Javult a vállalkozások véleménye a NAV-ról az elmúlt másfél évben

Második alkalommal készített felmérést az adóhatósággal és a jogszabályváltozásokkal kapcsolatos adózói véleményekről a PwC Magyarország

A PwC kutatása többek között az ellenőrzések, a jogorvoslat, a tájékoztatás és az ügyintézés területeit vizsgálta, valamint a jogszabályváltozásoknak a mindennapi üzletmenetre gyakorolt hatását. A válaszadók anonim módon mondhatták el véleményüket az adóhatóság munkájáról. Az adóhatósággal közösen készített felmérésben közel 400 adózó vett részt - a válaszadók több mint fele elégedettebb az adóhatóság munkájával, mint másfél évvel ezelőtt.

„A felmérésben résztvevők válaszai nyomán feltárhatóak azok a kritikus pontok, amelyek alapján valós visszajelzést kap a Nemzeti Adó- és Vámhivatal saját tevékenységéről és ennek nyomán lehetősége nyílik a felvetett problémák megfelelő kezelésére” – mutatott rá dr. Kelemen János, a PwC Magyarország cégtársa.

Az év elején a kiemelt adózók harmadát szervezte ki az adóhatóság a regionális adóhivatalokhoz

A NAV szervezeti átalakításával érintett válaszadók tapasztalatai szerint az ügyfélszolgálat, az eljárások gyorsasága és az ellenőrzések terén nem volt releváns változás. Előfordultak azonban átállási nehézségek, melyek elsősorban a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága és a regionális igazgatóságok eltérő referensi rendszeréből, az eltérő ügyintézési gyakorlatból és a nagyvállalatokat érintő speciális szakmai felkészültséget igénylő kérdésekben való jártasság hiányából fakadtak.

Tájékoztatás, ügyintézés

A felmérés eredményei azt mutatják, hogy a válaszadók 89%-a felkeresi ügyintézés előtt a NAV honlapját. Problémaként jelölték meg azonban, hogy az új jogszabályokkal kapcsolatban a NAV véleménye csak 4-5 hónappal később kerül ki az adóhatóság honlapjára.  

Az elektronikus eljárások területe ugyanakkor sikertörténetnek bizonyul: a számok azt mutatják, hogy az ügyfélkapun és az Ügyfél Contact Centeren keresztül történő ügyintézés is igen népszerű, ezekkel a rendszerekkel kapcsolatos ügyfél-elégedettség mértéke is növekedett, jelenleg 60-70% körül mozog. Az adózók tovább bővítenék az elektronikusan elérhető szolgáltatások körét. Jellemző, hogy az adózók négyötöde tartaná rendkívül pozitív fejleménynek a NAV ügyfélszolgálataival és a revizorokkal történő e-mailes kapcsolattartás lehetőségének bevezetését.

Ellenőrzések és jogorvoslatok

A felmérésben résztvevők elégedettek ugyan a revizorok udvariasságával és szakmai felkészültségével, azonban az iparág-specifikus ismeretek hiánya még mindig nagyban nehezíti az ellenőrzések gördülékenységét.  A válaszokból az is kiderül, hogy az adózók kétségesnek tartják, hogy szakmai érvelésüket a jogorvoslati eljárás során az adóhatóság elfogadja, emiatt pedig időnként meg sem próbálnak jogorvoslati lehetőségeikkel élni.

Jogszabályváltozások

A jogszabályváltozások adózókra gyakorolt hatását vizsgálva elmondható, hogy az általános forgalmiadó-változások nehezítették meg a leginkább a vállalkozások életét. A legkedvezőbb fogadtatása a transzferár-szabályozás területén történő és az adózás rendjét érintő változásoknak volt az elmúlt években. A válaszadók szerint az adóhatóság szerepe a jogértelmezésben és ezen keresztül a jogkövető magatartás előmozdításában kiemelkedően fontos.

„Az adóhatóságnál lezajlott szervezeti változások és szemléletmódbeli fordulat kedvező hatása már érződik, és az informatikai és egyéb fejlesztések is alapvetően jó irányba haladnak” – véli dr. Kelemen János. „Jelen felmérésünk ismételten azt bizonyítja, hogy mind az adóhatóság, mind pedig az adózók számára rendkívül fontos egy olyan együttműködő légkör kialakítása és fenntartása, ahol a felek partnerként viselkednek és számíthatnak egymásra. Együtt ugyanis sokkal többre jutnak, mint külön-külön, akár egymás ellenében.”

Megjegyzések:

A felmérésről:

A PwC Magyarország a 2012-es év mintájára 2013-ban is elindította országos felmérését annak feltérképezésére, hogy miként értékelik az adózók a jogszabályi környezet és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetének változásait. A felmérésünk célja az volt, hogy átfogó képet alkothassunk a jogszabályváltozásoknak a gazdasági élet szereplőire gyakorolt hatásáról, és az adóhatóságnál bekövetkezett szervezeti változások adózók általi megítéléséről.

A felmérésben bármely adózó részt vehetett, így a válaszokban magánszemélyek, illetve társaságok véleménye is megtalálható. A kérdőívben az egy, illetve többválasztós kérdések mellett abszolút és relatív értékelési skálák alkalmazásával igyekeztünk felderíteni az adózók álláspontját az egyes kérdésekben. A kérdések jelentős részénél lehetőséget adtunk a kérdőívet kitöltőknek, hogy szövegesen is kifejthessék véleményünket, tovább árnyalva ezzel a felmérés eredményei által kirajzolt végső képet.

A kérdések jellege, illetve a felmérés kérdőívét támogató informatikai alkalmazás szigorú adatkezelési rendszere biztosította a válaszadók anonimitását, a beérkezett válaszok elemzése kizárólag statisztikai szempontok alapján történt.

  1. Korábbi sajtóanyagainkat a honlapunkon, illetve Facebook oldalunk Aktuális rovatában is olvashatja.
  2. Az adóhatóság szervezeti átalakításának és a jogszabályi környezet változásainak adózókra gyakorolt hatása című magyar nyelvű kiadvány az alábbi linkre kattintva érhető el: http://www.pwc.com/hu/hu/kiadvanyok/adohatosagi_ellenorzesek_tapasztalatai_2013.jhtml