Trendek a nemzetközi adózásban

Az OECD akcióterve és az akcióterv területei

Biztos abban, hogy ott és annyi adót fizet, ahol és amennyit valójában kellene?

Hallott már az OECD akció-tervéről, más néven a BEPS-ről?

Tisztában van a telephelyek transzferárazási specialitásaival?

Kiigazodik az e-kereskedelem adózási kérdéseiben?

Képzésünket elsősorban azoknak ajánljuk, akik határon átnyúló ügyletekkel foglalkoznak, akiket érdekel, mely adótervezési technikák kerültek az OECD fókuszába és milyen akciótervet fogalmazott meg az OECD az egyes államok által kialakított 'káros' adórendszerek felszámolására. Ajánljuk képzésünket továbbá mindazoknak, akiket érdekelnek az e-kereskedelem kérdései az OECD akció-terv fényében.

A képzés fő témakörei:

I. Mi hívta létre a BEPS akciótervet?
II. Az akcióterv területei

 • általános célkitűzések
 • adóegyezményekkel kapcsolatos akcióterv
 • telephely és transzferárazás kérdései
 • transzparencia és információcsere

III. E-kereskedelem kérdései a BEPS akcióterv fényében

 • adóilletőség kérdései
 • telephely kérdései e-kereskedelem esetében, virtuális telephely fogalmának bevezetése
 • javaslat az adófizetési kötelezettség megosztására azon országok között, ahová az értékesítés irányul, a megvalósítás nehézségei
 • javaslat az áfa-fizetési kötelezettség vevő országába történő áttelepítésére, a javaslat megvalósításával kapcsolatos problémák, stb

IV. Információcsere, adóegyezmények nyújtotta előnyökkel való visszaélés
megakadályozása (mentesítés korlátozása, személyi hatály szűkítése)

 • információcserére vonatkozó nemzetközi törekvések
 • az új svájci-magyar adóegyezmény információcserére vonatkozó rendelkezései
 • adóegyezmények nyújtotta előnyök igénybe vételének feltételekhez kötése: mentesítés korlátozása, az új UK-magyar adóegyezmény vonatkozó rendelkezései
 • személyi hatály szűkítése: az új USA-magyar adóegyezmény rendelkezései a kedvezmények korlátozásáról

Képzés időtartama: 4 óra
Képzés nyelve: magyar
* Amennyiben egy cégtől háromnál több résztvevő jelentkezik egy képzésre, abban az esetben 10% kedvezményt biztosítunk.
PwC Alumni részére 10% kedvezményt nyújtunk.