Miért van szükség tapasztalt szakemberekre?

View this page in: English

A transzferár-képzési szabályok be nem tartása súlyos pénzügyi következményekkel járhat.

A transzferárazással kapcsolatos kockázatok egyfelől a dokumentációs előírások megsértése esetén kiszabható mulasztási bírságot jelentik, melynek tranzakciónkénti és évenkénti összege elérheti a
2 000 000 Ft-ot is, és amely ismételt szabálysértés esetén jelentősen megnőhet.

Emellett a transzferár-kiigazítások miatt (feltéve, hogy azok az adózó terhére szólnak) növekedhet az adókötelezettség mértéke, a felmerülő adóhiány összegét pedig 50%-os adóbírság, valamint a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi pótlék terheli.

A kettős adóztatás veszélye is fennáll abban az esetben, ha a megfelelő kiigazításokat a másik fél adóhatósága nem fogadja el.

Ezek a kockázatok minden, a magyar transzferár-szabályozás hatálya alá eső tranzakció kapcsán felmerülhetnek.

Végül a kapcsolt vállalkozással rendelkező adózót a kapcsoltsági viszony keletkezésére és megszűnésére vonatkozóan bejelentési kötelezettség is terheli. Amennyiben az adózó ezen bejelentési kötelezettségét elmulasztja, 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Ismerje meg, hogyan segíthet Önnek a PwC Transzferár csoportja transzferárazási kérdéseinek megoldásában.