Vagyonellenőri tevékenység

View this page in: English

A jelzálogbankok olyan szakosított hitelintézetek, amelyek ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtanak kölcsönt. A hitelezési tevékenységük finanszírozásához szükséges forrásaikat elsősorban jelzáloglevelek kibocsátásával és befektetőknek történő értékesítésével gyűjtik. A jelzáloglevelek olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyek jellemzően hosszú futamidővel rendelkeznek. A jelzáloglevelek fedezetét a jelzálogbank által folyósított jelzáloghitelek kamat és tőketörlesztései (rendes fedezet), valamint a hitelintézet fedezeti célra elkülönített likvid eszközei (pótfedezet) biztosítják, de végső soron a kibocsátott jelzáloglevelek fedezetét a bank által folyósított jelzáloghitelek mögött álló ingatlanállomány testesíti meg. A jelzáloghitelezési és jelzáloglevél-kibocsátási folyamat speciális szereplője a vagyonellenőr. A vagyonellenőr olyan független személy, aki jelzálogbanktól való teljes mértékű függetlensége révén biztosítja a kibocsátott jelzáloglevelek fedezetének mindenkori rendelkezésre állását. A vagyonellenőr ellenőrzi a hitelügyletek mögött álló ingatlanok nyilvántartási adatait és hitelbiztosítéki értéküket is.

Főbb referenciamunkák:

Társaságunk a jelenleg Földhitel-és Jelzálogbank Nyrt. és az UniCredit Jelzálogbank Zrt. részére végzi a vagyonellenőri szolgáltatást. Az OTP Jelzálogbank Zrt. részére 2002 és 2006 között nyújtottunk vagyonellenőri szolgáltatásokat.