Egyéb közvetett adók

View this page in: English

Az EU tagság jelentős változásokat hozott a magyar külkereskedelemben. Számos új, az Európai Unión belüli és kívüli kereskedelemmel kapcsolatos szabály és rendelkezés lépett és lép hatályba Magyarországon, melyek egyrészt új lehetőségeket teremtettek a nemzetközi kereskedelem költségeinek csökkentésére, másrészt viszont a szabályok be nem tartása a közvetett adók területén kockázatot jelent a vállalatok számára.

Miben segíthet önnek a PwC?

Biztosítandó, hogy nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó ügyfeleink optimalizálhassák folyamataikat és elkerüljék a kockázatokat, a PwC Magyarország Kft. a fenti adókra szakosodott szakértői csoportot hozott létre, mely képes a vámok és jövedéki adók helyes alkalmazásával kapcsolatban az ügyfelek részére minden szükséges segítséget és tanácsot biztosítani. A közvetett adózási csoport emellett a környezetvédelmi adókkal kapcsolatos kérdésekben is segítséget nyújt (környezetvédelmi termékdíj, környezetterhelési díj, energiaadó), illetve a gépjármű-regisztrációs adóval kapcsolatos kérdésekkel is foglalkozik. Kiemelt figyelmet fordítunk a jogszabály-változások követésére, és az új adók bevezetésére, így a közvetett adózási csoport nyújt adótanácsadási szolgáltatást a népegészségügyi termékadóval, az élelmiszerlánc felügyeleti díjjal és a telekommunikációs adóval kapcsolatban is.

A PricewaterhouseCoopers globális hálózatának részeként a PwC Magyarország Kft. képes a nemzetközi kereskedelemre vonatkozó legújabb előírásokat ügyfelei rendelkezésére bocsátani. Tekintve, hogy a fenti adók közvetlen hatással vannak ügyfeleink profitjára, elengedhetetlen, hogy azokat ne csak pontosan fizessék, hanem egyúttal mindenfajta pénzügyi bírság kivetését is megelőzzék. Akár import- akár exporttevékenységgel foglalkoznak, ügyfeleink számíthatnak szakértői csoportunk segítségére profitjuk maximalizálásában és adminisztrációjuk egyszerűsítésében.

Vám

 • Vámmal kapcsolatos megtakarítási és visszatérítési lehetőségek feltárása
 • Vámfelfüggesztés, vámkontingens megszerzése
 • Vámérték kimunkálásának optimalizálása
 • Származással, szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatos tanácsadás
 • Termékek helyes – vám, áfa, jövedéki adó, népegészségügyi termékadó és egyéb közvetett adó szempontú - tarifális besorolásával kapcsolatos tanácsadás
 • Vámhatósági szakvélemények és Kötelező (tarifális és származási) Felvilágosítások megszerzése
 •  Vámmal kapcsolatos eljárások nemzeti és nemzetközi optimalizálása
 • Vámhatósági engedélyek megszerzése (visszamenőleges hatállyal is)
 • Gazdasági vámeljárások alkalmazhatóságának vizsgálata és bevezetése
 • Engedélyezett gazdálkodói (AEO) tanúsítvány megszerzésével és fenntartásával kapcsolatos tanácsadás
 • Kettős felhasználású termékek kereskedelmével kapcsolatos tanácsadás
 • Kereskedelempolitikai intézkedésekkel (pl. antidömping vám) kapcsolatos tanácsadás
 • Optimális vámfizetési gyakorlat kialakítása
 • Vámjogszabályok értelmezésével kapcsolatos tanácsadás
 • Vámhatósági ellenőrzések és jogorvoslati eljárások során történő képviselet
 • Minisztériumi és vámhatósági állásfoglalások elkészítése

Jövedéki adó

 • Jövedéki adminisztrációval, megfelelési kérdésekkel kapcsolatos teljes körű támogatás
 • Átvilágítás a megtakarítási lehetőségek feltárása érdekében
 • A jövedéki adóval kapcsolatos vámhatósági engedélyek megszerzése
 • A jövedéki adó kezelésének átvilágítása a múltra vonatkozóan az adókockázatok feltárása érdekében
 • Jövedéki adó jogszabályok értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos tanácsadás

Környezetvédelmi termékdíj

 • Tanácsadás a termékdíj szabályozással kapcsolatban
 • Átvilágítás a megtakarítási lehetőségek és adókockázatok feltárása érdekében
 • Közreműködés termékdíj bejelentés és bevallások elkészítésében

Energiaadó

 • Megtakarítási lehetőségek feltárása
 • Tanácsadás a jogszabályi előírásoknak történő megfeleléshez

Népegészségügyi termékadó

 • Tanácsadás a termékadó előírásoknak történő megfeleléshez
 • Átvilágítás a megtakarítási lehetőségek feltárása érdekében

Élelmiszerlánc felügyeleti díj

 • Teljes körű tanácsadás az élelmiszerlánc felügyeleti díj szabályozással kapcsolatban

Környezetterhelési díj

 • Teljes körű tanácsadás a környezetterhelési díj szabályozással kapcsolatban

Regisztrációs adó

 • A regisztrációs adóra vonatkozó jogszabályi rendelkezések helyes alkalmazásának biztosítása

Telekommunikációs adó

 • Teljes körű tanácsadás a telekommunikációs adó szabályozással kapcsolatban

Állásfoglalás-kérés, peres eljárás

 • Segítségnyújtás az államigazgatási szervekkel, különösen a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal folytatott tárgyalások, és adóellenőrzések kapcsán, valamint állásfoglalás-kérések előkészítésében és benyújtásában
 • Közreműködés peres eljárásokban (az elsőfokú bíróságtól a Kúria (Legfelsőbb Bíróság), illetve az Európai Bíróság előtt történő eljárásokig)

Vállalatirányítási rendszerek

 • Vállalatirányítási rendszerek működésének és hatékonyságának vám és egyéb indirekt adó szempontú felülvizsgálata