Εισαγωγή στο Ναυτικό Δίκαιο


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 15 ώρες 400€ (*) Ιδιώτης Εταιρεία

(*) Σε όσους επιλέξουν να παρακολουθήσουν το πλήρες πρόγραμμα για ΝΑΥΤΙΛΙΑ (περιλαμβάνει 'Ναυτιλιακή Λογιστική σύμφωνα με τα IFRS (ΔΠΧΑ)', 'Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας', 'Φορολογικά της Ναυτιλίας', 'Εργασιακά Θέματα της Ναυτιλίας' και 'Ναυτικό Δίκαιο'), παρέχεται ειδική τιμή 1.100€ για το σεμινάριο 'Ναυτιλιακή Λογιστική σύμφωνα με τα IFRS (ΔΠΧΑ)' και έκπτωση 20% στα υπόλοιπα σεμινάρια της κατηγορίας αυτης.

Στόχος: 

Η εκπαίδευση στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών στα ειδικά θέματα του Ναυτικού Δικαίου.

Διδακτέα ύλη: 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ι. Οι πηγές του ναυτικού δικαίου

 • Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (ΚΙΝΔ)
 • Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΚΔΝΔ)
 • Οι διεθνείς συμβάσεις
 • Το κοινοτικό δίκαιο

ΙΙ. Το Πλοίο

 • Έννοια του πλοίου
 • Πλωτό Ναυπήγημα 

ΙΙΙ. Τα πρόσωπα στη ναυτιλιακή επιχείρηση

 • Φορείς της ναυτιλιακής επιχείρησης (πλοιοκτήτης, εφοπλιστής, συμπλοιοκτησία, ναυτική εταιρεία)
 • Το πλήρωμα 
 • Ο πλοίαρχος

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 1976

(Για τον περιορισμό της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις)

Γενικά: Διάφορα συστήματα περιορισμού της ευθύνης 

Ι. Η Διεθνής σύμβαση του Λονδίνου

 • Εισαγωγή
 • Χαρακτηριστικά
 • Πεδίο εφαρμογής
 • Επιλογή μη εφαρμογής

ΙΙ. Πρόσωπα που δικαιούνται να περιορίσουν την ευθύνη τους

 • Πλοιοκτήτης
 • Ναυλωτής
 • Εφοπλιστής
 • Ο διαχειριστής του πλοίου
 • Ασφαλιστής

ΙΙ. Συμπεριφορά που αποκλείει το δικαίωμα του περιορισμού - άρθρο 4 της Συμβάσεως

ΙΙΙ. Απαιτήσεις που υπόκεινται σε περιορισμό - Άρθρο 2 της Συμβάσεως

IV. Απαιτήσεις που εξαιρούνται από τον περιορισμό – άρθρο 3

Καθορισμός των ορίων της ευθυνής 

ΝΑΥΛΩΣΗ

Είδη ναυλώσεως: γυμνού σκάφους, χρονοναύλωση, ναύλωση κατά ταξίδι

Ι. Γυμνού σκάφους

 • Νομική φύση
 • Χαρακτηριστικά ναυλώσεως

ΙΙ. Χρονοναύλωση

 • Υποχρεώσεις του εκναυλωτή
 • Υποχρεώσεις του ναυλωτή
 • Νομική φύση
 • Σημαντικές ρήτρες του NYPE 46 ναυλοσυμφώνου

ΙΙΙ. Ναύλωση κατά ταξίδι

 • Έννοια
 • Χαρακτηριστικά
 • Διαφορές με χρονοναύλωση
 • Υποχρεώσεις εκναυλωτή
 • Υποχρέωση ναυλωτή
 • Υπολογισμός demurrage
 • Despatch
 • Laytime

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ι. Κατάρτιση της σύμβασης ναυλώσεως

 • Τα άλλα πρόσωπα της ναυλώσεως: ο φορτωτής και ο παραλήπτης
 • Χαρακτηριστικά της ναυλωσεως 

ΙΙ.Τα έγγραφα της ναυλώσεως

 • Το περιεχόμενο του ναυλωσυμφώνου
 • Το περιεχόμενο της φορτωτικής 

ΙΙΙ. Υποχρεώσεις του Εκναυλωτή

 • Σχετικά με το πλοίο
 • Σχετικά με το φορτίο 

Η ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΑΓΗΣ - ΒΙΣΜΠΥ

 • Έννοια
 • Τα πρόσωπα στη σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς:
      - Μεταφορέας,
      - Φορτωτής και
      - Παραλήπτης

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΧΑΓΗΣ - ΒΙΣΜΠΥ

 • Η φορτωτική ναυλώσεως
 • Άλλα παρόμοια με τη φορτωτική έγγραφα
 • Αντικείμενο της μεταφοράς
 • Τα χρονικά όρια της συμβάσεως θαλάσσιας μεταφοράς πραγμάτων
 • Το πεδίο εφαρμογής των Κανόνων Χάγης-Βίσμπυ στις διεθνείς μεταφορές
 • Υποχρεώσεις του θαλάσσιου μεταφορέα και του φορτωτή κατά τη σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς πραγμάτων
      - Σχετικά με το πλοίο
      - Σχετικά με το φορτίο 

Η υποχρέωση του μεταφορέα να εκδώσει φορτωτική: Είδη φορτωτικής

ΤΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Ι. Κοινή αβαρία

 • Έννοια και λειτουργία

ΙΙ. Θαλάσσια αρωγή

 • Μορφές αρωγής
 • Βοηθούμενοι
 • Ο κίνδυνος
 • Οι αμοιβές της αρωγής («σώστρα»)

Εισηγήτρια: 

Αγγελική Σπαγάκου, Δικηγόρος Αθηνών και Αγγλίας (Solicitor), Ειδίκευση στο Εμπορικό και Ναυτικό Δίκαιο

Ώρες διεξαγωγής:

18:00 - 21:15

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξάγεται στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Το σεμινάριο επιδοτείται  από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).

2η ΗΜΕΡΑ
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 1976 
(ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ)
 
Γενικά : Διάφορα συστήματα περιορισμού της ευθύνης 
 
Ι. Η Διεθνής σύμβαση του Λονδίνου
· Εισαγωγή
· Χαρακτηριστικά
· Πεδίο εφαρμογής
· Επιλογή μη εφαρμογής
 
ΙΙ. Πρόσωπα που δικαιούνται να περιορίσουν την ευθύνη τους 
Πλοιοκτήτης,  ναυλωτής, εφοπλιστής, ο διαχειριστής του πλοίου, ασφαλιστής
 
ΙΙ. Συμπεριφορά που αποκλείει το δικαίωμα του περιορισμού -άρθρο 4 της Συμβάσεως
 
ΙΙΙ. Απαιτήσεις που υπόκεινται σε περιορισμό - Άρθρο 2 της Συμβάσεως
 
IV. Απαιτήσεις που εξαιρούνται από τον περιορισμό – άρθρο 3
 
Καθορισμός των ορίων της ευθυνής 
 
 
3η ΗΜΕΡΑ
ΝΑΥΛΩΣΗ
 
Είδη ναυλώσεως: γυμνού σκάφους, χρονοναύλωση, ναύλωση κατά ταξίδι
Ι. Γυμνού σκάφους,
· Νομική φύση 
· Χαρακτηριστικά ναυλώσεως
 
ΙΙ. Χρονοναύλωση
· Υποχρεώσεις του εκναυλωτή
· Υποχρεώσεις του ναυλωτή
· Νομική φύση
· Σημαντικές ρήτρες του NYPE 46 ναυλοσυμφώνου
 
ΙΙΙ. Ναύλωση κατά ταξίδι.
· Έννοια
· Χαρακτηριστικά
· Διαφορές με χρονοναύλωση
· Υποχρεώσεις εκναυλωτή
· Υποχρέωση ναυλωτή
· Υπολογισμός demurrage
· Despatch
· Laytime
 
4η ΗΜΕΡΑ
Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 
Ι. Κατάρτιση της σύμβασης ναυλώσεως 
· Τα άλλα πρόσωπα της ναυλώσεως: ο φορτωτής και ο παραλήπτης
· Χαρακτηριστικά της ναυλωσεως 
 
ΙΙ.Τα έγγραφα της ναυλώσεως 
· Το περιεχόμενο του ναυλωσυμφώνου 
· Το περιεχόμενο της φορτωτικής 
 
ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ –
· Σχετικά με το πλοίο 
· Σχετικά με το φορτίο 
 
Η ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΑΓΗΣ - ΒΙΣΜΠΥ
· Έννοια 
· Τα πρόσωπα στη σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς: 
· Μεταφορέας, 
· Φορτωτής και 
· Παραλήπτης
 
5η ΗΜΕΡΑ
ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΧΑΓΗΣ-ΒΙΣΜΠΥ
· Η φορτωτική ναυλώσεως
· Άλλα παρόμοια με τη φορτωτική έγγραφα
· Αντικείμενο της μεταφοράς. 
· Τα χρονικά όρια της συμβάσεως θαλάσσιας μεταφοράς πραγμάτων
· Το πεδίο εφαρμογής των Κανόνων Χάγης-Βίσμπυ στις διεθνείς μεταφορές
· Υποχρεώσεις του θαλάσσιου μεταφορέα και του φορτωτή κατά τη σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς πραγμάτων 
· Σχετικά με το πλοίο 
· Σχετικά με το φορτίο 
 
Η υποχρέωση του μεταφορέα να εκδώσει φορτωτική: Είδη φορτωτικής
 
ΤΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
 
Ι. Κοινή αβαρία
Έννοια και λειτουργία
 
ΙΙ. Θαλάσσια αρωγή 
Μορφές αρωγής
Βοηθούμενοι
Ο κίνδυνος
Οι αμοιβές της αρωγής («σώστρα»)