Jogi közlemény

View this page in: English

A jelen weboldalon található információk kizárólag az általános tájékoztatást szolgálják, azokat a weboldal látogatói személyes használatra és saját felelősségükre vehetik igénybe.

Az itt feltüntetett információk nem tekinthetők úgy, hogy azok szerzői és közzétevői az információknak a weboldalon történő feltüntetésével jogi, számviteli, adó- vagy egyéb szakmai tanácsadást vagy szolgáltatást nyújtanak. Ezért a feltüntetett információk nem helyettesíthetnek egy tanácsadóval folytatott konzultációt.

Mindent megtettünk annak biztosítása érdekében, hogy a weboldalon található valamennyi információt megbízható forrásból szerezzük be, ennek ellenére a PwC nem felel azok hibáiért és hiányosságaiért, illetve az azok felhasználásából eredő következményekért. A weboldalon található valamennyi információt „az adott állapotban” biztosítjuk és azok teljességét, pontosságát, időszerűségét, valamint a felhasználásukból eredő eredményeket a PwC nem garantálja, továbbá azokért nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos szavatosságot, beleértve többek között a teljesítésre, a piacképességre és a valamilyen konkrét célra való felhasználhatóságra vonatkozó szavatosságot is.

A közzétett információk semmilyen mértékben nem helyettesítik a tényekről való önálló meggyőződést és a megbízható technikai és üzleti ítélőképességet. A törvények és jogszabályok folyamatosan változnak, értelmezésük kizárólag egy adott helyzet tényeinek függvényében lehetséges.