A változás állandósága

Betekintés a hazai gyógyszer- és egészségipar üzleti tendenciáiba

A gyógyszer- és egészségipari ágazat kilátásai rendkívül vegyesek. A tudományos és technológiai fejlődés, a társadalmi változások és a szűkülő gazdasági környezet alapjaiban alakítják át ezt a piacot. A változásokhoz való alkalmazkodás óriási piaci lehetőségeket nyit, miközben számos olyan veszélyt is magában hordoz, amelyek elkerülésére már most előrelátó és súlyos döntéseket kell meghozniuk az üzleti vezetőknek. Miközben az iparág vezérigazgatói alapvetően bizakodóak a jövőt illetően, arra is felhívják a figyelmet, hogy a szabályozói feladatokat ellátó kormányzatok is döntő befolyással vannak a cégek eredményességére, ami szükségessé teszi a folyamatos párbeszédet a közhatalommal.