Általános forgalmi adó

View this page in: English

Magyarország az Európai Unió tagállamaként az uniós HÉA irányelvekkel összhangban szabályozza az áfa rendszerét. Ennek megfelelően a magyar Áfa törvény egyrészről az uniós jogszabályoknak és joggyakorlatnak kíván megfelelni, miközben másrészről a magyar gazdaság folyamataira is reagálni törekszik. Ügyfeleink így európai tapasztalataikra hagyatkozva egy ismerős jogi környezettel találkozhatnak magyarországi tevékenységük során, ami azonban számos elemében mégis eltér más országokban alkalmazott gyakorlattól a magyar gazdaság helyzetéből eredően.

Miben segíthet önnek a PwC?

A PwC rendelkezik Magyarországon a legnagyobb áfa-szakértői csoporttal. A csoport tagjai egy-egy iparágra szakosodtak, így az áfajogszabályokon túl ügyfeleink üzleti tevékenységét is értik. Magyar áfacsoportunk szervesen illeszkedik a PwC 22 ország 130 adószakértőjét összefogó közép- és kelet-európai közvetett adózási hálózatába, valamint része a PwC globális közvetett adózási hálózatának, melyhez 99 országban mintegy 1500 szakember tartozik.

Ügyfeleink üzleti tevékenységének elemzése révén átfogó és testre szabott megoldásokat kínálunk valamennyi áfával kapcsolatos igényükre – mind helyi, mind régiós, illetve globális szinten. Elvégezzük ügyfeleink áfaterheinek csökkentését, áfa cash-flow optimalizálását, valamint áfa kezelését, továbbá tanácsadási szolgáltatásokat nyújtunk adminisztratív és bevallási kötelezettségeikkel, illetve vállalatirányítási rendszereik optimalizálásával kapcsolatban. Emellett az áfatörvény egyes, nem egyértelmű rendelkezéseinek tisztázása érdekében a PwC folyamatos párbeszédet folytat a magyar hatóságokkal. Noha csoportunk az általános forgalmi adóra specializálódott, a legnagyobb magyarországi adószakértői csoport szerves részeként működik, így valamennyi egyéb adónem hatását is figyelembe vesszük.

Legfontosabb szolgáltatásaink:

 • Áfa cash-flow tervezés
 • Üzleti folyamatok áfa szempontú átvilágítása, elemzése
 • Áfa regisztráció lebonyolítása
 • Áfa bevallással, összesítő nyilatkozatokkal, Intrastat bevallással kapcsolatos szolgáltatások
 • Jogszabályi megfeleléssel kapcsolatos szolgáltatások, ideértve a vállalat-specifikus képzéseket és a külföldről történő, illetve a belföldi adóalany általi áfa-visszaigénylést
 • Web-alapú globális információs platform: Global VAT Online
 • Adóhatósági ellenőrzéssel kapcsolatos asszisztencia, észrevétel, fellebbezés készítése
 • Áfa-csoporttal és együttműködő közösséggel kapcsolatos tanácsadás
 • Nemzetközi áfa-tervezéssel kapcsolatos tanácsadás
 • Logisztikai központok koncepciójának áfa-szempontú kidolgozása         
 • Szolgáltató központok indirekt adózással kapcsolatos feladatainak támogatása
 • „E-megfeleléssel” kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások, ideértve az elektronikus számlázást és az elektronikus archiválást
 • Innovatív, áfa-hatékony megoldások kidolgozása (például: banki üzletág-transzferek, head office tranzakciók, pénzügyi lízingek)
 • Állásfoglalás kérés, feltételes adómegállapítás iránti kérelem és felügyeleti intézkedés iránti kérelem elkészítése és benyújtása
 • Részvétel peres eljárásokban, az elsőfokú bíróságtól a Legfelsőbb Bíróságig, illetve az Európai Bíróságig;
 • Tanácsadás a magyar áfa-rendszer alapjául szolgáló európai áfa-jogszabályok küszöbön álló módosításaival kapcsolatban;
 • Az Európai Bíróságnak az európai uniós áfa-rendelkezések értelmezésére vonatkozó hatásköréből eredő lehetőségekkel kapcsolatos tanácsadás;
 • Vállalatirányítási rendszerek működésének és hatékonyságának áfa szempontú felülvizsgálata.