Az új Polgári törvénykönyv

View this page in: English

Tudta, hogy...

... az új törvény alapján az elévülést nem fogja megszakítani az írásbeli felszólítás?

... a vezető tisztségviselők a társasággal egyetemlegesen fognak felelni a vezető tisztségviselő által harmadik személynek okozott károkért?

... az új szabályok alapján a bérbeadott ingatlan tulajdonjogának átruházása esetén a korábbi bérbeadó és az új bérbeadó egyetemlegesen fognak felelni a bérlővel szemben a bérbeadói kötelezettségek teljesítéséért?

... a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyona mentes szinte valamennyi hitelezőjének követelése alól?

Ha bizonytalan a válaszokban, ha a jogszabály szövege nem egyértelmű, ha még ezer kérdése lenne, akkor találkozzunk!

A PwC's Academy 2013. május 10-én egész napos nyílt képzést szervez, melynek alkalmával a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda jogászai átfogó ismereteket adnak az új Polgári Törvénykönyv legfontosabb változásairól. Egész napos előadásunk során megpróbálunk közösen megoldásokat találni az új problémákra és alkalmazási kérdésekre. Kezdje időben a felkészülést! Célunk, hogy Ön és cége felkészülten lépjen a megváltozott polgárjogi szabályozás új korszakába.

Előadásunk főbb témái:

 • a társasági jog beemelése az új Ptk-ba és ennek következményei
 • tagi és vezető tisztségviselői felelősség változása
 • a Kft. és Rt. szabályainak fontosabb módosításai
 • a szövetkezet, egyesület, alapítvány szabályainak változása
 • a birtok átruházásának új szabályai
 • a telek és az épület tulajdonjogának elválaszthatósága
 • az ingatlan-nyilvántartási szabályok beemelése az új Ptk-ba
 • a jogok és követelések haszonélvezetének új szabályai
 • a kötelmi jog strukturális változásai: általános kötelmi és általános szerződési jogi szabályok
 • változó elévülési szabályok
 • a szerződéskötés rendjének átalakulása, új szerződéskötési alakzatok (versenyeztetés, elektronikus szerződéskötés)
 • új érvénytelenségi és szerződésszegési rendszer
 • "megkettőződő" engedményezés, új alanyváltási intézmények: jogátruházás, szerződésátruházás, tartozáselvállalás, teljesítésátvállalás
 • nem vagyoni kártérítés helyett sérelemdíj   
 • az adásvétel, a megbízás, a vállalkozás és a bérlet szabályai az új Ptk-ban
 • a pénzügyi lízing és a faktoring szabályai
 • az új Ptk. biztosítéki rendszere
 • biztosítéki célú vételi jog és engedményezés tilalma
 • az elidegenítési és terhelési tilalom változásai
 • a kezesség változásai - kártalanító kezesség, alkezesség, fogyasztói kezesség
 • fogyasztói zálogszerződés
 • a zálogjog érvényesítésének új lehetőségei
 • a bizalmi vagyonkezelés felhasználási lehetőségei

A konferencia részletes programja:

09:00 – 09:50          Jogi Személyek  Dr. Horváth Dóra
09:50 – 10:10           Dologi jog  Dr. Faragó János
10:10 – 10:30            Biztosítéki rendszer, zálogjog   Dr. Illés István
10: 30 – 10:45           Szünet
10:45 – 12:00            Szerződések általános szabályai  Dr. Kelemen Dániel 
12:00 – 13:00           Ebéd
13:00 – 13:40           Egyes szerződések  Dr. Faragó János
13:40 – 13:55            Bizalmi vagyonkezelés Dr. Illés István
13:55 – 14:15             Bizalmi vagyonkezelés adózása  Horváthné Szabó Beáta és Juhász Gergely
14:15 – 14:30             Szünet
14:30 – 14:50            Banki szerződések  Dr. Molnár Melinda
14.50 – 15:15             Biztosítás  Dr. Klenanc Miklós
15:15 – 16:00             Kérdések

Időpont: 2013. május 10.
Helyszín:
1077 Budapest, Wesselényi u. 16.
Részvételi díj:
55.000 Ft+áfa/fő*