Top bérek nyomában – mennyi is a plafon?

2011. október 25.

32-szeres eltérés a juttatások között

Bérplafon, változó vállalkozói járulékalap, céges stratégia vagy béren kívüli juttatások – sok minden befolyásolja napjainkban a vállalatok vezetőinek jövedelmét. Azonban nem is gondolnánk, hogy akár 32-szeres eltérés is tapasztalható a felsővezetői kompenzációs csomagok között. A PwC Felsővezetői javadalmazási felmérése minden részletet figyelembe véve veszi górcső alá a hazai vezetői béreket.

A PwC több mint 120 vállalat adatainak vizsgálatával készítette el nemrég a felsővezetői javadalmazási kérdéseket elemző felmérését a hazai tőzsdén jegyzett cégek, valamint köztulajdonban levő nagyvállalatok körében. A kutatás egyaránt vizsgálta a legfelsőbb vezetés, az igazgatótanács, az audit-, és felügyelő bizottsági elnökök és tagok, valamint az igazgatók javadalmazását, beleértve az egyes szinteken kifizetett egyéb juttatásokat, a kompenzációs csomagokat is.

32-szeres eltérés – kicsik és nagyok?

Az eddig feldolgozott adatok alapján igen jelentős eltérések tapasztalhatóak a hasonló pozícióban lévő felsővezetők javadalmazási gyakorlatában a vizsgált elemzési szempontok alapján. A teljes vizsgált minta alapján a vezérigazgatói pozícióban 32-szeres jövedelem-eltérés tapasztalható, melyben nem ritkák a kiugró értékek sem, hiszen a legmagasabb javadalmazással kitüntetett vezető 61. 927.000 Ft teljes éves készpénz kompenzációban részesül, feltételezve az éves egyszeri bónusz kifizetését. Általános trendnek tűnik, hogy legalább kétszeres jövedelmi eltérés van a versenyszféra Top 10 vizsgált vállalatainak, valamint a vizsgált minta további vállalatainak mutatói között.

Bár még mindig jelentős nagyságrendbeli különbségek fedezhetőek fel a fővárosi, valamint a vidéki vállalatok javadalmazási gyakorlatának terén – a PwC felmérése alapján közel kétszeres-, ám a gazdasági válság hatására minden vizsgált szegmensben érezhető a kompenzációs csomagok bruttó értékének visszafogott növekedése vagy stagnálása, összetétel változása, és rugalmasabbá válása.

A vizsgálat a köztulajdonú vállalatok és a Budapesti Értéktőzsdén bejegyzett cégek nyilvánosan elérhető adatai alapján készült, és még nem zárult le, azonban máris több fontos megállapítást tartalmaz. Az eddig vizsgált vállalatok között találunk regionális jelentőségű nagyvállalatokat, a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett, magyar tulajdonban lévő vállalatokat, valamint hazai KKV-kat is.

A PwC felméréséhez gyűjtött minta folyamatosan bővül, jelenleg is zajlik a felmérés a versenyszféra további meghatározó cégének körében is.

Megjegyzés a szerkesztőnek:

A Felsővezetői javadalmazási felmérés pozíciónkénti elemzése választ ad többek között arra, hogy az egyes felsővezetői pozíciókban milyen alapbérben, változóbérben, juttatási csomagban, és teljes fizetésben részesülnek a vizsgált pozíciót betöltő vezetők, mindezt a legfőbb statisztikai mutatók mentén.

A felmérés eredményei ezáltal összehasonlítási alapot jelenthetnek, és piaci referencia ponttá válhatnak bármely vállalat számára, még akkor is, ha a sajátosságok miatt a közvetlen összevetés nem célszerű.

A mellékelt ábrák az eddigi felmérés alapján készült mintaértékeket mutatják be.

 

A vizsgált vállalatok jellemzőinek hatása a teljes éves készpénz kompenzációra

 

Árbevétel (milliárd Ft)

Teljes éves készpénz kompenzáció (Ft)

Eszközök (milliárd Ft)

Teljes éves készpénz kompenzáció (Ft)

Létszám (fő)

Teljes éves készpénz kompenzáció (Ft)

<>

14 955 760

<>

11 215 312

<>

13 086 810

1-5

12 734 558

1-5

10 665 830

50-250

17 768 909

5-50

20 221 370

5-50

21 565 355

251- 500

14 450 439

50

35 758 242

50

29 117 461

500

25 498 187

 

A vezérigazgatói pozíció kompenzációs csomagjának összetétele:

 

 

 

A PwC-ről

 

A világ 158 országában jelenlévő PwC hálózat 169 ezer szakértője minőségi könyvvizsgálati, adó és tanácsadási szolgáltatásokat nyújt , hozzásegítve  ügyfeleit a számukra fontos értékek megteremtéséhez.