Adóhatósági ellenőrzések tapasztalatai 2013


 

„Az adóellenőröknek olyan irányba kellene fejlődniük, hogy ne csak a törvény betűit ismerjék, hanem a gazdasági tartalmat is vizsgálják józan paraszti ésszel.”

    A PwC Magyarország a tavalyi év mintájára 2013-ban is elkészítette országos felmérését annak feltérképezésére, hogy miként értékelik az adózók a jogszabályi környezet és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetének változásait. A felmérésünk célja az volt, hogy átfogó képet alkothassunk a jogszabályváltozásoknak a gazdasági élet szereplőire gyakorolt hatásáról, és az adóhatóságnál bekövetkezett szervezeti változások adózók általi megítéléséről.

    A felmérésben bármely adózó részt vehetett, így a válaszokban magánszemélyek, illetve társaságok véleménye is megtalálható.

    A PwC kutatása többek között az ellenőrzések, a jogorvoslat, a tájékoztatás és az ügyintézés területeit vizsgálta, valamint a jogszabályváltozásoknak a mindennapi üzletmenetre gyakorolt hatását. A válaszadók anonim módon mondhatták el véleményüket az adóhatóság munkájáról. Az adóhatósággal közösen készített felmérésben közel 400 adózó vett részt - a válaszadók több mint fele elégedettebb az adóhatóság munkájával, mint másfél évvel ezelőtt.

    „A felmérésben résztvevők válaszai nyomán feltárhatóak azok a kritikus pontok, amelyek alapján valós visszajelzést kap a Nemzeti Adó- és Vámhivatal saját tevékenységéről és ennek nyomán lehetősége nyílik a felvetett problémák megfelelő kezelésére” – mutatott rá dr. Kelemen János, a PwC Magyarország cégtársa.