HR Board – a PwC Magyarország humánerőforrás-magazinja

Tisztelt HR vezető, kedves Kolléga!


A HR board reményeink szerint nem csupán egy újabb HR hírlevél lesz a palettán (a PwC új színeivel) de legalább egy tekintetben egyedi is. Nemrégiben a zászlónkra tűztük a "putting HR into the Boardroom" szlogent, és ennek szellemében olyan gondolatokat, megoldásokat vagy ötleteket szeretnénk havi gyakorisággal megosztani ebben a hírlevélben, amelyek segítségével ezen aspiráció megvalósítható. Három típusú felvetéssel képzeljük mindezt, ami egyben a feldolgozott, érintett témák jellegét is megadja: újszerű, innovatív kezdeményezésekkel; időszerű témákkal, amelyek például aktuális törvényi változásokhoz köthetően; illetve mérhető, konkrét üzleti hatású felvetésekkel.

Bízom benne, hogy ez a rövid, konkrét "value proposition" alapján az Ön érdeklődésére is számot tarthat hírlevelünk. Ami pedig az ígéret betartását illeti, visszajelzésüket kérjük és várjuk: mely témák azok amelyek a fenti kategóriákat megtestesítik az Ön, vagy az Ön cége számára?

 

Felsővezetői javadalmazás: ki, hol áll a „ranglistán”?

Az elmúlt évek gazdasági és szabályozási változásait követően itthon és külföldön is kiemelt figyelmet kapott a felsővezetők javadalmazása. Erre reagálva a PwC 2011-ben végezte el először a Felsővezetői Javadalmazási Felmérést hazánk vezető nagyvállalatai körében, amely jelentős eltérésekre világított rá a felsővezetők kompenzációját illetően.  Az alapbérek, a béren kívüli juttatások és a teljes kompenzációs csomagok szintjén is jelentős különbségek voltak tapasztalhatóak: akár 17,5-szeres jövedelem-eltérés is előfordult.
Önök hol helyezkednek el a felsővezetői javadalmazási ranglistán, összehasonlítva a versenytársakkal? Vegyen részt a 2012-es Felsővezetői Javadalmazási Felmérésben, hogy tisztán lássa a választ!

Bővebben a felmérésről

A felsővezetői ösztönzők pszichológiája - avagy mi motiválja a felsővezetőket?

A PwC nemzetközi csapata idén tavasszal egy globális felmérés keretében több mint 1100 felsővezetőt kérdezett meg annak kiderítésére, hogy a vezetők számára nyújtott ösztönző csomag valóban ösztönző hatású-e, illetve az egyes kompenzációs eszközök milyen motivációs hatással bírnak a vezetők számára. Az időnként meglepő válaszok az alábbi magyar nyelvű összefoglalóban olvashatóak.

Magyar nyelvű összefoglaló

A pozitív visszajelzések alapján úgy döntöttünk, hogy a Felsővezetői ösztönzők pszichológiájáról szóló felmérést meghonosítjuk itthon is, hogy magyar sajátosságokkal gazdagítsuk a nemzetközi eredményeket.
A kifejezetten a felsővezetők számára kifejlesztett kérdőív kitöltése mindössze 20 percet vesz igénybe. A kérdőív az alábbi linkre kattintva nyílik meg, elsősorban felsővezetők (első és második szintű vezetők) válaszait várjuk.

Kérdőív

Kérjük, ajánlják a felmérést saját cégük felsővezetőinek is!

Bővebben a felmérésről

Leadership vs. Leadershape

Mit jelent ma Magyarországon a vállalatoknak a Leadership? Kockázatkezelést! A PwC által megkérdezett nagyvállalatok a Leadership 16 területe közül a minőségbiztosítás, szabályozási és kockázatkezelés területeket nevezték meg a leginkább fejlettnek és intenzívnek. Ezzel szemben a legkevesebbet a tehetséggondozás területén tesznek, holott mindenki erről beszél. Nem hiányzik itt valami? Ön mit gondol erről? Örömmel megkérdezzük véleményét és az Ön vállalatának gyakorlatát is. Leadershape felmérés 2012.

Bővebben a felmérésről
 

Ki számít vezetőnek az új Munka Törvénykönyve szerint?

A 2012. július 1-jén hatályba lépett új Munka Törvénykönyve módosította a vezető beosztású munkavállalókra vonatkozó szabályokat. Az új szabályok szerint a munkáltató egyes munkavállalókat csak abban az esetben minősíthet vezető beosztású munkavállalónak, ha a hivatkozott munkavállalók alapbére a mindenkori minimálbér hétszeresét meghaladja. Azon munkavállalóknál, akiknek munkaszerződése jelenleg tartalmazza ugyan a vezető beosztású munkavállalókra vonatkozó minősítést, továbbá speciális összeférhetetlenségi és felelősségi szabályokat, viszont alapbérük jelenleg nem éri el a minimálbér összegének hétszeresét, nincsen lehetőség a vezetői szabályok alkalmazására.

Az új szabályok szerint nem lesz különbség az első számú vezető, illetve a munkáltató által vezetőnek minősített munkavállalókra vonatkozó törvényes szabályok között. Mindkét munkavállalói csoport esetben lehetőség nyílik arra, hogy a munkáltató a munkaviszonyt lényegében bármikor indoklás nélkül megszüntesse, továbbá korlátlan felelősséget alkalmazzon a munkavállalók esetén.

Felhívjuk továbbá arra a figyelmüket, hogy a vezetőkre vonatkozó szabályoktól a munkáltató és a munkavállaló az egyes munkaszerződésben eltérhet, így a felmondás gyakorlására, az indoklási kötelezettségre, a felmondási tilalom szabályaira, a felmondási idő és a végkielégítés szabályaira teljesen egyedi normák alkalmazásában állapodhatnak meg.

A szabályok módosulása szükségessé teszi, hogy a cégek újragondolják a vezetőkre vonatkozó szabályokat, továbbá újradefiniálják azon munkavállalók személyi körét, akiknél a szigorúbb felelősségi, felmondási és összeférhetetlenség szabályokat alkalmazni tudják.

A munkahelyvédelmi akciótervről

A kormány által meghirdetett és az Országgyűlés elé benyújtott tíz pontos munkavédelmi akciótervének első öt pontja a tartós munkanélküliek foglalkoztatását, továbbá a kismamák, a 25 év alatti munkavállalók, az 55 év feletti munkavállalók, illetve a szakképesítéssel nem rendelkező munkavállalók  munkahelyeinek megőrzését hivatott elősegíteni. A megcélzott csoportokban a szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást a tervek szerint százezer forintos bruttó bér határig kívánják csökkenteni. Tovább

A fent említett csoportok foglalkoztatását már most is segíti az állam a START program keretében. A tervezet nem rendelkezik ezen kedvezmények megszűntetéséről, azonban előírja, hogy a két kedvezmény egyidejűleg nem vehető igénybe. Az eltérő mérték, bruttó jövedelem értékhatár és kedvezményezetti kör, illetve a kedvezménnyel érintett évek száma miatt a kedvezmény összege csak egyedileg határozható meg, így a cégeknek a saját alkalmazási feltételeiket figyelembe véve kell eldönteni, hogy melyik kedvezménnyel járnak jobban. Az adminisztrációs teher az új kedvezménynél valószínűleg kisebb, azonban a tartósan álláskeresők, illetve a kismamák esetén ehhez a kedvezményhez is a megfelelő hatóság által kiállított igazolás szükséges. A kormány nem kíván változtatni eredeti elképzelésén, így a 25 éven aluliak érintő járulékkedvezmény a már állományban lévő fiatalokra is alkalmazható lesz, nem csak a tartós álláskeresőkre, így ezzel lényegesen megnő a kedvezményezettek köre.  A kedvezmény arányosan számítva alkalmazható lesz a részmunkaidőben dolgozókra is.

A tervezet alapján az igénybe vehető járulékkedvezmény a 25 év alatti, az 55 év feletti, továbbá a szakképzettséget nem igénylő munkavállalók esetében a munkavállaló bruttó bérének  (de legfeljebb 100 ezer forint) 14,5 százalék. A tartós álláskereső személyek után az első két évben a kedvezmény mértéke a bruttó bér (de legfeljebb 100 ezer forint) 27% (gyakorlatilag a teljes szociális hozzájárulási adó összege), majd a harmadik évben 14,5%. A gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, valamint a gyereknevelési támogatás folyósítását követően foglalkoztatottak munkavállalók utáni kedvezmény és a 25 éven alatti álláskeresők kedvezménye megegyezik a tartós álláskeresők után járó kedvezménnyel.  
Az új kedvezmények bevezetését az indokolja, hogy a munkanélküliség aránya ezeknél a csoportoknál meghaladja az Európai Uniós átlagot. A munkavédelmi akcióterv tehát kedvező hatást gyakorolhat a foglalkoztatásra, elősegítheti a gazdaság kifehérítését és biztosabbá teheti a munkavállalók állásának megtartását, továbbá feltehetőleg segíteni fogja az alacsonyabb képzettségű és keresetű munkavállalók foglalkoztatását. A program továbbá segítheti az elmaradt régiók felzárkózását is, azonban indokolt lehetne esetleg a különböző régiók esetén differenciálni.

A jövő kérdése azonban, hogy a program önmagában elegendő lesz-e új munkahelyek teremtésére is, hiszen ehhez elengedhetetlen a fejlődő, versenyképes gazdaság is.  Mindenképpen ügyelni kell a megfelelő részletszabályok kidolgozására, mert azok nélkül könnyen visszaélhetnek a munkáltatók az adott kedvezményekkel. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a járulékkedvezménnyel foglalkoztatott munkavállalók más munkavállalókkal szembeni, kizárólag adóelőny elérése miatti foglalkoztatása megelőzhető legyen.
A kormány számításai szerint a munkavédelmi akcióterv 300 milliárdos terhet fog jelenteni a költségvetés számára, melyet többek között a tranzakciós illetékből kíván fedezni. A törvénytervezetről a tervek szerint szeptember 24-én szavaz az országgyűlés.

 

PwC's Academy - Élethosszig tartó tanulás: divatmozgalom vagy a jövője kulcsa?

A mai gyorsan változó üzleti életben elengedhetetlen mindig naprakész, versenyképes szaktudás birtokában lenni. A PwC’s Academy számos képzési területen segít Önnek versenyben maradni. Magas szintű csoportos tanulási lehetőséget és szakmai képzési programokat biztosítunk a magyar és nemzetközi számvitel, pénzügy és üzleti menedzsment területén.

CIPD – HR és L&D szakmai képesítés (angol nyelven)
Európa legnagyobb HR és szervezetfejlesztési szakmai szervezete, melynek képzési programjához évente több mint 13 000 új résztvevő csatlakozik, hogy a HR vagy L&D területen alap- vagy posztgraduális szinten tovább bővítse szakmai ismereteit a legújabb elméleti, gyakorlati megközelítéseken keresztül. A CIPD végzettséget bizonyító okleveleket a világ legtöbb országában ismerik és elismerik. Regionális, vagy nemzetközi HR karrierhez nélkülözhetetlen.

HR-kockázatmenedzsment - 2012. november 6.
Az emberi erőforrás a vállalkozások motorja. Képzésünk során részletesen ismertetjük az átgondolt HR-stratégiával összefüggő munkajogi, humán-erőforrás menedzsment és adózási tudnivalókat, melyek a működés lehetséges kockázati tényezői. Képzésünk során sorra vesszük többek között a személyi jövedelemadózás, társadalombiztosítás, foglalkoztatás kérdéseit.

„NAGYÍTÓVAL” – Négy alkalmas interaktív, gyakorlati workshop a munkajog változásairól - 2012. november 8., 15., 22., 29.
NAGYÍTÓVAL - a szabályzatokról
NAGYÍTÓVAL - a munkaidőről
NAGYÍTÓVAL - a munkabérről
NAGYÍTÓVAL - a felmondásról

A Munka Törvénykönyve változásait bemutató interaktív, szakmai képzésünk előadói a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda elismert munkajogászai. Képzésünkön feldolgozásra kerülnek az új Munka Törvénykönyve hatálybalépése óta felmerült gyakorlati kérdések és értelmezési problémák. A szakmai képzésen a résztvevőknek lehetőségük lesz kérdéseik feltevésére és megvitatására.

HR-kontrolling – A humán tőke számokban - 2012. december 5.
Az üzleti hatékonyság fokmérője az emberi erőforrás lehető leghatékonyabb felhasználásának biztosítása. Képzésünk során megtudhatja, egy szervezeten belül mit és hogyan érdemes mérni a humán tőkére vonatkozóan a legeredményesebb üzleti működés érdekében. Felelős HR-vezetőként ismerje meg a rendelkezésére álló eszközöket.

PwC - International Mobility csoport

Szakértőink széleskörű hazai és nemzetközi tapasztalata, a világszintű irodahálózat, az átfogó és naprakész szaktudás lehetővé teszi, hogy átfogó megoldást tudjunk nyújtani az emberi erőforrásokkal kapcsolatos témákban. A teljesség igénye nélkül a következő területeken tudunk segítséget nyújtani ügyfeleink részére.

  • Magánszemélyeknek nyújtott juttatások adó és társadalombiztosítási szempontból történő áttekintése, és javaslat azok adóoptimalizálására.
  • Cafeteria tanácsadás, áttekintjük, értékeljük és fejlesztjük a cafeteria rendszereket. Továbbá reprezentáció, üzleti ajándék és marketing akciók adózásához kapcsolódó tanácsadás is nyújtunk.
  • Közreműködünk a munkavállalói részvényprogramok bevezetésében, a NAV által történő elismertetésében, áttekintjük a jelenlegi programok adózási következményeit is.
  • Felülvizsgáljuk a külföldi anyatársaság által bevezetett részvényalapú programokat adó és társadalombiztosítás szempontból és ehhez kapcsolódóan tanácsadást nyújtunk. Továbbá tájékoztató leveleket készítünk az adózási teendőkről a magánszemélyek és/vagy a foglalkoztatók részére.
  • Javaslattal élünk a külföldön történő foglalkoztatási struktúrára vonatkozóan, figyelembe véve a társadalombiztosítási és adózási egyezményekben foglalt lehetőségeket, szem előtt tartva a munkavállaló és a munkáltató érdekeit is.
  • Teljeskörűen intézzük a kiküldetésben dolgozó magánszemélyek adóügyeit, tartózkodási- és munkavállalási engedélyeit,
  • Bérszámfejtési tanácsadást nyújtunk a kiküldetésben dolgozó magánszemélyekkel kapcsolatosan, továbbá hipotetikus adószámítási és adókiegyenlítési kalkulációkat készítünk.
 
   

 

 

 
 Key trends in Human Capital  HR Innovation  Hourglass
A globális Saratoga adatok alapján a HR mérhető trendjeit, változásait elemző angol nyelvű kiadvány. 
Esettanulmányokat, „sztorikat” tartalmazó nemzetközi magazin, angol nyelven. 

A nemzetközi HR-magazin aktuális száma többek között foglalkozik a tudás-átadás kérdéskörével, a tehetség megosztással, valamint azzal, hogy hogyan segíthető elő az innováció a megfelelő munkaerő toborzásával. Olvashatnak még továbbá a tehetségek felfedezésének különböző módszereiről is.
 
 

 

 Humán erőforrás tanácsadás
 
International Mobility 
 
PwC's Academy 
 
Reichard Réka 
Vezető tanácsadó
+36 1 461 9895
reka.reichard@hu.pwc.com
Keztyűs Mónika
Menedzser
+36 1 461 9735
monika.keztyus@hu.pwc.com
Kőrösi Beáta
Képzési vezető
+36 1 461 9623
beata.korosi@hu.pwc.com
 

Kérjük értékelje és ossza meg észrevételeit magazinunkkal kapcsolatban.