Értékteremtő szolgáltatásaink

View this page in: English, Deutsch

Munkánkat, szolgáltatásainkat iparági csoportokba szerveződve nyújtjuk annak érdekében, hogy a különböző ágazatokban, iparágakban tevékenykedő ügyfeleink működési területük sajátosságaihoz igazított legjobb gyakorlatokra alapuló szakértő tanácsot kaphassanak tőlünk. Szakértelmünkre, kiterjedt tapasztalatunkra és nemzetközi hálózatunkra támaszkodva kínálunk tanácsadási szolgáltatásokat.

Könyvvizsgálati szolgáltatások keretében éves beszámolók és speciális célú pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatát és hitelesítését végezzük, továbbá ügyfeleink szerződéseknek, EU vagy állami támogatások feltételeinek való megfelelését vizsgáljuk és ezzel kapcsolatos jelentéseket készítünk.

IFRS tanácsadás területén nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakértőink nyújtanak segítséget komplex IFRS (nemzetközi számviteli sztenderd) kérdések megoldásában, valamint tekintik át és tesznek javaslatokat ügyfeleink IFRS kimutatásainak fejlesztésére.

Általános adók területén tanácsadásunk kiterjed a társasági adóval, helyi iparűzési adóval valamint az egyéb közvetlen adókkal kapcsolatos problémák megoldására. Belső adóvizsgálattal segítséget nyújtunk a társaságok adóhelyzetének áttekintéséhez és az esetleges problémák kiszűréséhez. Személyi jövedelemadó és társadalombiztosítás területén segítünk a munkáltatói adó- és járulékterhek minimalizálásában valamint az alkalmazotti juttatások maximalizálásában.

Nemzetközi adótervezési szaktanácsadóink az országhatáron átnyúló adótervezésben, valamint a helyi szintű optimális vállalati struktúra kialakításában nyújtanak segítséget ügyfeleinknek.

Adóeljárásokkal kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatásink keretében az adóellenőrzések megkezdése előtt áttekintjük és felmérjük ügyfeleink adózási pozícióját és javaslatokat adunk az esetleges adókockázatok kezelésére, valamint képviseljük ügyfeleinket a hatóságok előtt.

Közvetett adók vonatkozásában tanácsadási szolgáltatásunk elsősorban az ÁFA, vám, jövedéki adó, energiaadó és környezetvédelmi termékdíj terén felmerülő problémákra ad választ, valamint belső vizsgálatok végzésével is segítséget nyújtunk megtakarítási lehetőségek feltárásához, engedélyek megszerzéséhez és az esetleges kockázatok kiszűréséhez.

Transzferárak területén segítsünk a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott megfelelő transzferárak meghatározásában, valamint a jogszabályoknak megfelelő transzferár-dokumentáció elkészítésében.

Vállalati adminisztrációs szolgáltatások területén számviteli, adóadminisztrációs, valamint bérszámfejtési szolgáltatásokkal állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Humán erőforrás szolgáltatásaink köre kiterjed a munkatársak juttatásainak tervezésétől az adóbevallások elkészítésén át a munkavállalási és tartózkodási engedélyek, valamint az adóazonosító számok beszerzéséig.

Tranzakciós szolgáltatásaink magába foglalják a pénzügyi elemzések készítését, számviteli politika vizsgálatát, stratégai elemzés elkészítését a vállalkozás valós eredményéről, eladósodottságáról és teljesítményéről.

Vállalatfúziók és felvásárlások. A tranzakciót megelőzően felmérjük és átvilágítjuk ügyfeleink pénzügyi és adópozícióját, segítséget nyújtunk a tranzakció tervezésében és lebonyolításában, valamint a felvásárláshoz szükséges finanszírozási kérdések megválaszolásában.

Csalásfelderítési szolgáltatások keretében a vitás gazdasági ügyekben részt vevő ügyfeleinket elemzések és pénzügyi alátámasztások elkészítésével, szakértői vélemény szolgáltatásával támogatjuk.

Ingatlanértékelési- és tanácsadói szolgáltatásaink kiterjednek az ingatlanfinanszírozásra, az ingatlan portfólió átalakítására, az ingatlanforgalmazásra, a vagyonértékelésre, a vagyonellenőri szolgáltatásokra, az ingatlan beruházások lebonyolításával kapcsolatos tanácsadásra és a létesítménygazdálkodásra.

Az Üzleti tanácsadás felöleli az EU- és állami támogatásokkal kapcsolatos tanácsadás, az IT biztonság és technológia, a működési hatékonyság, a pénzügyi hatékonyság, az irányítás, kockázat és megfelelőség valamint a belső ellenőrzés területeit.

Felnőttképzési programok, számviteli konzultációk területén IFRS ACCA oktatást, DiplFR képzést, továbbá egyéb üzletviteli tréningeket és kurzusokat szervezünk.