Az EU jog hatása a magyar áfa mechanizmusára

  • Tudja Ön, hogy milyen módon érvényesítheti EU jogon alapuló igényét?
  • Tisztában van vele, hogy mely esetekben hivatkozhat az EU jogra a magyar szabályozással szemben?
  • Érdeklik az Európai Bírósági jogesetek?
  • Ismeri a legfontosabb EU jogeseteket, amelyek az Ön cégére is kihatással lehetnek?

Képzésünk során ismertetjük az EU jog jelentőségét és kihatását a magyar áfa szabályozásra, az uniós jogon alapuló igények érvényesítésének módját, továbbá számos olyan Európai Bírósági jogesetet, melyek a jogalkalmazói gyakorlatra jelentős kihatással vannak. Ajánljuk képzésünket minden olyan szakember számára, aki szeretné elmélyíteni tudását az EU-s Áfa jog területén és megismerni az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlatának fő irányait.

Főbb témakörök:

  • Az EU jog jelentősége, jogharmonizáció és az EU jog érvényesülése a magyar jogban;
  • Az EU jogrendszere, jogforrásai és az EU jog alapelvei (elsőbbség, közvetlen hatály elve stb.);
  • A tagállamok kötelezettségei és az uniós jogon alapuló igények érvényesítése;
  • Az Európai Unió Bíróságának működése és egyes eljárásai (kötelezettségszegési eljárás, előzetes döntéshozatali eljárás stb.);
  • Röviden az EU-s Áfa direktíváról
  • Fontosabb Európai Bírósági ítéletek a közelmúltból (Pannon Gép, Nidera, Mahagében, British American Tobacco, Mecsek-Gabona stb.)


Képzés időtartama: 4 óra
Képzés nyelve:
 magyar
* Amennyiben egy cégtől háromnál több résztvevő jelentkezik egy képzésre, abban az esetben 10% kedvezményt biztosítunk. PwC Alumni részére 10% kedvezményt nyújtunk. Magánszemélyként, ha munkáltatója nem járul hozzá a képzés támogatásához, egyedi kedvezményt biztosítunk. A fent említett kedvezmények nem összevonhatók.