Dokumentációs követelmények

View this page in: English A társasági adótörvény 18.§-a szerint, ha a kapcsolt vállalkozások egymás közötti tranzakcióikban a szokásos piaci ártól eltérő árat alkalmaznak, úgy a társasági adóalapot megfelelően módosítani kell.

Kapcsolt viszonyban lévőnek minősülnek azon vállalkozások, melyek között közvetve vagy közvetlenül többségi irányítást biztosító befolyás áll fenn vagy amelyek közül az egyik jogosult a másik vezető tisztségviselői, illetve felügyelő bizottsági tagjai többségének kinevezésére.A magyarországi transzferárazási előírások értelmében a kisvállalkozásnak nem minősülő adózónak a kapcsolt vállalkozással kötött szerződéseire és megállapodásaira el kell készítenie a nyilvántartást a társasági-adóbevallás benyújtásának időpontjáig, amennyiben ahhoz kapcsolódóan az adóévben teljesítés történt.

A hatályos jogszabályok értelmében az adózó készíthet önálló vagy közös transzferár-nyilvántartást.

Bizonyos, úgynevezett alacsony hozzáadott értékű csoporton belüli szolgáltatások esetében 3% és 7% közötti haszonkulcs alkalmazása szokásos piacinak minősül, amennyiben a jogszabály által előírt feltételek teljesülnek.

Azon tranzakcióra vonatkozóan pedig, mely nettó értéke nem éri el az 50 millió forintot vagy harmadik fél által nyújtott szolgáltatás egy az egyben történő átszámlázását tartalmazza, a rendelet szerint nem kell nyilvántartást készíteni.

Amennyiben nagyobb biztonságra törekszik, lehetősége van APA-kérelem (előzetes ármegállapítási kérelem) benyújtására, mely megegyezést tesz lehetővé az adóhatósággal jövőbeni tranzakciókra vonatkozóan. Az APA érvényességi idejére vonatkozóan az ügyletre nyilvántartást nem kell készíteni.