Adó és jog

View this page in: English

Tudjon meg többet a magyarországi adózási és jogi aktualitásokról, változásokról, és vegyen részt Adó-és Jogi Szemináriumainkon, ahol a PwC oktatói elméleti tudásukkal és több éves szakmai tapasztalatukkal gondoskodnak arról, hogy a legfrissebb tudást szerezhesse meg.

DipTax- PwC’s Academy Diploma magyar és nemzetközi adózásból

2014-től a PwC’s Academy egyedülálló képzéssel jelentkezik „DipTax- PwC’s Academy Diploma magyar és nemzetközi adózásból” címen. A kép­zés segítségével a pénzügy-számvitel területen dolgozó szakemberek alapos és komplex tudást szerezhetnek a magyar és a nemzetközi adózás területén.

Bővebben>>

Aktuális képzéseinkért kérjük, töltse le az aktuális képzésnaptárunkat a jobb oldali menüsávban!


Ízelítő korábbi képzéseinkből


A pénzmosási törvény aktuális változásai és alkalmazása a gyakorlatban

Tudja, hogy az új szabályok alapján kik minősülnek ténylegesen tulajdonosnak? Tudja, hogy mi módon kapcsolódnak össze a pénzmosásra vonatkozó szabályok és a büntetőjogi szabályok? Érdekli, hogy milyen belső szabályokkal tudja csökkenteni a vezetőség felelősségét? Képzésünkön a fentebb említett kérdésekre és a gyakorlatban felmerülő problémákra segítünk választ találni.

Bővebben

 Transzferárazás a gyakorlatban

Képzésünkön nemcsak a dokumentációs kötelezettségekkel kapcsolatos előírásokat ismerheti meg, hanem gyakorlati ismereteket szerezhet a kapcsolt vállalkozások közötti árképzési metódusokról is.

Bővebben

Az általános forgalmi adózás és a számlázás gyakorlati kérdései

Tisztában van minden számlázásra vonatkozó előírással? Tudni szeretné mi a teendője egy háromszög ügyletnél? Érdekli az általános forgalmi adóval kapcsolatban a fordított adózás lehetősége? Magabiztos a termékexportra, termékimportra vonatkozó szabályok alkalmazását illetően? Kérdéseire megadjuk a választ. Képzésünk során átfogó ismereteket nyújtunk az általános forgalmi adózás területén.

Bővebben

Az új Ptk.hatása a követelésbehajtásra

Képzésünket, mely az új polgári jogi kódex követeléskezelési gyakorlatot érintő hatásaival foglalkozik, elsősorban work out területen foglalkoztatottaknak ajánljuk. Megvizsgáljuk az új elévülési szabályokat (különösen azt, hogy ezek fényében miként változtatandóak meg a behajtási eszközök és folyamatok), a vezetői és tagi felelősség új feltételeit és az ezekből fakadó behajtási lehetőségeket, a szerződésszegés változó szabályrendszerét.

Bővebben

"Nagyító alatt - Minden, amit az ingatlanok kapcsán az új Ptk-ról tudni kell"

Képzésünket minden, ingatlanbefektetéssel, -forgalmazással, -üzemeltetéssel, ingatlanokat érintő projektekkel és tranzakciókkal foglalkozó szakértőnek ajánljuk. A képzés gyakorlati szempontból tekinti át a tágabb értelemben vett ingatlanjogi változásokat, különös tekintettel az új birtok-szabályokra, az ingatlanokat érintő biztosítéki rendelkezésekre (pl. zálogjog, vételi jog) és az ingatlanokat érintő szerződésekre (pl. adásvétel, bérlet, lízing).

Bővebben


“Finomhangolás”- Munkajog haladóknak

Lassan egy éve dolgozunk az új Munka Törvénykönyve szabályaival. Szemináriumunk célja, hogy bemutassuk azokat az alkalmazási modelleket, amelyek az új szabályokhoz, azok értelmezéséhez kapcsolódnak, továbbá hogy rámutassunk azokra a problémákra, értelmezési kérdésekre, amelyek az új szabályokhoz kapcsolódnak.

BővebbenJuttatások adózása a gyakorlatban

Tudja Ön, hogy melyek a béren kívüli juttatások és az egyes meghatározott juttatások 2012-ben? Hogyan változott a Széchenyi Pihenő Kártyán keresztül adható béren kívüli juttatás tartalma? Képzésünk a juttatások adózásával kapcsolatosan szerezhet még több hasznos információt!

Bővebben

A társasági adóbevallás főbb kérdései különös tekintettel a bonyolultabb adóalap módosító tételekre

Képzésünket azoknak ajánljuk, akik szeretnének megismerkedni a társasági adózás legalapvetőbb szabályain túl a különlegesebb, ritkábban alkalmazott adóalap módosító (csökkentő és növelő) tételek (pl. értékvesztések elszámolása, devizaárfolyam különbözet kezelése, átalakulásokhoz kapcsolódó adóalap módosító tételek) logikájával is.

Bővebben

Bizalmi vagyonkezelés és annak gyakorlati vonulatai

Tudja Ön, hogy az alacsony kamatlábak mellett mibe fektesse a vagyonát? Érdekli, hogy melyek a magyar, illetve svájci vagyonkezelés előnyei és sajátosságai? Tudja, hogy kik szoktak vagyonkezelésbe adni Svájcban és kik fognak Magyarországon? Szeretné tudni, hogy kikből lesznek a bizalmi vagyonkezelők? Képzésünkön a fentebb említett kérdésekre és a gyakorlatban felmerülő problémákra segítünk választ találni.

Bővebben


Adópárbeszéd 2014

Tudja, hogy mik lesznek 2014-től a társasági adó, a pénzügyi tranzakciós illeték és az energiaellátók jövedelemadójának változásai? Szeretne többet megtudni a szektort érintő főbb számviteli elszámolási szabályokkal kapcsolatban? Érdekli, hogy mi a közvetett adók változásainak hatása a gyakorlatban? Képzésünkön a fentebb említett kérdésekre és a gyakorlatban felmerülő problémákra segítünk választ találni.

Bővebben

Társadalombiztosítás a gyakorlatban - nagyító alatt a külföldiekre vonatkozó szabályok

Tudja Ön, hogy milyen munka jogi szabályok alkalmazandóak amikor egy magyar munkáltató külföldi munkavégzést rendel el? Tudja, hogy melyik államban merül fel társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége a kizárólag egy tagállamban, illetve a több tagállamban tevékenységet végző személynek?

BővebbenTrendek a nemzetközi adózásban

Biztos abban, hogy ott és annyi adót fizet, ahol és amennyit valójában kellene? Hallott már az OECD akció-tervéről, más néven a BEPS-ről? Tisztában van a telephelyek transzferárazási specialitásaival? Kiigazodik az e-kereskedelem adózási kérdéseiben? Érdekli Önt, milyen lépések történnek a nemzetközi információcsere hatékonyságának növelése érdekében?

Bővebben


Új támogatási lehetőségek és új szabályozások 2014-től a közép-és nagyvállalatok számára

Hallotta, hogy 2014-től új támogatási szabályok lesznek érvényesek az EU-ban és Magyarországon? Egy összefoglaló képet nyújtunk a 2014. júliustól érvényes új szabályozásokról (illetve tervezeteikről) a beruházási, képzési és kutatás-fejlesztési támogatások kapcsán valamint a kapcsolódó közbeszerzési kérdésekről is.

Bővebben

Megfelelési kényszer? – Változások a kereskedelmi szektor szabályozási környezetében

A rendezvény a kereskedelmi szektor szabályozási hátterének versenyjogi, reklámjogi és fogyasztóvédelmi kérdéseire fókuszál. Az előadásokat a gyakorlati megközelítés jellemzi, szakértőink példákon keresztül, polgári jogi és munkajogi összefüggéseiben elemzik a felmerülő problémákat.

Bővebben

Tűzvonalban? Avagy őszintén a vezető tisztségviselőre vonatkozó új felelősségi szabályokról

Tudja, hogy az új felelősségi szabályoknak milyen gyakorlati következményei lesznek? Tudja, hogy mit jelent a harmadik személy felé fennálló korlátlan és egyetemleges felelősség? A PwC’s Academy és a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda tisztelettel meghívja Önt árpilis 8-i képzésére, ahol többek között a fentebb említett kérdésekre is választ kaphat.

BővebbenAz EU jog hatása a magyar áfa mechanizmusára

A képzés egy, az általános forgalmi adóval kapcsolatos adóeljárások, adóperek során alkalmazható, hatékony eszközről, az Európai Bíróság ítéleteiről ad áttekintést. A képzésen résztvevők megismerkedhetnek az Európai Bírósági ítéletek hatályával, alkalmazhatóságával, jogelvi megközelítésükkel, illetve sajátos helyükkel a áfa-joggyakorlatban.

Bővebben