IFRS tanácsadás

View this page in: English

Olyan piaci környezetben, ahol a társaságok megpróbálnak minél átláthatóbb menedzsment struktúrát kialakítani, egyre nagyobb az igény az objektív tanácsra. Feladatunknak tekintjük, hogy olyan minőségi szolgáltatásokat nyújtsunk, ami minden érintett fél elvárásainak megfelel. Továbbá szeretnénk segítséget nyújtani Ügyfeleinknek, akik maguk is látják a szabályozási környezet szigorodását és egyre inkább felismerik a minőségi számviteli szolgáltatások fontosságát, hogy meg tudjanak birkózni az új feladatokkal és elvárásokkal.

A számviteli szakma fő koncepcióit, a folyamatok alapos ismeretét és a globális szolgáltatásfejlesztést helyezve a középpontba, a PwC  budapesti irodája létrehozott egy csapatot, amelynek tagjai a nemzetközi pénzügyi beszámolókra és a kapcsolódó belső ellenőrzési szolgáltatásokra szakosodtak. Ezek a szakemberek alkotják a Pénzügyi-számviteli tanácsadási csoportot. Az csoport igénybe tudja venni a globális PwC hálózat erőforrásait, és támaszkodni tud arra a nagy szaktudásra és szakértelemre, amely az ügyfelek egyéni igényeihez igazított számviteli szolgáltatások nyújtása során  halmozódott fel ezen a területen.

Tanácsadás komplex üzleti tranzakciókkal és azok struktúrájának kialakításával kapcsolatban

A PwC egy adott projekt vagy tranzakció teljes lebonyolításában segíteni tud a vállalkozásoknak, egészen a stratégiai tervezési szakasztól, a különböző dokumentumok (előzetes koncepcionális vázlat,  szerződésvázlat, szerződéstervezet) elkészítésén át, a végleges szerződés aláírásáig bezárólag. Ennek során a PwC szakértői rávilágítanak, hogy a komplex szerződések és tranzakciók esetében milyen kérdések merülhetnek fel a beszámoló összeállításakor, és meghatározzák azok legfontosabb aspektusait. Ez az eljárás lehetővé teszi annak meghatározását, hogy egy adott szerződésnek vagy tranzakciónak milyen várható hatása lesz a beszámolóra, a jövőbeli eredményekre és a jelentősebb mutatókra.

A PwC megvizsgálja, hogy a tervezett tranzakcióknak milyen hatása van a beszámolóra, aminek segítségével a tranzakció előnyei /hátrányai időben felmérhetőek. Az eljárás lehetővé teszi a tranzakció struktúrájának és a szerződés feltételeinek módosítását.

Az új szabványok elemzése és bevezetése

A PwC segítséget nyújt a vállalkozásoknak az új számviteli szabványok és előírások hatásainak elemzésében, és a szükséges változtatások következetes gyakorlati megvalósításában. A cél az új szabványok és előírások beépítése a vállalkozások mindennapi gyakorlatába úgy, hogy a dolgozók önállóan is megbízható módon tudjanak dolgozni az új szabályokkal és előírásokkal. A PwC szakembereinek ehhez sokféle eszköz és a gyakorlatban már kipróbált módszer áll rendelkezésére, de komplex kérdések vizsgálatába az adott területek szakértői is bevonásra kerülnek. Ilyen területek lehetnek a halasztott adózás, a nyugdíj kötelezettségek, pénzügyi instrumentumok, lízingek, felvásárlások, vagy a konszolidált beszámolók összeállítása. Így a vállalkozások hasznosítani tudják a PwC ilyen témákban szerzett sokéves tapasztalatát.