Transzferárazás a gyakorlatban

Ismeri Ön a transzferárazással összefüggő kötelezettségeket?

Tudja, hogy hogyan változott a transzferár nyilvántartás elkészítését szabályozó rendelet az utóbbi időszakot érintően, illetve hogy milyen változások várhatók a jövőben az OECD új előírásainak megfelelően?

Ismeri ön az utólagos transzferár kiigazítás lehetséges megoldásait és annak az egyes adónemekre gyakorolt hatását?

A transzferárazással összefüggő kötelezettségeknek való megfelelés évek óta kiemelt jelentőségű a vállalkozások számára, részben mivel a legjelentősebb összegű mulasztási bírság a dokumentációs előírások be nem tartása miatt szabható ki, részben pedig azért, mert az adóhatóság az utóbbi években ellenőrzései során különös figyelmet és energiát fordít a téma vizsgálatára.

Előadásunk főbb témakörei:

  • A transzferárazás szabályozási hátterének átfogó bemutatása;
  • A dokumentációs kötelezettségnek való megfelelés, különös tekintettel az egyes éveket érintő változásokra és a lehetséges egyszerűsítésekre;
  • Az OECD irányelv változása és annak jövőbeni hatása a hazai nyilvántartási kötelezettségre;
  • Az utólagos transzferár kiigazítás lehetséges megoldásai, a kapcsolódó minisztériumi és adóhatósági álláspontok;
  • A kiigazítással összefüggő megfontolások az egyéb adónemeket és az áfát érintően.
Információ:
 
  • Dátum: 2017. március 24.
  • Időtartam: 4 óra 9:00 - 13:00 között
  • Díj: 29.000 Ft + Áfa/fő
  • Nyelv: magyar