IFRS átállás

A PwC már számos cégnek segített abban, hogy sikeresen át tudjon térni az új számviteli szabványok alkalmazására, és komoly tapasztalatokat halmozott fel e téren. A módszertanunk – amellett, hogy  biztosítja a helyes elszámolást és utat mutat a vállalkozásoknak a működési problémák megoldásában – az ismeretek hatékony átadását helyezi a középpontba, amivel biztosítható, hogy az elért előnyök hosszú távon fennmaradjanak.

Az áttérésre szakosodott szakértőink a technikai kérdések, oktatás, kommunikáció és változáskezelés terén szerzett szakismereteikkel segítik az egyes projektek megvalósítását – mindig az adott feladat komplexitásának megfelelően. Jóllehet sok olyan kérdés van, amellyel minden vállalkozásnak szembe kell néznie, egyes kérdések nagyobb hatással vannak bizonyos iparágakra. Ezért mindig bevonjuk az iparági szakértőinket a megbízások teljesítésébe. Számtalan különféle területre (úgymint számviteli technikai kérdések, treasury, adózás, humán erőforrás menedzsment, felvásárlási és fúziós tranzakciókkal kapcsolatos értékelés és projektmenedzsment) szakosodott szakértővel rendelkezünk, akik megvizsgálják az Önök által végrehajtani szándékozott áttérési folyamatot, illetve segítséget nyújtanak az áttérés végrehajtásában.

Az IFRS-re való áttérést célzó átfogó megoldásaink lehetséges elemei:

  • Az IFRS-re való áttérés hatásainak felmérése és az áttérési stratégia meghatározása
  • Az IFRS politikák kidolgozása és az első IFRS beszámoló elkészítése
  • Az IFRS, mint elsődleges számviteli nyelv beépítése
  • Az IFRS-re való áttérés adókövetkezményeinek elemzése
  • Általános és testreszabott IFRS képzések
  • A rendelkezésre álló folyamatok, rendszerek és kontrollok értékelése, illetve a folyamatok, rendszerek és kontrollok megtervezése és bevezetése az IFRS-re való áttérés kapcsán
  • Az IFRS beszámoló kommunikálására vonatkozó stratégia értékelése és/vagy megtervezése
  • IFRS kompetencia-fejlesztés
  • Projektirányítási folyamatokkal kapcsolatos tanácsadás, illetve projektirányítási folyamatok bevezetése