Kedvezményes áfa-kulcsok?

2010. június 3.

Az új kormányzattól az elkövetkező ciklusban remélt adócsökkentések várhatóan az áfa kulcsokat illetően nem fognak viharos változásokat hozni.

Az általános, 25%-os kulcs hirtelen csökkentése eredményesen roppanthatja meg a költségvetést, amint már a 2005-ös változtatást követően megtapasztalhatta az ország. Ezzel szemben a kedvezményes áfa-kulcsok hazai kiterjesztését egyes új szolgáltatási területekre társadalmi és olykor nyilvánvaló adópolitikai szempontok is indokolhatják.

A közösségi jogszabályok már néhány éve lehetővé teszik a tagállamok számára csökkentett adókulcs alkalmazását olyan, a végső fogyasztók felé irányuló, munkaigényes szolgáltatásokra, amelyek esetében a szolgáltatást nyújtók adófizetői fegyelme egyébként is kevéssé valószínű. A feketegazdaság visszaszorításán túl ezen intézkedések keresletbővítő hatását számos régi közösségi tagállamot követően, régiónkban például már Csehország is hasznosítani kívánta, amikor a gazdasági válság mélypontján, 2009. elejétől kedvezményes kulcs alá sorolt néhány ilyen kritikus szolgáltatást.

Jellemzően a lakóingatlanokhoz kapcsolódó építési, felújítási, javítási, esetleg takarítási szolgáltatások tartozhatnak e kedvezményes körbe, mely szolgáltatások egyébként sem számítanak jelenleg a legális gazdaságban jelentős áfa-bevételeket eredményező területnek. Az áfa-teher csökkentése – egy esetleges későbbi járulékcsökkentéssel együttesen – hozzájárulhat e körben a szürkegazdaság kifehérítéséhez, továbbá a jövedelemadóztatás és járulékfizetés szempontjából legalább részben láthatóvá teheti ezen adózói kör jövedelmeit. Természetesen e szolgáltatásoknál a feketegazdaság visszaszorításához az is szükséges, hogy az érintett vállalkozások bízzanak a kedvezményes kulcs hosszú távú állandóságában, és nyilvánvaló ténnyé váljon számukra, hogy a törvényeknek nem megfelelő működés adóellenőrzés révén kirótt terhei messze meghaladják majd a legális működés költségeit.

A közösségi szabályozás alapján szintén kedvezményes áfa-kulccsal támogatható szolgáltatások csoportjában egyébként már régóta szerepelnek a szociális lakásépítés keretében megvalósuló építési, felújítási szolgáltatások. A szociális bérlakásépítések körében a feketegazdaság kevésbé érvényesül – a megrendelők itt jellemzően nem magánszemélyek –, így egy társadalompolitikai okokból végrehajtott adókulcs-csökkentés már költségvetési bevételkiesést is okozhatna. Figyelembe véve ugyanakkor azt a tényt, hogy a szociális bérlakásépítés jelentősége manapság szinte minimális, viszont jövőbeli jelentős kiterjesztése felettébb kívánatos társadalompolitikai cél, így valójában e módosítással nem egy meglévő költségvetési bevételről kellene lemondani, hanem új bevételeket lehetne teremteni, hiszen e lépés várhatóan serkenti majd a gazdasági növekedést is.

A kedvezményes adókulccsal adóztatható szolgáltatás-csokorból a házi gondozói szolgáltatások (például idősek, betegek otthoni ápolása, gyermekfelügyelet) is olyan adózás szempontjából eddig jórészt láthatatlan, de társadalmi szempontból támogatandó szolgáltatásoknak tekinthetők, ahol a kedvezményes áfa-kulcs negatív költségvetési hatásait az össztársadalmi pozitív hatások jelentősen túlszárnyalhatják.

A szóban forgó lehetőségek kiaknázása, a jogszabályi változtatások során fontos, hogy ne ismétlődjenek meg a szintén közösségi jogszabályon alapuló, ingatlanok építéséhez, átalakításához kapcsolódó fordított adózás hazai bevezetésekor elkövetett szövegértelmezési bizonytalanságok. A módosítások idejekorán történő széleskörű ismertetése, az érintett adózók álláspontjának feltérképezésével előkészített ilyen irányú törvényváltozás könnyen megvalósítható. Ha a lehetséges körből kiválogatják azokat a szolgáltatásokat, amelyeknél a kedvezményes áfa-kulcs bevezetésének költségvetési hatása csekély, de a feketegazdaság kifehérítésében jelentős hatásuk lehet, az egyértelműen hosszú távú sikerrel kecsegteti a kormányzatot.

Tenczer Zsolt
A szerző a PwC vezető menedzsere