IFRS szolgáltatások

View this page in: English

Felmerült már Önben az alábbi kérdések valamelyike?

IFRS szerinti beszámoló készítés kötelezettség vagy lehetőség az Ön számára, de nem biztos benne pontosan, hogy az áttérésnek milyen hatásai lehetnek

 • a pénzügyi beszámolóra,
 • a pénzügyi mutatókra,
 • az adófizetési kötelezettségre,
 • a kifizethető osztalék mértékére,
 • a számviteli rendszerre,
 • a mindennapi működés egyéb területeire (pl.: humánerőforrás)?

A vezetőségnek segítségre van szüksége az első IFRS beszámoló elkészítésénél

 • humánerőforrás hiánya miatt?
 • speciális gyakorlati IFRS szaktudás hiánya miatt?
 • az IFRS 1 szerinti kötelező kivételek és választható mentességek az Ön számára megfelelő kiválasztásában és hatásainak felmérésében?
 • az IFRS szerinti közzétételek kapcsán?
IFRS szerinti jelentési csomagot kell összeállítania?
 

Miben tud segíteni Önnek a PwC?

 • Összetett számviteli hatástanulmány készítése az IFRS alkalmazásáról (IFRS-re való áttérés hatásainak felmérése és az áttérési stratégia döntéseinek előkészítése)
 • Az IFRS-re való áttérés adóhatásának elemzése
 • Számviteli politikák gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos tanácsadás
 • Megfelelő IFRS számviteli politika kialakítása, illetve meglévő számviteli politika felülvizsgálata
 • A számviteli politikákban végrehajtott változtatások számszerű és minőségi hatásainak felmérése
 • Segítségnyújtás az első IFRS szerinti beszámoló elkészítésében
 • Az IFRS bevezetésének az üzleti folyamatokra és rendszerekre gyakorolt hatásainak elemzése
 • IFRS-re való áttéréssel közvetlenül és közvetve érintett személyek oktatása
Amennyiben érdeklődik szolgáltatásunk iránt, kérjük keresse Halmosi Gábor vezető menedzsert.

A gyorsan változó gazdasági, jogi és adózási környezetben egyre többen szembesülnek összetett számviteli problémával, melynek megoldása és az esetleges lehetőségek kidolgozása sok esetben széleskörű szakmai tapasztalatot igényelhet, legyen szó akár a magyar számviteli törvény vagy az IFRS (Nemzetközi Számviteli Beszámolási Standardok) előírásairól.

Szembesült Ön már az alábbi kérdések valamelyikével?

 • Hogyan számoljuk el a felvásárlást portfóliók és üzletágak esetén?
 • Vezethetem-e a könyveimet a csoport által meghatározott árfolyamon?
 • Hogyan számoljam el a bérleti szerződéseket (pénzügyi vagy operatív lízing)?
 • Tartalmazhat lízinget a nem bérleti szerződés?
 • Mikor és hogyan kell elszámolni az adott/kapott támogatásokat?
 • Mikor kötelező és mikor lehetőség a céltartalék képzése?
 • Hogyan kell az átalakulást számviteli szempontból kezelni? Milyen hatása lesz az átalakulásnak a pénzügyi beszámolóra?
 • Kedvezmények elszámolása hogyan történik a magyar számviteli törvény és az IFRS szabályai szerint? Milyen hatása lehet az árbevételre vonatkozóan?

 

Miben tud segíteni Önnek a PwC?

 • A tevékenységi profil figyelembevételével, a Társaság számára leginkább megfelelő számviteli politika kialakítása, áttekintése, aktualizálása;
 • Iparági gyakorlat figyelembevételével tanácsadás összetett tranzakciók elszámolására;
 • Szóbeli konzultációs lehetőség számviteli kérdések megvitatására, mely rugalmas lehetőséget biztosít a kérdések tisztázására;
 • Írásbeli tanácsadó levél készítése, melyben az Önöket érintő kérdések elszámolásának lehetőségeit mutatjuk be.
Amennyiben érdeklődik szolgáltatásunk iránt, kérjük keresse Novák Miklós vezető menedzsert.

A számviteli kimutatások módosításának egyik leggyakoribb oka a nyereségadóval kapcsolatos nem megfelelő elszámolás, amely gyakran jelentős hibákat eredményez a beszámolóban. A változó globális működési környezet, valamint az elmúlt időszak jelentős magyarországi adójogszabály változásainak eredményeként, megnövekedett az igény az egyre komplexebbé váló halasztott adó egyenlegek ellenőrzésére.

Milyen kérdésekkel állhatunk szemben a halasztott adó számításakor?

 • Hogyan kell a mérlegmódszerrel a halasztott adót kiszámítani?
 • Milyen gyakorlati problémák merülhetnek fel az első halasztott adó számításánál?
 • Milyen adókulcsot kell alkalmazni a halasztott adó számításakor?
 • Hogyan ellenőrizhető a figyelembe vett tételek teljes körűsége?
 • Mikor számolhatom el halasztott adó eszközként a levonható átmeneti különbözetet és/vagy az elhatárolt veszteségeket?
 • Hogyan kell az effektív-adóráta levezetést elkészíteni?
 

Miben tud segíteni Önnek a PwC?

 • Adóegyenlegek átvizsgálása
 • Átmeneti különbözetek azonosítása
 • Halasztott adó kalkulációs módszer felülvizsgálata
 • Halasztott adó konkrét kérdéseivel kapcsolatos tanácsadás
 • Halasztott adó kiszámításához informatikai támogatás nyújtása
 • Halasztott adó számítás és gyakorlati problémák áttekintése workshop keretében
Amennyiben érdeklődik szolgáltatásunk iránt, kérjük keresse Balogh Roland menedzsert.

Az újonnan kibocsátott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alkalmazása a korábbi elszámolási logika gyökeres változásához vezethet.

A 2014. május 28-án kibocsátott IFRS 15 Vevőszerződésekből Származó Árbevétel, a 2014. július 24-én kibocsátott IFRS 9 Pénzügyi Instrumentumok és a 2016. január 13-án kibocsátott IFRS 16 Lízingek standard első alkalmazása különösen nagy terhet róhat az IFRS beszámolót készítőkre, mivel azok széles körét érinti és jelentős változásokat is tartalmaznak.

Az új standardok alkalmazása komoly szakmai feladat nem csak a számviteli szakemberek, hanem az egyéb területeken dolgozók számára is.

Szembesült Ön már az alábbi kérdések valamelyikével?

 • Milyen új standardok bevezetésével kell foglalkoznom?
 • Milyen hatással lesz az új standard a könyvvezetésre, a számviteli folyamatokra?
 • Kell-e módosítanom az analitikus nyilvántartásaimat, hogy az új számviteli követelményeknek meg tudjak felelni?
 • Szükséges-e a jelenlegi számviteli és ügyviteli rendszerek fejlesztése?
 • Hogyan érinti az új standard bevezetése a Társaság kulcs teljesítménymutatóit?
 • Milyen hatással lehet az új standard bevezetése a Társaság üzleti tevékenységére?

 

Miben tud segíteni Önnek a PwC?

 • A Társaság tranzakcióit felmérve hatáselemzést készítünk arra vonatkozóan, hogy a számviteli kezelés milyen módon fog változni;
 • Iparági gyakorlat figyelembevételével tanácsadással tudjuk segíteni a Társaságot összetett tranzakciók elszámolására;
 • Felmérjük a Társaság által tervezett tranzakciókat, elvégezzük a számviteli kezelést leginkább befolyásoló feltételek azonosítását és segítjük a Társaságot azok változtatásainak hatáselemzésével;
 • Segítséget nyújtunk a Társaságnak az ügyviteli rendszerek adatelemzésében és az új standardoknak megfelelő megoldások implementálásában.

Amennyiben érdeklődik szolgáltatásunk iránt, kérjük keresse Németh Gergely menedzsert.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) bevezetése jelentős változásokat hozhat a számviteli folyamatokban, sőt egyre szélesebbé válhat azoknak az eszközöknek a köre, amelyek esetében évenként való értékelést kell készíteni.

Az IFRS megváltoztathatja az akvizíciók számviteli kezelését is. Minden fúzió vagy felvásárlás során szerzett eszközt (tárgyi eszközök és immateriális javak) jelenlegi (felvásárláskori) piaci értéken kell szerepeltetni a felvásárló mérlegében és azokat a továbbiakban hasznos élettartamuk alapján amortizálni. A goodwillt évente kell értékvesztés szempontjából vizsgálni.

A különféle pénzügyi eszközök, instrumentumok értékelése is szükségessé vált, többek között a különféle biztosítási szerződések, részvényopcióké is, ráadásul az utóbbi eredménykimutatást módosító tétel.

Ezek az előírások speciális értékelési és technikai szaktudást kívánnak meg, aminek segítségével a tágabb értelemben vett üzleti környezet tükrében érthetővé és értelmezhetővé válik az értékelés konkrét számviteli következménye.

PwC értékelési szakértői jelentős technikai és pénzügyi tanácsadói tapasztalattal rendelkeznek, és a számviteli szakértőkkel együttműködve komplex tanácsadást biztosítanak ügyfeleik részére.

A mai modern világban szinte minden digitalizált és nagyon sok terület elképzelhetetlen informatikai támogatás teljes vagy részleges bevonása nélkül. Ez alól a számviteli szakma sem kivétel, manapság elengedhetetlen bizonyos szintű IT megoldás igénybe vétele a gyors, pontos és hatékony munkavégzéshez.

Milyen problémákkal állhatunk szemben számviteli szakemberként?

 • Több cégnek szinte egyszerre kell elkészíteni rövid időn belül a pénzügyi beszámolóját vagy belső jelentését?
 • Havonta vagy negyedévente beszámolót kell készíteni belső célokra?
 • Rengeteg időt emészt fel a különböző beszámolók elkészítése?
 • Manuálisan kell elkészíteni a pénzügyi beszámolót vagy más jelentést?
 • Több tucat cégből álló cégcsoportnak kell egyedi és konszolidált beszámolót készíteni?
 • Nincs egységesen kialakított konszolidációt előkészítő rendszer?
 • Manuálisan történik a társasági adó kalkuláció és bevallás készítése?
 • Manuálisan történik a halasztott adó kalkuláció?

 

Miben tud segíteni Önnek a PwC?

A PwC számos számviteli IT megoldást fejlesztett, melyek a fenti problémákra megoldással szolgálhatnak:

MyReporting IT eszköz:

 • Automatizálja a pénzügyi beszámoló vagy bármely más report készítését
 • Bármely számviteli keretrendszer esetén alkalmazható
 • Gyors, pontos és hatékony beszámoló készítést tesz lehetővé
 • Nem szükséges IT fejlesztés
 • Az eszköz rövid időn belül telepíthető és alkalmazható
 • Az eszköz alkalmazása egyszerű és gyorsan megtanulható
 • Az eszköz segítségével lehetővé válik az excel táblarendszerek összehasonlítása

eConsolidation IT eszköz:

 • Automatizálja a konszolidáció kapcsán leggyakoribb és leginkább időigényes tevékenységeket, úgymint
  • új leányvállalat felvétele vagy törlése,
  • adatok összegzése,
  • külföldi leányvállalatok devizás adatainak átváltása,
  • cégcsoporton belüli tranzakciók egyeztetése,
  • módosítások kezelése
 • Az eszköz segítségével lehetővé válik az excel táblarendszerek összehasonlítása
 • Akár a MyReporting eszközzel együtt is alkalmazható, így a konszolidált beszámoló is gyorsan elkészíthető
 • Strukturált és egységes konszolidációs jelentéscsomag mintát biztosít
 • Nem szükséges IT fejlesztés
 • Az eszköz rövid időn belül telepíthető és alkalmazható

e-Tax IT eszköz:

 • Automatizált adóbevallás készítést biztosít
 • Automatizálja a halasztott adó kalkulációt
 • Csökkenti a manuális és emberi hibákból eredő kockázatokat
 • Korlátozott emberi bevonás szükséges az adókalkuláció és bevallás készítésekor
 • Erősebb kontrol a társasági és halasztott adó kalkuláció felett
 • Bármely vállalatirányítási rendszer mellett működőképes
Amennyiben érdeklődik szolgáltatásunk iránt, kérjük keresse Heronyányi Péter menedzsert.