Lőcsei Tamás - Molnár Péter: Nő a láthatatlan adó

2009. július 2.

Lőcsei Tamás
A pénzügyi szektorban az áfa egy láthatatlan költség. Legtöbb esetben a pénzügyi intézmények nem rendelkeznek pontos kimutatással arról, hogy le nem vonható áfa címén évente mennyi költségük keletkezik. Pedig a felmérések szerint a le nem vont áfa a 4-5. legnagyobb költségelem a szektorban - és ez most tovább emelkedik.

Bérköltségek, irodaköltségek, IT, marketing és az áfa. Ez egy lehetséges sorrendje egy pénzügyi intézmény – bank, biztosító, vagy befektetési vállalkozás – „Top 5” költségtényezőjének. Ennek ellenére a pénzügyi intézmények többsége nem kezeli elkülönítve a beszerzésein felmerült le nem vonható áfát, ezért az áfa költség beolvad az egyéb költségelemekbe, és így egy nehezen számszerűsíthető tétellé válik. Ezért mondható, hogy az áfa a pénzügyi szektorban egy láthatatlan adó.

Minden más költséghez hasonlóan azonban az áfa is egy menedzselhető költség. Megfelelő intézkedésekkel a pénzügyi szektor szereplői növelhetik tevékenységük áfa hatékonyságát. Ehhez az EU szabályokon alapuló hazai áfa-rendszer is számos lehetőséget biztosít. A főbb lehetőségek között említhetjük a csoportvállalatok áfa-csoportba szervezését, amely révén a csoporton belüli szolgáltatások (pl. egy csoportszolgáltató központ áfás szolgáltatásai) áfa körön kívül kerülnek. Szintén a kiszervezett szolgáltatások áfa terheinek csökkentését szolgálhatja az áfa mentesség kiterjesztése egyes, meghatározott pénzügyi jelleggel bíró kiszervezett szolgáltatásokra. Egy további hatékony áfa kezelési módszer az arányos áfa levonás alkalmazása. Mindezek, és még számos más módszer csökkentheti a le nem vonható áfa összegét a pénzügyi intézményeknél.

Az áfa-költség menedzselésének fontosságára most ismét reflektorfényt vet az áfa kulcs emelkedése. Az általános áfa kulcs 20-ról 25%-ra emelése azonnali költségnövekedéshez vezet a pénzügyi szektorban: hatására a pénzügyi intézmények egyik fő költségtényezője negyedével emelkedett július 1-jétől.
Elképzelhető, hogy ezt a többletköltséget a pénzügyi intézmények közvetlenül továbbháríthatják majd az ügyfeleikre. Látnunk kell azonban, hogy azok a pénzügyi szereplők, amelyek hatékonyabb áfa kezelést folytatnak, kevésbé vannak kitéve az áfa kulcs emelkedésének, és így nem kényszerülnek nagymértékű díjemelésre sem (vagy azonos díjemelés mellett nagyobb hozamot realizálhatnak). Ezért versenyelőnybe kerülhetnek az áfa menedzsment terén kevésbé aktív pénzügyi intézményekkel szemben. Márpedig a gazdasági válság időszakában ez a versenyelőny – sok egyéb szempont mellett – fontos tényező lehet.

Molnár Péter

Mindezek miatt véleményünk szerint egy igazán innovatív és a válságra hatékonyan reagáló pénzügyi szereplőnek ezekben a hónapokban legalább olyan figyelmet kell szentelnie az áfa kezelésre, mint a többi „Top 5” költségtényezőre. Ahogy vélhetően egy pénzügyi intézmény aktívan reagálna arra, ha az általa fizetendő irodabérleti díjak, vagy munkabérek 25%-kal megugranának, ugyanez az aktív reakció indokolt az áfa emelés tekintetében is.

Most különösen fontos lehet, hogy a pénzügyi szereplők végiggondolják, hogy az áfa kezelési módszerek közül melyek lehetnek az adott intézménynél leginkább célravezetők, melyek illenek leginkább az intézmény profiljához, melyek eredményezhetik reális energiaráfordítás mellett az áfa pozíció javulását rövid és hosszú távon. Továbbá az egyébként is folyamatban lévő, vagy tervezett - gyakran nemzetközi - strukturális átszervezések során is lényeges, hogy a végső cégszerkezet kialakítása során az áfa hatékonyság a szempontok között szerepeljen.

Mindezek mellett kívánatos, hogy – az eddigi gyakorlatnak megfelelően (lásd áfa csoport korai bevezetése) – a pénzügyi szektor szereplőinek az áfa hatékonyságuk növelésére irányuló erőfeszítéseit a törvényalkotó és a pénzügyi hatóságok továbbra is támogassák. A hazai gazdaság jelenlegi helyzetében ugyanis különösen fontos, hogy a válságkezelési erőfeszítések mögött egy költséghatékony pénzügyi szektor álljon.

Lőcsei Tamás cégtárs,
Molnár Péter adótanácsadó,
PricewaterhouseCoopers