakciót érintően. Az APA érvényességi idejére vonatkozóan az ügyletre nyilvántartást nem kell készíteni. 

Figyelembe véve, hogy a részletszabályokat tartalmazó hazai jogszabályok számos esetben változtak, a transzferár nyilvántartások típusára, valamint mentességekre vonatkozó szabályokat javasolt lehet részletesen vizsgálni az egyes évek tekintetében.