Ναυτιλία / Shipping

Ειδική τιμή €2.100 χορηγείται σε όσους επιλέξουν το σύνολο του προγράμματος.


Πλήρης Χρηματοοικονομική, Λογιστική, Φορολογική και Εργασιακή Ανάλυση

H PwC σχεδίασε και παρουσιάζει κύκλο εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη Ναυτιλία.

Ο νέος σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος εστιάζει στην επαρκή κατανόηση των βασικών λειτουργιών της Ναυτιλιακής επιχείρησης με ιδιαίτερη έμφαση στα Χρηματοοικονομικά, Λογιστικά, Φορολογικά και Εργασιακά θέματα και στο Ναυτικό Δίκαιο.

Περιλαμβάνει την εκπαίδευση των στελεχών των ναυτιλιακών εταιρειών στη θεωρητική και πρακτική κατάρτισή τους στη Ναυτιλιακή Λογιστική και στα ειδικά θέματα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και στις βασικές τεχνικές και εργαλεία της χρηματοοικονομικής διαχείρισης των εμπορικών πλοίων, καθώς και στις πρακτικές αξιολόγησης των επενδυτικών αποφάσεων και χρηματοδότησης στο χώρο της εμπορικής ναυτιλίας. Παράλληλα, επιδιώκεται η εξοικείωση των στελεχών με χρήσιμα εργαλεία της χρηματοοικονομικής διοίκησης των επιχειρήσεων και η εφαρμογή τους, μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, στο χρηματοοικονομικό management των ναυτιλιακών εταιρειών.  

Σημειώνουμε ότι ειδικά για τα Λογιστικά Θέματα, το σεμινάριο έχει πλήρως επικαιροποιηθεί με αναλυτική περιγραφή του λογιστικού χειρισμού σύμφωνα με τα IFRS πρακτικών θεμάτων που αφορούν στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις (πλοιοκτήτριες και management εταιρείες).

Στόχος:

  • Η εξειδίκευση στη Ναυτιλιακή Λογιστική που εφαρμόζουν οι πλοιοκτήτριες και management εταιρείες  και η αναλυτική παρουσίαση του συνολικού λογιστικού κυκλώματος της λειτουργίας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και των ειδικών θεμάτων τους  (Λογαριασμός Πλοιάρχου, Reporting, Κοστολόγηση, Φορολογία Πλοίων, Οικονομικές Καταστάσεις και Ανάλυση τους).
  • Η εκπαίδευση στις βασικές χρηματοοικονομικές εφαρμογές για τα στελέχη των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
  • Η παρουσίαση των φορολογικών θεμάτων των Ναυτιλιακών εταιρειών (Φόρος Πλοίων, Φορολόγηση αμοιβών Αξιωματικών και πληρωμάτων κ.λ.π.).
  • Η επαρκής αντιμετώπιση των εργασιακών θεμάτων των Ναυτιλιακών επιχειρήσεων (ημισθοδοσία των πληρωμάτων, Συλλογικές Συμβάσεις με πληρώματα πλοίων, Ν.Α.Τ.).
  • Η εκπαίδευση στο Ναυτικό Δίκαιο