A pénzügyi stabilitás erősítése a 2012-es adóváltozások célja

2011. december 1.

  • A magyar gazdaság stabilitásának megteremtését szolgáló adóváltozások
  • Fokozott adóhatósági ellenőrzésre van szükség
  •  Átalakul a kifizető által nyújtható juttatások rendszere
  • Fókuszban az államadósság-csökkentés és a hiánycél megtartása: 2 százalékponttal emelkedik az ÁFA kulcs
  • Adóalap védelem és versenyképesség javítás a társasági adóban

Hónapokon át tartó egyeztetés után a Parlament elfogadta a 2012-es évre vonatkozó adóváltozásokat és a költségvetést. A kormány több területet érintő adóintézkedéseinek legfőbb célja a jelenlegi gazdasági helyzetben a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek alapvető megteremtése. Kulcsfontosságú az ország gazdasági versenyképességének helyreállítása és a vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése. A széles körű módosítások egyaránt terhet rónak majd a gazdasági élet szereplőire és a lakosságra. Ezt célozzák a 2012-es adótörvény módosításai – összegezték a PwC vezetői a tanácsadó cég mai Naprakészen Adóváltozások 2012 című adókonferenciáján.

Cél a bürokráciacsökkentés - Az adózás rendjét érintő változások

Kiemelkedő döntés az adózás rendjéről szóló törvény módosítása, mely egyrészt az adóeljárás egyszerűsítése és az adminisztrációs terhek csökkentése irányába ható újabb lépés, másrészt a módosítás tovább bővíti az adóhatóság eszköztárát az adóelkerülés és a feketegazdaság elleni küzdelemben.

„Az adómorál erősítésére tett lépések közül az adóregisztrációs eljárás és a fokozott adóhatósági felügyelet intézményének bevezetése a legjelentősebb lépés. Ennek kapcsán az adóregisztrációs eljárásnál el nem marasztalt adózók közül kockázatosnak ítéltek szoros adóhatósági felügyeletére kerül sor, hogy adókötelezettségeiket maradéktalanul teljesítsék. A jelenlegi változtatás bővíti az adóügyekben történő elektronikus ügyintézés lehetőségét. Csökkennek az adózók terhei is a túlfizetés visszaigénylésével kapcsolatosan.”  - összegezte a lényeges változásokat Dr. Réczei Géza, a PwC igazgatója.

Ígéretes irányok - Változások az SZJA területén 

A gazdaság stabilizálását célzó módosítások más és más módon érintik a munkavállalókat. A személyi jövedelmek adóztatása területén emiatt jelentősek a változások, például megszűnik az adójóváírás intézménye és megváltozik az adóalap-kiegészítés figyelembevételének rendszere.

„A munkavállalókat érint�� lépés, hogy 2012-ben részleges kivezetésre kerül a szuperbruttósítás, ugyanis nem kell alkalmazni az adóalap-kiegészítést az összevont adóalapba tartozó jövedelem 2 millió 424 ezer forintot meg nem haladó részére. Az adókötelezettség alá eső, az összevont adóalapba tartozó jövedelem 2 millió 424 ezer forintot meghaladó része után az adóalap-kiegészítés mértéke továbbra is 27 százalék.” - összegezte Mochlár Orsolya, a PwC vezető menedzsere.

A munkáltatókat érintő változás, hogy átalakul a kifizetőt terhelő közteher mellett adható juttatások rendszere. Bővülnek a korábbi adminisztrációs feladatok, mivel a béren kívüli juttatások egyedi értékére alkalmazott értékhatárok mellett jövő évtől azok együttes összegére (legfeljebb évi 500.000 forint) is figyelni kell majd. Továbbá a juttatások szokásos piaci értékének 1,19-szerese után fizetendő 16 százalék személyi jövedelemadó mellett a kifizetőt további 10 százalék egészségügyi hozzájárulás is terheli. A béren kívüli juttatásokat érintő változások mellett fontos megemlíteni, hogy 2012-től ismét lehetővé válik, hogy egyes meghatározott juttatás formájában a munkavállalók egységesen vagy belső szabályzat alapján részesüljenek juttatásban. A kifizetőt a béren kívüli juttatások után mintegy 31 százalékos, az egyes meghatározott juttatások után mintegy 51 százalékos költség terheli, amely még mindig lényegesen alacsonyabb, mint a bérjövedelmet terhelő mintegy 96 százalékos munkáltatói teher.

„Jelentős a változás az étkezési utalvány, illetve a Széchenyi Pihenő Kártya tekintetében is. Ezentúl a munkavállaló választása alapján az étkezési szolgáltatás vagy a korábbi étkezési utalvány (Erzsébet-utalvány formájában legfeljebb havi 5000 forint) és/vagy az új juttatásként megjelenő munkahelyi étkezési szolgáltatás (legfeljebb havi 12.500 forint) formájában vehető majd igénybe. 2012. január 1-jétől a korábbi étkezési utalvány Erzsébet-utalvány formájában lesz elérhető, amely a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által papír alapon vagy elektronikus formában kibocsátott utalvány. Fontos azonban megemlíteni, hogy a Széchenyi Pihenő Kártyán keresztül is lehetőség lesz étkezési szolgáltatás igénybevételére. A Széchenyi Pihenő Kártya további előnye, hogy a kártyán keresztül az étkezési szolgáltatás (évi 150.000 forint) mellett szálláshely szolgáltatás (évi 225.000 forint) és szabadidő-eltöltési és rekreációs szolgáltatások (évi 75.000 forint) is igénybe vehetők majd, az egyes szolgáltatásokra meghatározott értékhatárok nagyon ígéretesek” - tette hozzá Mochlár Orsolya.

Cél az államadósság csökkentése – ÁFA változás 

A kormány nem titkolt célja az ÁFA törvény módosításával az államadósság csökkentése és a hiánycél megtartása. A bevételek növelése érdekében 2 százalékponttal emelkedik az általános forgalmi adókulcs, ez a lépés pedig a fogyasztók terheinek emelkedését eredményezi.  

„Az általános forgalmi adó 2 százalékpontos növeléséven egyidejűleg változások történtek többek közt a láncügyletek, az adóraktározás, a bérelt, lízingelt gépjárművek levonási joga illetve az elektronikus számlázás szabályozásában is. 2012-től az áfa bevallás és az összesítő nyilatkozatok közötti ellenőrzési összhang megteremtése érdekében a törvény előírja, hogy ezen adóalanyi kör akkor is köteles áfa bevallást benyújtani, ha egyébként összesítő nyilatkozat benyújtására is köteles.” - foglalta össze Dr. Elkán László, a PwC igazgatója.

Többirányú társasági adózást érintő változások

Az adóalap védelmét célozza a társasági adózást érintő változások egy része. Az egyes részletek nemzetközi tapasztalatok felhasználásán alapszanak. Az intézkedések egy további része pedig az adókörnyezet versenyképességének javítására törekszik, a harmadik csoportba pedig a pontosításokat sorolhatjuk.

„A Társasági adóról és osztalékadóról szóló törvényben a módosítások egy része a nemzetközi tapasztalatokat is felhasználva az adóalap védelmében hozott intézkedéseket tartalmaz. Ilyenek például: az elhatárolt veszteség felhasználásának korlátozása, az alultőkésítési szabály kiterjesztése a kamatmentes cégcsoporton belüli kölcsönökre, valamint az off-shore kifizetésekkel kapcsolatos adminisztrációs rendelkezések változtatása. A törvénymódosítások második csoportja az adótervezési konstrukciók hatékonyságának növelését célozza, például a bejelentett illetve a jogdíjbevételre jogosító immateriális javak értékesítéséhez kapcsolódó adóalap csökkentés.  Az előzőek mellett új fogalmak bevezetésére, illetve egyes fogalmak pontosítására is sor került, úgymint az adomány, a termőföldből átminősített ingatlan, a saját tevékenység körében végzett K+F, és a bejelentett részesedés fogalma.” – tájékoztatott Dr. Kelemen János, a PwC cégtársa.

„Jó hír továbbá, hogy a társasági adó alanyai továbbra is társasági adóalap- és adókedvezményre egyaránt jogosító támogatást nyújthatnak a látvány-csapatsportágakban részt vevő egyes szervezetek részére. A támogatás révén elérhető adóalap- és adókedvezmény együttes alkalmazásával a támogatás a támogatók számára – jövőbeni adóalapjuk és a számukra jelenleg elérhető adókedvezmények függvényében – 10% vagy magasabb, akár 19%-os hozamot is biztosíthat.”  - tette hozzá Deák László, a PwC igazgatója.

Változó regisztrációs adó, népegészségügyi termékadó, környezetvédelmi termékdíj és jövedéki adó szabályozás

„Kedvező változás, hogy jelentősen csökken a gépjárművek regisztrációs adója. Emellett több rendelkezés pontosításra kerül a környezetvédelmi termékdíj szabályozásában, valamint emelkednek az adónem a díjtételei.” - foglalta össze Szük Balázs, a PwC menedzsere.

Változik a népegészségügyi termékadó-köteles termékek köre: jövőre adókötelesek lesznek az ízesített sörök, az alkoholos frissítők és a gyümölcsízek is; ugyanakkor a jogszabály mentesíti a legalább 50%-ban tejalapanyag felhasználásával készült üdítőitalokat és egyes cukrozott készítményeket. A legtöbb

termék vonatkozásában emelkedik az adómérték, ugyanakkor a cukrozott kakaópor után jövőre kevesebb adót kell fizetni.

„Összességében a fent részletezett 2012-es adóváltozásokról elmondható, hogy egyaránt feladatot jelent majd azok feldolgozása, alkalmazása és teherviselése mind a hazai vállalatok, mind pedig a lakosság számára. Várható hatásai azonban azt mutatják, hogy a bevételek növelésének célja támogatja az ország pénzügyi stabilitásának erősítését.” – összegezte Dr. Kelemen János.

A PwC-ről

A világ 158 országában jelenlévő PwC hálózat 169 ezer szakértője minőségi könyvvizsgálati, adó és tanácsadási szolgáltatásokat nyújt, hozzásegítve ügyfeleit a számukra fontos értékek megteremtéséhez.