Kreditpontos továbbképzések

View this page in: English

Megszerezhető kreditpontok Programcsomag díja
1 kredit (e-learning képzések) 4 900 Ft + Áfa * Előzetes regisztráció
2 kredit (e-learning képzések vagy PwC IFRS kiadvány) 8 900 Ft + Áfa * Előzetes regisztráció
4 kredit (e-learning képzések e-learning képzések vagy PwC IFRS kiadvány) 14 900 Ft + Áfa * Előzetes regisztráció
8 kredit (e-learning képzések + PwC IFRS kiadvány) 28 900 Ft +Áfa* Előzetes regisztráció
8 kredit (4 órás tantermi képzés** és e-learning képzések + PwC IFRS kiadvány) 28 900 Ft +Áfa* Előzetes regisztráció
16 kredit (8 órás tantermi képzés** és
e-learningek + PwC IFRS kiadvány)
54 900 Ft +Áfa* Előzetes regisztráció
*2 hónapos hozzáférés/ e-learning a PwC’s Academy E-learning Portálon
** PwC's Academy 2017. őszi nyílt mérlegképes könyvelői továbbképzései

Választható e-learning képzéseink:

Mérleg-
képes kredit
E-learning képzéseink Időtartam
Számvitel témakör/
IFRS szakterület
1 Bevezetés az IFRS világába - IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása
45 perc Előzetes regisztráció
1 IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek
és függő követelések
47 perc Előzetes regisztráció
1 IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások 45 perc Előzetes regisztráció
1 IAS 36 Eszközök értékvesztése 45 perc Előzetes regisztráció
1 IAS 7 Cash flow kimutatások 45 perc Előzetes regisztráció
1 IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések 45 perc Előzetes regisztráció
1 IAS 32, IAS 39, IFRS 7
Pénzügyi instrumentumok (kivéve derivatívák)
45 perc Előzetes regisztráció
1 IAS 2 Készletek és IAS 38 Immateriális javak 61 perc Előzetes regisztráció
E-learningekről bővebben itt olvashat
Számviteli témakörök/
Pénzintézeti
2 Az új IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok szabványról röviden pénzintézetek számára 96 perc Előzetes regisztráció
Nem számviteli/
Vállalkozási szakterület
4 Treasury kockázatkezelés és számviteli elszámolás (3 adókredit + 2 MKVK kredit adható) 205 perc Előzetes regisztráció
2 Transzferárazás a gyakorlatban 2017
(2 adókredit + 1 MKVK kredit is adható)
115 perc Előzetes regisztráció
2 Nemzetközi foglalkoztatási formák
(2 adókredit + 1 MKVK kredit is adható)
165 perc Előzetes regisztráció
2 Az Uniós Vámkódexről röviden
(2 adókredit +1 MKVK kredit is adható)
Az e-learning nem része a kreditpontos csomagajánlatnak, díja 19 000 Ft+Áfa.
90 perc Előzetes regisztráció
1 Tűzvonalban - A vezetői felelősség egyes kérdései
45 perc Előzetes regisztráció
E-learningekről bővebben itt olvashat
PwC IFRS kiadvány 2 IFRS egyedi illusztratív pénzügyi kimutatások a 2016-ben kezdődő
üzleti évekre
8 900 Ft+Áfa Megrendelés

Aktuális tantermi képzéseink regisztrált mérlegképes könyvelők részére:

1. Képzés

Számviteli kérdések, aktualitások 

2017. ősz

Témakör: Számvitel
Szakterület: Vállalkozási szakterület
Kreditpont: 8
Időtartam: 9.00-16.30
Részvételi díj: 29 000 Ft+Áfa/ fő

Tematika:

 • Magyar számviteli törvény változása 2016.
 • Konszolidált beszámolókészítési kötelezettség
 • Értékvesztés, értékhelyesbítés, értékcsökkenés aktuális szabályai
 • Időbeli elhatárolások a számviteli beszámolóban
 • Kötelezettségek ellenőrzése és vizsgálata
 • Számvitelt érintő aktualitások, érdekességek

 

2.Képzés

Aktuális adózási ismeretek 

2017. ősz

Témakör: Nem számvitel
Szakterület: Vállalkozási szakterület
Kreditpont: 4
Időtartam: 9.00-12.15
Részvételi díj: 19 500 Ft+Áfa/ fő*

Tematika

 • Társasági adóváltozások
 • Személyi jövedelemadó változások
 • Általános forgalmi adó változások

3.Képzés

IFRS – nemzetközi számviteli aktualitások 

2017. ősz

Témakör: Számvitel
Szakterület: IFRS
Kreditpont: 4
Időtartam: 12.15-16.30
Részvételi díj: 19 500 Ft+Áfa/ fő*

Tematika

Lízingek:

 • A lízingügylet meghatározása IAS 17 szerint
 • A lízingügyletek azonosítása egy megállapodásban az IFRIC 4 alapján
 • A lízingügyletek besorolása IAS 17 szerint
 • Operatív és pénzügyi lízingek elszámolása IAS 17 szerint
 • Az IFRS 16 hatóköre, a lízing definíciója az IFRS 16 szerint
 • Koncepcionális változások az IFRS 16-ban az IAS 17-hez képest
 • A számviteli kezelés változása lízingbe vevő és lízingbe adó esetén
 • Gyakorlati kihívások az áttéréskor
 • Mikor lép hatályba az IFRS 16, mik az áttérési szabályok?

IFRS1 és gyakorlati kihívásai
Cash-flow kimutatás IAS7

4.Képzés

Pénzintézeteket, biztosítókat érintő törvényi szabályozások aktuális kérdései, jogszabályi változások

2017. ősz

Témakör: Nem számviteli
Szakterület: Pénzügyi
Kreditpont: 4
Időtartam: 9.00-12.15
Részvételi díj: 19 500 Ft+Áfa/ fő

Tematika:

Várható felügyeleti adatszolgáltatás

 • 2017-től esedékes felügyeleti jelentéscsomag-tervezet áttekintése
 • Jogszabályváltozások áttekintése
  • Egyes kiemelt – a bankszektort érintő – jogszabályváltozások áttekintése és elszámolása (pl. Bankadó változása, kárrendezés)
  • Tőkemegfelelés változó szabályai
 • Speciális banki termékek ismertetése és kezelése a nemzetközi számviteli szabványok szerint
 • Egyes programok, mint pl. az MNB Növekedési Hitelprogramnak illetve Piaci Hitelprogramnak ismertetése és elszámolása

A biztosítókat érintő törvényi változások:

 • a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosításainak áttekintése,
 • a biztosítókat érintő egyéb törvények, rendeletek változásainak, valamint a biztosítókat érintő új rendeletek áttekintése

A jelenleg hatályos, a biztosítási szerződések nemzetközi (IFRS szerinti) számviteli elszámolására vonatkozó szabályozás bemutatása

 • A biztosítási szerződésekről szóló nemzetközi sztenderd (IFRS 4) bemutatása
 • Egyéb, a biztosítási szerződések szempontjából kiemelt fontossággal bíró szabványok áttekintése

A jelenleg kialakítás alatt álló, a biztosítási szerződések nemzetközi (IFRS szerinti) számviteli elszámolására vonatkozó szabványtervezet tárgyalása, a várható IFRS szabálytervezet státusza

Általános tudnivalók

Könyvvizsgálók továbbképzése

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara továbbképzési szabályzata előírja a kamarai tagok számára, hogy minimálisan évente 16 kredit pontot kell gyűjteniük.
Az éves kreditszámból 4 kreditet (egy napot) - kötelező jelleggel - központi szervezésű általános továbbképzésen (kötelező továbbképzésen) kell megszerezni, míg a további 12 kredit (2-4 nap) kamarai szervezet által vagy annak részvételével, illetve a kamara által elfogadott társaság, intézmény által szervezett továbbképzéseken, valamint hazai és nemzetközi konferencián a kamara által elfogadott képzésen, a kamara által elismert témakörökben szerezhető meg.
A PwC's Academy kreditponttal beszámítható szakmai rendezvényeket szervező intézménynek minősül, így képzéseinken kamarai pontok gyűjthetők.

Adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők továbbképzése

Az adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők nyilvántartásában szereplő személy szakmai továbbképzésen köteles részt venni azon a szakterületen, amely tevékenység szerinti nyilvántartásban szerepel.
A továbbképzésre kötelezettnek egy 5 éves továbbképzési időszak alatt összesen legalább 100 kreditpontot kell teljesítenie úgy, hogy a továbbképzési időszak legalább három naptári évében részt vesz valamilyen, a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendeletben felsorolt továbbképzésen, azaz a 100 kreditpontot legalább 3, legfeljebb 5 év alatt kell összegyűjteni.
A résztvevők a PwC’s Academy képzési palettáján szereplő, az Adótanácsadói és Okleveles Adószakértői, valamint az Adószakértői Bizottság által minősített továbbképzési programokon szerezhetnek kreditpontokat.

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. Kormányrendelet alapján a regisztrált mérlegképes könyvelők kötelező szakmai továbbképzésen vesznek részt minden évben 16 órás képzés keretében. A hatályos vonatkozó szabályok tervezett módosítása alapvetően változtatja meg a mérlegképes könyvelők továbbképzési rendszerét.