Τα Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 20 ώρες 425€ (*) Ιδιώτης Εταιρεία

Σύντομη περιγραφή:

Βασικές χρηματοοικονομικές εφαρμογές για τα στελέχη των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. 

Στόχος:

Η εκπαίδευση των στελεχών των ναυτιλιακών εταιρειών στις βασικές τεχνικές και εργαλεία της χρηματοοικονομικής διαχείρισης των εμπορικών πλοίων, καθώς και στις πρακτικές αξιολόγησης των επενδυτικών αποφάσεων και χρηματοδότησης στον χώρο της εμπορικής ναυτιλίας. Παράλληλα, επιδιώκεται η εξοικείωση των στελεχών με χρήσιμα εργαλεία της χρηματοοικονομικής διοίκησης των επιχειρήσεων και η εφαρμογή τους, μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, στο χρηματοοικονομικό management των ναυτιλιακών εταιρειών. 

Διδακτέα ύλη:

  1. Δομή και Οικονομική Λειτουργία των Ναυλαγορών – Ο Ρόλος των Ναυλοδεικτών– Η Αγορά των Ναυτιλιακών Παραγώγων για την κάλυψη του κινδύνου των ναύλων και κόστους καυσίμων - Προθεσμιακές συμφωνίες, Οptions και Swaps: αρχές λειτουργίας και τιμολόγησης – σχέσεις με τα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα - Ασκήσεις και εφαρμογές
  2. Τα Οικονομικά της Ανταγωνιστικότητας των Ναυτιλιακών Εταιρειών – Ανάλυση Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας Εμπορικού Πλοίου: Παραγωγικότητα - Κόστος - Έσοδα – Κεφάλαιο Κίνησης – Τιμές Μεταχειρισμένων, Αξία Scrap και ο ρόλος του Πληθωρισμού - Workshop: Χρηματοοικονομική ανάλυση οικονομικών καταστάσεων και μέτρηση απόδοσης – χρήσιμοι αριθμοδείκτες
  3. Ταμιακές Ροές Ταξιδίου και Εκμετάλλευσης Πλοίου - Εφαρμογές στην Τιμολογιακή Πολιτική των ναυλώσεων και το Χρηματοοικονομικό Μanagement των πλοίων – χρήσιμα χρηματοοικονομικά εργαλεία
  4. Κόστος και πηγές Χρηματοδότησης - ο ρόλος  του Τραπεζικού Δανεισμού και της προσφυγής στις Κεφαλαιαγορές - Τα τραπεζικά κριτήρια αξιολόγησης και τιμολόγησης των ναυτιλιακών πιστωτικών κινδύνων – Covenants και Εξασφαλίσεις- Παραδείγματα και εφαρμογές  
  5. Μεθοδολογίες Αποτίμησης Αξίας Εμπορικών Πλοίων – Εκτίμηση Ταμιακών Ροών και Κόστους Κεφαλαίων – Μέθοδοι Payback, NPV, IRR - Workshop: Case Study με αντικείμενο την αποτίμηση και αξιολόγηση της αγοράς εμπορικού πλοίου
  6. Θέματα Οικονομικής Επικαιρότητας: 
  •     Οικονομική Κρίση και Μεθοδολογία Αποτιμήσεων:  Μέθοδος του Αμβούργου
  •     Βασιλεία ΙΙΙ και Χρηματοδότηση Ναυτιλίας

Εισηγητής:

Αριστογείτων Καπερώνης, Οικονομολόγος, πρώην στέλεχος Τράπεζας, MA, PhD

Ώρες διεξαγωγής:

18:00 – 21:15

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξάγεται στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Το σεμινάριο επιδοτείται  από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).