Kreditpontos továbbképzések

View this page in: English

Megszerezhető kreditpontok Programcsomag díja
1 kredit (e-learning képzések) 4 900 Ft + Áfa * Előzetes regisztráció
2 kredit (e-learning képzések vagy PwC IFRS kiadvány) 8 900 Ft + Áfa * Előzetes regisztráció
4 kredit (e-learning képzések e-learning képzések vagy PwC IFRS kiadvány) 14 900 Ft + Áfa * Előzetes regisztráció
8 kredit (e-learning képzések + PwC IFRS kiadvány) 28 900 Ft +Áfa* Előzetes regisztráció
8 kredit (4 órás tantermi képzés** és e-learning képzések + PwC IFRS kiadvány) 28 900 Ft +Áfa* Előzetes regisztráció
16 kredit (8 órás tantermi képzés** és
e-learningek + PwC IFRS kiadvány)
54 900 Ft +Áfa* Előzetes regisztráció
*60 napos hozzáférés/ e-learning a PwC’s Academy E-learning Portálon
** PwC's Academy 2017. őszi nyílt mérlegképes könyvelői továbbképzései

Választható e-learning képzéseink:

Mérleg-
képes kredit
E-learning képzéseink Időtartam
Számvitel témakör/
IFRS szakterület
1 Bevezetés az IFRS világába - IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása
45 perc Előzetes regisztráció
1 IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek
és függő követelések
47 perc Előzetes regisztráció
1 IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások 45 perc Előzetes regisztráció
1 IAS 36 Eszközök értékvesztése 45 perc Előzetes regisztráció
1 IAS 7 Cash flow kimutatások 45 perc Előzetes regisztráció
1 IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések 45 perc Előzetes regisztráció
1 IAS 32, IAS 39, IFRS 7
Pénzügyi instrumentumok (kivéve derivatívák)
45 perc Előzetes regisztráció
1 IAS 2 Készletek és IAS 38 Immateriális javak 61 perc Előzetes regisztráció
2

IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok
(2 adókredit + 1 MKVK kredit is adható)

104 perc Előzetes regisztráció
2

Amortizált bekerülési érték és IFRS 7 Pénzügyi instrumentumok közzététele
(2 adókredit + 1 MKVK kredit is adható)

100 perc Előzetes regisztráció
E-learningekről bővebben itt olvashat
Nem számviteli/
Vállalkozási szakterület
2 Transzferárazás a gyakorlatban 2017
(2 adókredit + 1 MKVK kredit is adható)
115 perc Előzetes regisztráció
3 Nemzetközi foglalkoztatási formák
(3 adókredit + 1 MKVK kredit is adható)
165 perc Előzetes regisztráció
2 Az Uniós Vámkódexről röviden
(2 adókredit +1 MKVK kredit is adható)
Az e-learning nem része a kreditpontos csomagajánlatnak, díja 19 000 Ft+Áfa.
90 perc Előzetes regisztráció
1 Tűzvonalban - A vezetői felelősség egyes kérdései
45 perc Előzetes regisztráció
E-learningekről bővebben itt olvashat
PwC IFRS kiadvány 2 IFRS egyedi illusztratív pénzügyi kimutatások a 2016-ben kezdődő
üzleti évekre
8 900 Ft+Áfa Megrendelés

Aktuális tantermi képzéseink regisztrált mérlegképes könyvelők részére:

1. Képzés

Számviteli kérdések, aktualitások 2017.

2017. október 16. vagy 2017. december 11.

Témakör: Számvitel
Szakterület: Vállalkozási szakterület
Kreditpont: 8
Időtartam: 9.00-16.30
Részvételi díj: 29 000 Ft+Áfa/ fő

Tematika:

 • Magyar számviteli törvény változásai:
  • Módosító jogszabályok és hatálybalépés
  • Mérleggel kapcsolatos változások
  • Eredménykimutatással kapcsolatos változások
  • A kiegészítő melléklettel és az üzleti jelentéssel kapcsolatos változások
  • Az IFRS-ek szerinti éves beszámolóval kapcsolatos változások
  • Egyéb változások
  • A vállalkozásokat és mérlegképes könyvelőket érintő számviteli kormányrendeletek 2017. évi változásai
  • Követelésekkel kapcsolatos elszámolások különös tekintettel a jogszabályváltozásokra
 • Devizás tételek értékelése, devizás áttérés
 • Cash-flow készítés gyakorlati buktatói

2.Képzés

Aktuális adózási ismeretek 2017.

2017. október 17. vagy 2017. december 12.

Témakör: Nem számvitel
Szakterület: Vállalkozási szakterület
Kreditpont: 4
Időtartam: 9.00-12.15
Részvételi díj: 19 500 Ft+Áfa/ fő*

Tematika

 • Személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó változások
 • Társasági adó változások
 • Általános forgalmi adó változások

3.Képzés

IFRS – nemzetközi számviteli aktualitások 2017.

2017. október 17. vagy 2017. december 12.

Témakör: Számvitel
Szakterület: IFRS
Kreditpont: 4
Időtartam: 12.15-16.30
Részvételi díj: 19 500 Ft+Áfa/ fő*

Tematika

 • Nyereségadók és halasztott adó az IFRS világában
  • adók besorolásának általános szabályai
  • a halasztott adó koncepciója és bemutatásának szükségessége
  • halasztott adó számításának módszere
  • átmeneti különbözetek fogalma, típusai és azonosítása
  • eszközök és kötelezettségek adóértékének meghatározása
  • alkalmazandó adókulcs meghatározása
  • halasztott adó elszámolása
  • elhatárolt veszteségek halasztott adó hatása, kapcsolódó szabályok bemutatása
  • halasztott adó esettanulmány bemutatása
 • Hatályos pénzügyi instrumentum standardokról röviden (IAS32, IAS 39, IFRS 7)
  • standardok hatályának bemutatása
  • pénzügyi instrumentumok azonosítása, pénzügyi eszközök és kötelezettségek fogalma
  • pénzügyi eszközök típusai, besorolásának alapvető szabályai, értékelésük példákon keresztül történő bemutatása
  • kötelezettség és tőke megkülönböztetése, kapcsolódó szabályok bemutatása
  • pénzügyi kötelezettségek típusai, értékelésük szabályai
  • amortizált bekerülési érték bemutatása példákon keresztül
  • értékvesztés az IAS 39 szabályai szerint
  • pénzügyi instrumentumokhoz kapcsolódó közzétételi kötelezettségek rövid ismertetése

4.Képzés

Pénzintézeteket, biztosítókat érintő törvényi szabályozások aktuális kérdései, jogszabályi változások

2017. október 18. vagy 2017. december 19.

Témakör: Nem számviteli
Szakterület: Pénzügyi
Kreditpont: 4
Időtartam: 9.00-12.15
Részvételi díj: 19 500 Ft+Áfa/ fő*

Tematika:

 • Jogszabályváltozások áttekintése
  • Bankszektort érintő jogszabályváltozások áttekintése
  • A 2017. január 1-től hatályos Ügyfél- és partnerminősítés, valamint a fedezetértékelés prudenciális követelményeiről szóló MNB rendelet részletes ismertetése
  • A 2017. január 1-től hatályos Nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről szóló MNB rendelet részletes ismertetése
  • IFRS 9 standardon alapuló új konszolidált szintű FINREP adatszolgáltatás tervezetének ismertetése
 • IFRS 9 szerinti besorolás kritériumai – Szerződésből eredő olyan cash flow-k, amelyek kizárólag a tőke és a kint levő tőkeösszeg után járó kamat kifizetéseit tartalmazzák
  • IFRS 9 SPPI kritériumainak részletes ismertetése
  • Mely szerződéses cash flow-k felelnek meg a „kizárólag tőke és kint levő tőkeösszeg után járó kamat kifizetései” feltételeknek
  • SPPI kritérium alkalmazása speciális banki termékek esetén
 • A biztosítókat érintő törvényi változások

*Amennyiben a Számviteli kérdések, aktualitások 2017. című képzésen is részt vesz (október 16. vagy december 11. napokon) úgy a képzés díja: 15 500 Ft+Áfa/fő.

Általános tudnivalók

Könyvvizsgálók továbbképzése

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara továbbképzési szabályzata előírja a kamarai tagok számára, hogy minimálisan évente 16 kredit pontot kell gyűjteniük.
Az éves kreditszámból 4 kreditet (egy napot) - kötelező jelleggel - központi szervezésű általános továbbképzésen (kötelező továbbképzésen) kell megszerezni, míg a további 12 kredit (2-4 nap) kamarai szervezet által vagy annak részvételével, illetve a kamara által elfogadott társaság, intézmény által szervezett továbbképzéseken, valamint hazai és nemzetközi konferencián a kamara által elfogadott képzésen, a kamara által elismert témakörökben szerezhető meg.
A PwC's Academy kreditponttal beszámítható szakmai rendezvényeket szervező intézménynek minősül, így képzéseinken kamarai pontok gyűjthetők.

Adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők továbbképzése

Az adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők nyilvántartásában szereplő személy szakmai továbbképzésen köteles részt venni azon a szakterületen, amely tevékenység szerinti nyilvántartásban szerepel.
A továbbképzésre kötelezettnek egy 5 éves továbbképzési időszak alatt összesen legalább 100 kreditpontot kell teljesítenie úgy, hogy a továbbképzési időszak legalább három naptári évében részt vesz valamilyen, a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendeletben felsorolt továbbképzésen, azaz a 100 kreditpontot legalább 3, legfeljebb 5 év alatt kell összegyűjteni.
A résztvevők a PwC’s Academy képzési palettáján szereplő, az Adótanácsadói és Okleveles Adószakértői, valamint az Adószakértői Bizottság által minősített továbbképzési programokon szerezhetnek kreditpontokat.

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. Kormányrendelet alapján a regisztrált mérlegképes könyvelők kötelező szakmai továbbképzésen vesznek részt minden évben 16 órás képzés keretében. A hatályos vonatkozó szabályok tervezett módosítása alapvetően változtatja meg a mérlegképes könyvelők továbbképzési rendszerét.