Ηλεκτρονική διασύνδεση ΟΑΕΔ - ΣΕΠΕ


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 4 ώρες 120€ Ιδιώτης Εταιρεία

Απευθύνεται:

Σε προϊστάμενους και Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών, Διευθύνσεων Ανθρωπίνου Δυναμικού  και Λογιστηρίων. 

Στόχος: 

Είναι οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν για το νέο τρόπο διασύνδεσης και ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ στη πράξη.

Διδακτέα ύλη:

  • Αναγγελία Πρόσληψης
  • Πίνακες Προσωπικού (ιδιαιτερότητες συμπλήρωσης Συμπληρωματικού Πρόσληψης, Συμπληρωματικού Αποδοχών, Συμπληρωματικού ωραρίου, Τροποποιητικού ωραρίου)  
  • Αποστολή εντύπων λήξης σχέσεων εργασίας (έντυπο Οικειοθελούς Αποχώρησης - Βεβαίωση Δήλωση Εργοδότη για συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ή Έργου - Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας)
  • Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης

Για όλα τα παραπάνω θα αναπτυχθούν ο τρόπος και οι ιδιαιτερότητες συμπλήρωσης των παραπάνω εντύπων και οι προθεσμίες αποστολής και θα διευκρινιστεί οτιδήποτε  αναφέρεται στις σχετικές εγκυκλίους για την ηλεκτρονική διασύνδεση ΟΑΕΔ-ΣΕΠΕ.

Ώρες διεξαγωγής:

17:30 - 21:30

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου). 

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45).