IFRS magyarországi bevezetése

Az IFRS-ek hazai alkalmazás vizsgálatának első lépéseként a legnagyobb nemzetközi tanácsadó cégek (Big4) egy közös projekt keretében elkészítettek egy 20 országra kiterjedő kutatást, mely az IFRS-ek bevezetésének különböző területeire (úgy mint: bevezetés sikertényezői, előnyei és hátrányai, IFRS és az adózás kapcsolata, kapcsolódó képzések, stb.)  összpontosított. A kérdésekre adott válaszok alapján az IFRS-ek alkalmazásának egyik legfőbb előnyeként az adott ország versenyképességének javulása (pl.: elérhetőbb nemzetközi tőkepiacok) került megjelölésre. Az áttérés legfőbb nehézségeként egyértelműen az érintettek szakmai ismeretének valamint a kapcsolódó szakmai képzések hiányát jelölték meg. Ezzel összhangban a PwC’s Academy IFRS képzéseinek köre jelentősen bővült. Aktuális képzéseinkről itt tájékozódhat:
http://www.pwc.com/hu/hu/academy/penzugy-es-szamvitel.html

A teljes tanulmány itt érhető el: 

Következő lépésként a kormány 2014. november 7-i ülésén olyan határozatot fogadott el, amely alapján a minisztériumok felülvizsgálják 2015. március 31-ig a bevezetés hatásait és javaslatot tesznek a kormányzatnak 2015. május 31-ig. Ezzel a határozattal az IFRS-ek hazai alkalmazásának a lehetősége már egyértelműen körvonalazódott és ezzel egyidejűleg elindult a számviteli szakma képviselőinek (teljesség igénye nélkül: szakmai szervezetek, könyvvizsgálói kamara, tanácsadó cégek képviselői, stb.) együttműködése. Ezen együttműködés keretében több hónapos szakmai egyeztetéseken keresztül kidolgozásra került valamennyi kérdéses terület és megtörtént azon jogszabályok körének felmérése, amelyek módosítása elengedhetetlen a bevezetés végig viteléhez.

A szakmai egyeztetéseket követően 2015. június 12-én megszületett a Kormány 1387/2015. számú határozata a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásáról. A határozat megjelenésétől kezdődően egyértelmű és határozott érdeklődés indult meg az érintett Társaságok képviselői részéről, melyet jól mutatott a PwC’s Academy első magyarországi webinar-ra jelentkező közel 400 résztvevő száma is.

Az első jogszabály tervezet 2015. szeptember 24-én jelent meg a www.kormany.hu oldalon, majd 2015. október 13-án elérhetővé vált a www.parlament.hu oldalon a törvényjavaslat is. Utóbbi az alábbi linken elérhető: http://www.parlament.hu/irom40/06638/06638.pdf

A tervezet majd a javaslat megjelenésével ismertté vált a kapcsolódó jogszabályi háttér is, illetve ezzel együtt számos kérdés merült fel az IFRS-ek alkalmazásával kapcsolatosan. Szeptember végén egy angol nyelvű Webinar keretében előadást tartottak szakértőink, melynek során az akkor rendelkezésre álló információkat osztottak meg, valamint az áttéréshez kapcsolódó előnyöket, gyakorlati  nehézségeket és lehetőségeket mutatták be különböző példákon keresztül. A Webinar az alábbi linken elérhető:

https://www.youtube.com/watch?v=Rx_0vFLoN0Q&feature=youtu.be

Megjelent a Magyar Közlöny 2015. november 26-i számában az IFRS-re történő áttérés jogszabályi hátterét kialakító 2015. évi 178. számú törvény. A törvény szövege a linkre kattintva elérhető.

Mindenképpen fontos kiemelni, hogy az IFRS-ekre történő áttérés rendkívül összetett feladat. Nézze meg szakértőink által készített IFRS workflowt, mely az áttéréshez kapcsolódó lépéseket szemlélteti könnyen áttekinthető formában: 

Az áttérés első lépéseként az IFRS bevezetését tervező Társaságoknak mindenképpen érdemes (többek között adózási, számviteli, adminisztrációs szempontok figyelembe vételével) megvizsgálni, hogy mikor és hogyan érdemes az IFRS-re áttérni.

Az áttéréshez kapcsolódó számviteli, adózási és egyéb területek lehetséges hatásainak felmérését követően, amennyiben a társaság az IFRS-t kívánja alkalmazni, akkor figyelemmel kell lenni a törvényjavaslatban meghatározott adminisztratív határidőkre is. A törvényjavaslat szerint a 2017-től IFRS-re áttérő társaságoknak be kell jelenteni az áttérést legkésőbb az áttérés napja előtt 90 nappal az állami adóhatóság, valamint a Központi Statisztikai Hivatal részére. A bejelentéshez csatolni kell a törvényjavaslatban meghatározott könyvvizsgálói jelentést. A gyakorlatban ez (a naptári évvel megegyező üzleti évet alkalmazók esetében) azt jelenti, hogy legkésőbb 2016. szeptember 30-ig ennek a bejelentési kötelezettségnek eleget kell tenni. A 2016-tól IFRS-re áttérő társaságok esetében az áttérés napját követő 15 napon belül kell a bejelentést megtenni, vagyis legkésőbb 2016. január 15-ig.