Értékteremtés - Transzferár-szolgáltatásaink

A fentiekből is látszik, hogy a transzferár-képzés – a dokumentációs eljárástól kezdve egy esetleges adóhatósági vizsgálaton át a bírósági eljárásig – számos kihívást jelenthet, illetve lehetőséget kínál az adózók számára. 

A PwC globális transzferár hálózata több, mint 80 ország 3000 transzferár szakemberét foglalja magában, így nyújtva ügyfeleinek széleskörű, alapos és naprakész megoldásokat, legyen szó transzferár dokumentáció elkészítéséről vagy adóhatékony struktúra kialakításáról. 

A PwC alábbi szolgáltatásai megoldást nyújtanak transzferárazási kérdéseivel kapcsolatban:


Dokumentáció

 • A kapcsolt vállalkozásokkal folytatott ügyletek feltérképezése
 • A rendelkezésre álló transzferár nyilvántartás magyar adójogi szempontból történő felülvizsgálata és módosítása
 • Adatbázis-kutatások elkészítése és felülvizsgálata
 • Közreműködés a transzferár nyilvántartás elkészítésében
 • Egyedi vagy csoport hitelminősítés megállapítása nemzetközi hitelminősítő intézetek modelljei segítségével


Előzetes ármegállapítási kérelem (APA)

 • Előzetes ármegállapítási kérelem benyújtás előnyeinek és hátrányainak felmérése
 • Előzetes ármegállapítási kérelem elkészítése
 • Segítségnyújtás mind a kérelmezési, mind az egyeztetési eljárásban

Közreműködés hatósági eljárásban
 • Tanácsadás és közreműködés transzferár-képzéssel kapcsolatos ellenőrzési eljárásban
 • Tanácsadás és közreműködés transzferár-képzéssel kapcsolatos hatósági és bírósági eljárásokban
 • Tanácsadás és közreműködés transzferárakat érintő nemzetközi jogvitákban (pl. egyeztetési eljárásokban)


BEPS

 • Az ellátási lánc, a viselt funkciók és vállalt kockázatok felülvizsgálata a BEPS akciótervek fényében
 • Az immateriális javakkal kapcsolatos módosítási javaslatok hatásának vizsgálata a jelentős immateriális javakkal vagy azokkal kapcsolatos kifizetésekkel rendelkező társaságok esetében
 • Kapcsolt szerződések és a kapcsolt tranzakcióban érintett felek tényleges magatartása közötti összhang megteremtése
 • A kapcsolt vállalkozások közti tranzakciók keretében végzett funkciók és vállalt kockázatok viseléséhez szükséges potenciál tényleges meglétének vizsgálata


Tervezés

 • Alátámasztható transzferár-képzési politika és transzferárazási gyakorlat kialakítása
 • Hatóságokkal szemben kialakuló viták esélyének csökkentése
 • A kapcsolt vállalkozások között megosztott nyereséget érintő kettős adóztatás esélyének mérséklése
 • Tervezett ügyletekre vonatkozó nyilvántartás elkészítése