A racionalizálás a fő motívum a cégfelvásárlásoknál a pénzintézeti piacon

9,7 milliárd euró mozdult meg 2012 első negyedévében a pénzügyi szektorban történő felvásárlások során 

Magyar vonatkozású felvásárlási, összeolvadási (M&A) tranzakciók is jelzik, hogy a válság előtti időszaknál mérsékeltebben ugyan, de van mozgás az európai pénzügyi szektorban. Az előző év azonos időszakával szinte hajszálra megegyező értékben kötöttek ügyleteket az európai székhellyel rendelkező, pénzügyi ágazatban tevékenykedő cégek – derül ki a PwC kontinentális elemzéséből. Az ügyletek mögött ugyanakkor leginkább a kötelező bankmentések és racionalizálási motívumok keresendőek.

A PwC összesítése szerint 2012 első negyedévében közel tízmilliárd (9,7 Mrd) euró összértékben kötöttek felvásárlási, összeolvadási (M&A) üzletet a pénzügyi szolgáltatók az európai piacon. A kiemelkedően magas 2011 záró negyedévéhez képest ez ugyan 40%-os visszaesés, de az összeg megegyezik 2011 hasonló időszakában, az első negyedévben mért adatokkal.

Az utóbbi napok hazai hírei ellenére – a Gránitbank részvénycserés megállapodása a Coop-pal, az OTP bejelentése a további szerbiai bankvásárlási terveiről - Magyarországot, és a szűkebben vett regionális környezetet vizsgálva ugyanakkor a PwC elemzése megállapítja, hogy a tranzakciók száma még mindig kevesebb, mint a válság előtti időszakban. A megfigyelt tulajdonosi szerkezet váltások jórészt leképezik a nemzetközi tendenciákat. Régiónkban a múlt év egyik legfigyelemreméltóbb eseménye az osztrák Volksbank kelet-európai érdekeltségei döntő többségének az orosz Szberbank számára történt értékesítése volt. Az idei év elején érkeztek a hírek a Credit Agricole több piacot, így hazánkat is érintő kivonulásáról. Nemrégiben az MKB Bank adott túl romániai leányvállalatán, a Romexterrán (a vevő az amerikai PineBridge alapkezelő), és ide sorolható, az egyébként erős régiós bástyákkal rendelkező KBC Lengyelországból történő kivonulása is. A cég, Európában is figyelemre méltó üzletként, 770 millió euróért értékesítette a lengyel Warta biztosítótársaságban meglévő érdekeltségét a német Talanx, valamint kisebb tulajdonostársa, a japán Meiji Yasuda számára, banki érdekeltségét, a Bank Zachodnit pedig 790 millió euróért értékesítette. 


Két tényező hajtja a piacot

„A pénzügyi szektorban zajló felvásárlások, összeolvadások dinamikája két fontos trendet vázol fel. Egyfelől a korábban életmentő tőkeinjekcióhoz jutott cégek kötelezően végre kell hajtsák a bankmentés feltételeként előzetesen vállalt átalakításokat és eszközértékesítéseket. A másik nagy befolyásoló tényező a nagy, nyugati bankok által vezérelt – nem utolsó sorban a tőkeszerkezet javítása érdekében végrehajtott - racionalizálási törekvések, kevésbé fennkölten fogalmazva a veszteséges, vagy kevésbé nyereséges üzletágak, tevékenységek leépítése, vagy értékesítése. Ide soroljuk tehát az anyabanki tevékenységek egyszerűsítését, amivel párhuzamosan a menedzsmentet túlságosan lefoglaló, időt rabló területektől is megszabadulnak”  – mondja el a legfontosabb trendekkel kapcsolatban Apáthy Ervin, a PwC Magyarország M&A igazgatója. A szakember hozzáteszi, hogy a restrukturalizációs törekvések része az is, hogy a pénzintézetek az úgynevezett non-core, azaz a stratégiailag kevésbé fontosnak ítélt, a főtevékenységbe nem feltétlenül illő vagy földrajzilag távol eső eszközöktől, tevékenységektől is megszabadulnak, akár még olyankor is, ha az egyébként nyereséges volt. A kiszállás oka ilyenkor általában vagy a vártnál kisebb piacrészesedés, vagy a túl kockázatosnak ítélt, esetleg kis növekedési potenciállal rendelkező piacokról történő kivonulás. Az egyenlet másik oldalán elsősorban az új növekedési lehetőségek keresése szerepel.

 

Kevés, de nagy értékű tranzakció az európai piacon

A 2012 első negyedévében mért közel tízmilliárd (9,7 Mrd) euró összértékű tranzakció megegyezik 2011 hasonló időszakában, az első negyedévben mért adatokkal. Igaz ugyanakkor, hogy ennek a summának igen komoly hányadát egyetlen mega-üzlet, az RBS Aviation Capital közel hatmilliárdos felvásárlása teszi ki. (A Royal Bank of Scotland 5,8 milliárd euróért értékesítette érdekeltségét a japán Sumitomo Mitsui számára.) Ha ezt a kiemelkedő értékű tranzakciót nem számítanánk, az első negyedév eredménye kevésbé volna látványos.

A bankpiacon történő felvásárlások összértéke majdnem kétmilliárd euró (1,9 Mrd) volt, de ennek közel felét tette ki a spanyol CaixaBank összeolvadása a Banca Civicával. A bankok közötti felvásárlási tranzakciók negyedéves átlagokat tekintve ennél jóval jelentősebb összegeket szoktak kitenni, így ezen a területen mindenképpen rendkívül óvatos, biztonságra törekvő piaci mozgásokat láthatunk. A PwC szerint ez tökéletesen tükrözi az árazással kapcsolatban jó ideje megfigyelhető nehézségeket, az elhúzódó gazdasági bizonytalanságot és a felvásárlások finanszírozásához szükséges hitelek forrásainak elapadását. 

Különösen korábbi aktivitásukhoz képest szerény szereplőkké zsugorodtak a private equity-k, ám befolyásuk továbbra is fontos. Játékterüket és hozamlehetőségeiket számottevően szűkítette a hitelforrások zsugorodása. Ugyanakkor számukra az elhúzódó gazdasági válság sok esetben új lehetőségeket is teremtett. Befektetési politikájukban a bankokkal, biztosítókkal szemben minden korábbinál inkább előtérbe kerültek a kevésbé tőkeintenzív, stabil cash-flow-val rendelkező szolgáltatási területek, mint például a befektetési szolgáltatások; a piaci réseket lefedő szolgáltatási portfoliók, például pénzügyi közvetítők vagy biztosítási brókerek. A megfelelő hozam biztosítása érdekében gyakran komplikált innovatív struktúrák kialakítására kényszerülnek; minden korábbinál fontosabbnak tűnik a növekedési kilátások biztosítottságának kérdése és a működés hatékonyságának javíthatósága a célpontok esetében.  

 

Szerény növekedés várható

A PwC elemzése – fenntartva ugyan, hogy az előrejelzés a mai bizonytalan viszonyok közepette szinte lehetetlen - számol olyan tényezőkkel, melyek egy szerény emelkedés lehetőségét vetítik előre a pénzügyi szolgáltatók felvásárlásainak piacán. Egyfelől a Deutsche Bank kilátásba helyezte, hogy megszabadul alternatív pénzügyi alapjától, az RREEF-től. Szó van a londoni fém-értéktőzsde tulajdonosi szerkezetének megváltozásáról és folyamatos harc dúl az olasz Fondiaria biztosítótársaság többségi tulajdonának megszerzéséért is. Ezek az üzletek minden bizonnyal megdobják a felvásárlások összesített értékét.

Ugyancsak kiolvasható a PwC által elemzett tendenciákból, hogy az olasz és a spanyol bankok konszolidációs időszak elé néznek, ami együtt jár majd bizonyos ágazatok és tevékenységek leépítésével, értékesítésével. Hozzá kell tenni, hogy a felvásárlások, eladások irányát és mértékét nagyban befolyásolja a mindenkori szabályozási környezet. Ennek megfelelően az adózási szabályok, a versenyjogi szabályozások és más kormányzati, vagy európai regulációs lépések természetszerűen hatnak a cégek stratégiájára és lehetőségeire.

 

 „Ami a magyarországi közeljövőt illeti, a jelenlegi tendenciák folytatódásával számolunk. Egy alapvetően nyomott környezetben továbbra is elsősorban olyan tranzakciók várhatóak, amelyek a piacot domináló külföldi bankok tevékenységeinek európai hadszíntéren folytatott racionalizálásából fakadnak. Várhatóan több külföldi pénzintézet is itteni pozícióinak feladása mellett fog dönteni. Ez ugyanakkor nagyszerű expanziós lehetőségeket teremt majd azoknak a versenytársaknak, akik az utóbbi évek válságait jobb kondíciókban vészelték át, vagy a szükséges fájdalmas lépéseket már korábban megtették” – mutat rá Apáthy Ervin.

 

 

Az elemzésről

A kutatás a 2012 első negyedévében bejelentett és várhatóan lezárásra is kerülő felvásárlási megállapodásokat összesítette. Az adatok publikus forrásokból, pénzpiaci bejelentésekből és hírügynökségi anyagokból származnak. A felmérésben azokat az akvizíciókat vizsgáltuk, ahol a tulajdonosi részvények legalább 30 százaléka gazdát cserélt (vagy a cég tényleges irányításában meghatározó kontroll szerephez jutott a befektető). A kutatásban az európai székhelyű, pénzügyi szektorban tevékenykedő cégeket vettük figyelembe, ahol a tranzakciós árat publikussá tették a felek. Az adatgyűjtés során nem vettük figyelembe azokat a felvásárlásokat, ahol nem tisztán pénzügyi szektorban működő cég volt érintett, vagy ahol ingatlan, vagy más nagyértékű vagyonelem cserélt gazdát, és az határozta meg szignifikánsan a tranzakció nagyságát.    

 

Szerkesztői megjegyzések:

 

A PwC-ről

A világ 158 országában jelenlévő PwC hálózat 169 ezer szakértője minőségi könyvvizsgálati, adó és tanácsadási szolgáltatásokat nyújt, hozzásegítve ügyfeleit a számukra fontos értékek megteremtéséhez. Amennyiben többet szeretne megtudni cégünkről, kérjük látogasson el honlapunkra: www.pwc.hu

 

© 2012 PwC. Minden jog fenntartva. Ebben a dokumentumban a “PwC” kifejezés a PwC hálózatra és/vagy a magyarországi tagvállalatokra utal, amelyek önálló jogi személyek. További információért, kérjük keresse fel a http://www.pwc.com/structure weboldalt.