PwC és a fenntarthatóság

View this page in: English Vállalatunk a PwC globális megközelítését, stratégiáját, célkitűzéseit szem előtt tartva értelmezi saját fenntarthatósági szerepét a magyar gazdaságban úgy, hogy közben törekszik azt a helyi igényekre és adottságokra szabni.

Ez alapján számunkra a vállalati felelősségvállalás egy olyan újragondolási folyamatot jelent, amellyel a ma és a holnap érintettjei számára egyaránt értéket teremtünk. Mindezt úgy tesszük, hogy közben folyamatosan figyelembe vesszük a piac, az emberek, a közösség és a környezet egymással összefüggő négyes rendszerére fenntarthatóság szempontjából gyakorolt hatásunkat.

Igyekszünk ezt a szemléletet minden, a vállalati működést meghatározó területen – többek között a vállalati értékrend, kultúra, menedzsment rendszerek, szolgáltatások stb. – a legjobb tudásunk szerint beépíteni.

Egyensúly a gazdasági sikerek és a fenntartható fejlődés között - cégünk történetét és a 2014-2015-ös időszakot bemutató fenntarthatósági jelentésünk letölthető ide kattintva.

Fenntarthatósági megközelítésünk gyakorlati alkalmazása alapján a fenntartható fejlődést négy pilléren tekintjük meghatározónak; ez a piac, emberek, környezet és a közösség. Vállalatunk üzleti döntései során, ezeken a területeken törekszik a pozitív hatás elérésére, miközben csökkenti működésünkből adódó, illetve potenciálisan fellépő negatív hatásokat.

 

Piac - Felelős vállalat

A körülöttünk lévő dinamikus piac ügyfeleink elé is nehézségeket állít. Érintettjeik elvárásai nőnek, miközben egyre nagyobb hangsúlyt kapnak olyan témakörök, mint a vállalati működés, fogyasztói bánásmód, vagy épp a dolgozók kezelése. Egyre szigorúbb feltétel, hogy hiteles és megbízható információk birtokában kerüljenek, annak érdekében, hogy komplex képet tudjanak kialakítani a vállalatokról.

Így a piac szempontjából mi arra törekszünk, hogy tapasztalatunk felhasználásával az üzleti szféra és általában a társadalom számára egyaránt fontos kérdésekre irányítsuk a figyelmet, valamint, hogy integrált információk megszerzésében segítsük ügyfeleinket és az ő érintettjeiket is. Célunk, hogy az általunk nyújtott tanácsadás, annak tartalma és módja ne csupán a legmagasabb szakmai követelményeknek feleljen meg, hanem az etikai, fenntarthatósági szempontokat is figyelembe vegye.

Emberek - Sokszínűség és befogadás

Szakmai szolgáltatóként vállalatunk legfontosabb értéke az ember, a munkavállaló, aki szakmai tudásának és tehetségének köszönhetően ügyfeleinknek értéket teremt. Ez egyben vállalatunk sikerének a kulcsa is, így arra törekszünk, hogy olyan környezetet teremtsünk, amelyben személyes és szakmai fejlődésük a leginkább ki tud teljesedni.

Környezet - Gondoskodás a környezetről

Tisztában vagyunk azzal, hogy a körülöttünk lévő környezeti problémákhoz a mi üzleti tevékenységünkből származó negatív hatások is hozzáadódnak. A fenntartható fejlődés elkötelezett támogatójaként, a környezeti problémák kialakulásának és megelőzésének érdekében igyekszünk olyan megoldásokat kitalálni és bevezetni vállalati szinten, mellyel negatív környezeti hatásunkat csökkenteni tudjuk.

Közösség - Közösség iránti elkötelezettség

Hiszünk abban, hogy a társadalom részeként aktív szerepet kell vállalnunk a környezetünkben felmerülő problémák megoldásában. Fontosnak tartjuk, hogy ezt alapvető tevékenységünkkel és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásainkkal, valamint szakmai tudásunkkal támogassuk, és hozzáadott értéket teremtsünk a közvetlen és közvetett érintettjeink számára.

Szerencsésnek érezzük magunkat, hogy az üzleti és gazdasági élet meghatározó szereplőjeként, illetve jó „vállalati polgárként” hozzá tudunk járulni a környezetünket érintő komplex problémák megoldásához és fejlődéséhez, együttműködésben más vállalatokkal, szakmai és non-profit szervezettekkel.

 

 

Fenntarthatósági megközelítésünk gyakorlati alkalmazása alapján a fenntartható fejlődést négy pilléren tekintjük meghatározónak; ez a piac, emberek, környezet és a közösség. Vállalatunk üzleti döntései során, ezeken a területeken törekszik a pozitív hatás elérésére, miközben csökkenti működésünkből adódó, illetve potenciálisan fellépő negatív hatásokat. A globális CR-stratégia négyéves ciklusokra határoz meg egy-egy fókusztémát a pillérek mindegyikén, amelyet a helyi viszonyok és sajátosságok alapján minden tagvállalat, közöttük mi is támogatunk aktivitásainkkal.

A jelentés fókuszpontjait a gyakorlati fenntarthatósági megkö zelítésünk alapján a piac, az emberek, a környezet és a közösség alappillérein keresztül fogjuk bemutatni a jelentés hátralévő részében.

Működésünk során mindig is fontosnak tartottuk, hogy folyamatosan kommunikáljunk érintetti csoportjainkkal, hiszen ők „kritikus barátként”, hasznos észrevételekkel segíthetik további fejlődésünket.

Projektjeinknek köszönhető jó pár ügyféllel, közösségi csoporttal, szakmai szervezettel, non-profit és szabályozó szervvel folytatunk folyamatos párbeszédet a kölcsönösen előnyös együttműködés kialakítása és az értékteremtés érdekében.

Az évek során a következő tágabban értelmezett érintetti csoportjainkkal a következő kommunikációs csatornákon keresztül vettük fel a kapcsolatot.