Miért van szükség tapasztalt szakemberekre?

A transzferárazással kapcsolatban az elmúlt években megfigyelhető növekvő adóhatósági fókusz, illetve a megállapítások és a kiszabott bírságok összege bebizonyították, hogy a transzferár-képzési szabályok be nem tartása súlyos pénzügyi következményekkel járhat. 

A transzferárazással kapcsolatos kockázatok egyfelől a dokumentációs előírások megsértése esetén kiszabható mulasztási bírságot jelentik, melynek tranzakciónkénti és évenkénti összege elérheti a
2 000 000 Ft-ot is, amely ismételt szabálysértés esetén jelentősen megnőhet, és akár az első alkalommal kiszabott mulasztási bírság négyszeresét is elérheti. 

Emellett a transzferár-kiigazítások miatt (feltéve, hogy azok az adózó terhére szólnak) növekedhet az adókötelezettség mértéke, a felmerülő adóhiány összegét pedig 50%-os adóbírság, valamint a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi pótlék terheli. Szintén fontos megjegyezni, hogy egy esetleges transzferár-kiigazítás más adónemeket is érinthet, valamint hatással lehet a társaság cash-flow helyzetére, tervezett beruházásaira, teljesítménymutatóira, stb. A kettős adóztatás veszélye is fennáll abban az esetben, ha a megfelelő kiigazításokat a másik fél adóhatósága nem fogadja el. 

A fentieken túl bejelentési kötelezettség is terheli az adózókat, melyek elmulasztása esetén az adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. 

Ismerje meg, hogyan segíthet Önnek a PwC Transzferár csoportja transzferárazási kérdéseinek megoldásában.