Adatbiztonsági nyilatkozat

View this page in: English

Bevezetés

A honlapot a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. és a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (“PwC Magyarország”) - melyek székhelye 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. - üzemelteti. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében mindkét cég adatkezelőnek minősül a honlapon keresztül gyűjtött azonosítható személyes adatok tekintetében és mindkét cég elkötelezett amellett, hogy a honlap látogatóinak személyiségi jogait megvédje. A honlap használatával és az azonosítható személyes adatainak megadásával Ön beleegyezését adja, hogy a PwC Magyarország ezeket az adatokat a jelen adatbiztonsági nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően felhasználja. Adatbiztonsággal kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzánk a data.protection@hu.pwc.com e-mail címen.

Adatgyűjtés

Kizárólag olyan azonosítható személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket a honlapunkra látogatók saját maguk és önként adtak meg.

A látogatóknak semmilyen személyes adatot nem kell megadniuk a honlap nyilvánosan hozzáférhető részein. A honlap látogatója azonban dönthet úgy, hogy megad bizonyos adatokat - úgymint név, beosztás, munkahelyi cím, munkahelyi e-mail cím és telefonszám - például

  • a honlap bizonyos részeire történő regisztráció;
  • további információk kérése;
  • kiadványok rendelése;
  • szakmai életrajz vagy munkatapasztalattal kapcsolatos információk küldése;
  • eseményekre és konferenciákra történő regisztráció;
  • a “Regisztráljon a levelezési listánkra!” kezdeményezésben való részvétel

céljából.

Kifejezetten demográfiai adatokat - például nem és foglalkozás - nem gyűjtünk, de állásajánlatra történő internetes jelentkezéskor a látogató megadhat ilyen adatokat. A PwC Magyarország az adatkezelési politikája értelmében csak a látogató kérésének teljesítéséhez minimálisan szükséges információkat gyűjti. Amikor nem kötelezően megadandó adatokat kérünk, azt minden esetben jelezzük a látogató részére.

A honlapunkon keresztül nem gyűjtünk bizalmas személyes adatokat.

Az adatok felhasználása

A látogató által megadott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, amelyre azt a látogató az adatgyűjtéskor megadta (vagy amely az adatgyűjtés körülményeiből nyilvánvaló volt).

 

Az adatok harmadik felekkel történő megosztása

Adatkezelési politikánk értelmében nem osztunk meg személyes információt harmadik felekkel, kivéve, ha azt törvény írja elő, ha a honlap látogatója kifejezetten kéri, vagy ha az a jelen részben részletezettek szerint szükséges. Tudatában vagyunk annak, hogy az Ön adatai értéket képviselnek és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük.

A velünk közölt személyes adatokat bizonyos esetekben megosztjuk a PwC hálózat más országokban működő tagvállalataival, kapcsolt vállalkozásaival illetve a velünk együttműködő vagy nevünkben eljáró harmadik felekkel, ha ez szükséges azon cél eléréséhez, amelynek érdekében a látogató az adatokat közölte. Előfordulhat, hogy a személyes adatokat a látogató illetősége szerintitől eltérő joghatóság területén tároljuk. Gondoskodtunk azonban arról, hogy ezek a vállalatok az információkat és adatokat megfelelően védjék. Egyéb harmadik felekkel csak akkor osztunk meg információkat, ha ahhoz a honlap látogatója hozzájárulását adta, ha azt számunkra törvény írja elő, vagy ha az jogi eljárások céljából, azokkal kapcsolatban vagy törvény által biztosított jogok gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges. A honlapra történő adatfeltöltéssel a látogató kifejezett hozzájárulását adja az adatok ilyen jellegű továbbításához, beleértve azok határokon átnyúló továbbítását.

A honlapunk egyes linkjei olyan weboldalakra mutathatnak, amelyeket nem a PwC Magyarország adatbiztonsági szabályainknak, illetve a pwc.com honlapon ismertetett adatbiztonsági szabályoknak megfelelően üzemeltetnek. A PwC adatbiztonsági szabályai nem irányadók azon weboldalak tekintetében, amelyeket a látogató a honlapunkon megadott link segítségével látogat meg. A honlapunk látogatóinak javasoljuk, hogy minden esetben olvassák el a honlapunkon megadott link segítségével elért weboldalra vonatkozó adatbiztonsági nyilatkozatot, mielőtt az adott weboldalon azonosítható személyes adatokat adnak meg.

Biztonság

Általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági szabványokat vezettünk be annak érdekében, hogy megakadályozzuk az azonosítható személyes adatok elvesztését, módosítását, megsemmisítését vagy az azokkal történő visszaélést. Azonban, amellett, hogy mindent megteszünk, nem tudunk védelmet garantálni minden veszéllyel szemben. A tőlünk telhető legnagyobb mértékben gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás valamint technikai és szervezeti biztonsági intézkedések által megakadályozzuk az információk és adatok jogosulatlan vagy jogszerűtlen megosztását vagy feldolgozását, véletlenszerű elvesztését, megsemmisítését vagy sérülését. Az információkhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársaink férhetnek hozzá.

Információkhoz való hozzáférés

Amennyiben frissíteni szeretné a honlapunkon keresztül megadott személyes adatait, ezt megteheti azon az oldalon, ahol eredetileg regisztrálta magát, vagy a data.protection@hu.pwc.com e-mail címen jelezheti felénk ezirányú kérését.

Személyes adatok megőrzése esetén nem vállalunk felelősséget az adatok folyamatos pontosságának ellenőrzéséért. Ha arról kapunk tájékoztatást, hogy a honlapunkon keresztül közölt személyes adatokban változás következett be, az azonosított látogató által megadott friss információk alapján lehetőség szerint elvégezzük a megfelelő módosításokat.

Általános szabályként a honlap látogatóinak nem kell regisztrálniuk magukat a honlapon ahhoz, hogy hozzáférjenek annak egyes részeihez. Bizonyos esetekben megkérhetjük a látogatót arra, hogy regisztrálja magát a honlapon azért, hogy birtokában legyen az azonosításához szükséges felhasználói azonosítónak és jelszónak, és hogy hozzá tudjon férni egyes műveletekhez, illetve a prémium weboldalakon található bizalmas üzleti információkhoz és a honlap tulajdonosának szellemi tulajdonát képező információkhoz.

Ha ellenőrizni szeretné a honlapon keresztül közölt információkat, jelezze ezt felénk a fenti e-mail címen és biztosítjuk a hozzáférést. A vonatkozó jogszabályok szerint a hozzáférési igényért díjat számíthatunk fel.

Leiratkozás

Amennyiben le szeretne iratkozni a levelezési listánkról vagy regisztrációját törölni szeretné, az ehhez szükséges lépéseket a megfelelő weboldalon, és az Önnek küldött kommunikációkban jelezzük, illetve ezen igényét a data.protection@hu.pwc.com e-mail címre küldött értesítéssel is jelezheti felénk.

Adatok megőrzése

A velünk közölt személyes adatokat csak addig őrizzük meg, amíg arra a célra, amelyre Ön azokat megadta, szükség van, illetve ameddig azok megőrzésére törvényi előírás kötelez minket.

Például a látogatók elérhetőségi adatait (ideértve a honlap bizonyos részeihez való hozzáféréshez szükséges regisztráció során kapott adatokat) addig őrizzük meg, amíg az információkra a látogató kérésének teljesítéséhez szükség van, illetve amíg a felhasználó nem kéri tőlünk ezen adatok törlését. A levelező listánkon szereplő adatokat és a nekünk küldött e-maileket addig őrizzük meg, amíg azok megőrzése a látogató kérése teljesítésének elősegítése érdekében indokolt.

A szakmai életrajzokat akkor töröljük, amikor azokra már nincs szükség, vagy a humán erőforrás osztályunk elavultnak ítéli meg.

Cookie-k és naplófájlok

A PwC Magyarország egyes esetekben, amikor a látogatók meglátogatják a honlapját, vagy a látogató és a PwC Magyarország között történő e-mail levelezés során automatikusan gyűjt bizonyos típusú információkat. Ilyen automatikus gyűjtési technika a cookie-k használata és a webszerver által végrehajtott naplózás IP címgyűjtés céljából. A fenti technikák segítségével történő adatgyűjtés lehetővé teszi számunkra, hogy teljesebb képet kapjunk a weboldalaink használatáról, és javítsuk azok működését, használhatóságát és hatékonyságát, valamint mérni tudjuk a marketing tevékenységünk hatékonyságát.

Cookie-k - Kis méretű szöveges fájlokat - úgynevezett cookie-kat - használunk, amelyek a látogatók merevlemez meghajtóján tárolódnak el. Ezek a segítségünkre vannak abban, hogy személyre szabottabb webes élményt tudjunk nyújtani Önnek. A cookie felhasználható például arra, hogy a regisztrációs információk egy adott weboldalon eltárolódjanak, és ezáltal a felhasználónak ne kelljen ismételten megadni a regisztrációs adatokat a weboldal későbbi meglátogatásakor. A weboldalakkal kapcsolatos statisztikai adatokat harmadik felek gyűjtik be, az IP címeket kizárólag statisztikai jelentések készítése céljából továbbítjuk ezeknek a harmadik feleknek.

A cookie-k használata ma már általános jelenség a legtöbb weboldalon. Mindazonáltal, ha Ön úgy érzi, hogy ez zavaró, a legtöbb böngésző program lehetőséget ad a cookie-k használatának letiltására. Ilyen esetben azonban Ön nem tud élni az ismételt regisztráció elkerülésének lehetőségével, és esetleg a honlap más funkcióit is csak korlátozottan tudja használni. A honlapunkról való kilépés után Ön törölni tudja a cookie-kat a gépéről, amennyiben úgy akarja.

Naplófájlok - Annak érdekében, hogy a honlapunkat megfelelően menedzselni tudjuk, előfordulhat, hogy bizonyos információkat - az anonimitás megőrzése mellett - a rendszereinken naplózunk, és a látogatókról kategorizált nyilvántartást készítünk bizonyos információk mentén, mint például a domain, a honlap meglátogatásához alkalmazott böngésző program fajtája. Az ilyen statisztikai adatokat összesített formában közöljük a webmestereinkkel. A fenti eszközök segítségével tudjuk biztosítani azt, hogy a honlapunk a lehető legjobb webes élményt nyújtsa a látogatóknak, és hogy hatékony információforrás legyen.

Módosítások

A PwC Magyarország fenntartja a jogot, hogy a jelen adatbiztonsági nyilatkozatot bármikor módosítsa. A nyilatkozat jelentős módosításait honlapunkon egyértelműen jelezzük.

Adatbázis NAIH nyilvántartási száma:

PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.: 40542

PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.: 40902