Környezetvédelmi tanácsadás

View this page in: English

Pályázati dokumentációk környezetvédelmi munkarészeinek összeállítása

Az EU Szolgáltatási Üzletággal együttműködésben a hazai, illetve EU támogatás elnyerése érdekében benyújtott pályázatok készítése, felülvizsgálata, valamint minőség-ellenőrzése során a következő környezetvédelmi szolgáltatásokat vállaljuk: környezetvédelmi tárgyú megvalósíthatósági tanulmányok készítése, értékelése, a várható környezeti hatások bemutatása, a költségek és hasznok azonosítása, a környezeti fenntarthatósági szempontoknak való megfelelés bemutatása.

Környezeti hatásvizsgálatok, felülvizsgálatok, egységes környezethasználati engedélyeztetés

Ügyfeleinket új fejlesztéseik, beruházásaik korai stádiumától kezdődően támogatjuk a kritikus környezeti kérdések feltárásában, és az engedélyezési eljárásokhoz szükséges dokumentációk összeállításában. Meglévő létesítmények esetében vállaljuk teljeskörű, valamennyi környezeti elemre kiterjedő környezetvédelmi felülvizsgálatok végzését, amelyhez rendelkezünk a szükséges hatósági engedéllyel.

Adásvételhez és privatizációhoz kapcsolódó környezetvédelmi auditok, átvilágítások 

A tervezett tranzakcióhoz kapcsolódóan – a due diligence csapattal szoros együttműködésben – adásvételt megelőző környezetvédelmi átvilágítást ajánlunk.

Főbb referenciamunkák:

A Vértesi Erőmű Zrt. privatizációt megelőző, I. fázisú környezetvédelmi due diligence átvilágítása a potenciális vevő megbízásából.

Pannon GSM CO2-kibocsátás jelentési rendszerének felülvizsgálata a Telenor Csoport klímaváltozással kapcsolatos tevékenységeiről szóló jelentésének független, harmadik fél általi tanúsításával összefüggésben.