Transzferárazás a BEPS árnyékában

A mai, kihívásokkal teli üzleti környezetben a transzferárazás továbbra is kulcsfontosságú mind az adóhatóságok, mind az adózók számára. A gazdasági válság okozta csökkenő adóbevételek, a nemzetközi vállalkozások adózását érintő fokozott közérdeklődés, valamint az OECD által kiadott BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) akcióterv-csomag az adóhatóságokat a vállalatcsoporton belüli tranzakciók alaposabb vizsgálatára ösztönzi, illetve arra, hogy nagyobb hangsúlyt fektessenek a jogszabályok érvényesítésére.

A nemzetközi folyamatokkal összhangban, a transzferárazás ma már a magyar adóhatóság egyik kiemelt ellenőrzési területe, melyet az évről évre növekvő transzferár megállapítások száma és a kapcsolódó adókülönbözetek, bírságok összege is alátámaszt. Míg néhány éve az adóhatóság elsősorban formai szempontból ellenőrizte a transzferár dokumentációkat, mára a hatóság dedikált csapata foglalkozik a transzferárazás kérdésével, akik rendszeres nemzetközi továbbképzéseken vesznek részt és a leggyakrabban használt transzferárazást elősegítő adatbázisok szakértőivé váltak.

Míg a korábbi években a gazdasági recesszió, jelenleg a BEPS fejlemények következtében egyre több vállalat kényszerül cégstruktúrája felülvizsgálatára, vagy – szükség esetén – ésszerűbb ellátási lánc kialakítására, fenntarthatóbb üzleti modellek létrehozása érdekében.

Átlátható és alátámasztható, valamint megfelelő transzferárazási stratégián alapuló kockázati és javadalmazási struktúra kialakításával azonban a vállalatok csökkenthetik a kapcsolódó költségeket és lehetséges kockázatokat.

A PwC transzferár-szakértőkből álló csoportja segít Önnek abban, hogy a jövedelmezőséget növelő tényezőkre és az adókockázatok csökkentésére összpontosíthasson.

Legyen szó különböző gyártási, szolgáltatási vagy disztribúciós modellekről, szolgáltatásokról, immateriális javakról vagy pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos tranzakciókról, mi segítünk Önnek abban, hogy a viselt kockázatok és a javadalmazás összehangolásával elfogadható és ésszerűen alátámasztható transzferár-képzési struktúrát alakíthasson ki, kapcsolt vállalati ügyletei és iparági szektora sajátosságainak megfelelően.