Εισαγωγή στη Μισθοδοσία Προσωπικού


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 21 ώρες 300€ Ιδιώτης Εταιρεία

Σύντομη περιγραφή:

Εισαγωγή στη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στα θέματα μισθοδοσίας, της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας μέχρι και τις τελευταίες νομοθετικές τροποποιήσεις.

Διδακτέα ύλη:

Βασικές Έννοιες Εργατικής Νομοθεσίας

 • Συμβάσεις (Συλλογικές και Επιχειρησιακές Συμβάσεις )
 • Μισθωτοί – Χρονικά Όρια Eργασίας
 • Αποδοχές (Ημερομίσθιο, Ωρομίσθιο, Απουσίες, Συστήματα εργασίας, Υπερωρίες, Υπερεργασία κ.λ.π)

Νομοθεσία ΙΚΑ

 • Ασφαλιζόμενος στο ΙΚΑ (Άμεσα - Έμμεσα)
 • "Παλαιοί" και "Νέοι" ασφαλιζόμενοι
 • Διάκριση εξαρτημένης από άλλες έννομες σχέσεις εργασίας
 • Ημέρες ασφάλισης
 • Ασφαλιστικές εισφορές
 • Προθεσμία καταβολής εισφορών
 • Αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές
 • Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις

Λογιστική Μισθοδοσίας Προσωπικού 

Λογιστικές εγγραφές Μισθοδοσίας με βάση τους κωδικούς του Ε.Γ.Λ.Σ.

Θέματα Μισθοδοσίας Προσωπικού

 • Υπολογισμοί μισθών και ημερομισθίων
 • Υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης
 • Προετοιμασία και κατάρτιση μισθοδοσίας (Μικτές και Καθαρές Αποδοχές)
 • Κρατήσεις μισθοδοσίας
 • Έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Επιθεώρηση εργασίας  και στον ΟΑΕΔ (Σύμφωνα με την Υ.Α. 17227/32/22-08-2012)
 • Επίλυση πρακτικών θεμάτων μισθοδοσίας

Ώρες διεξαγωγής: 

18:00 – 21:15

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου). 

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ).