Η Μίσθωση των Ακινήτων


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 3 ώρες 120€ Ιδιώτης Εταιρεία

H PwC, έχοντας εμπειρία και πλήρη τεχνική κατάρτιση σε όλα τα επαγγελματικά εκπαιδευτικά και ενημερωτικά προγράμματα που υλοποιεί με απόλυτη συνέπεια και συνέχεια από το 1996, επανασχεδίασε το ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα Ακίνητα.

Ο νέος σχεδιασμός εστιάζει στην πλήρη κατανόηση των βασικών λειτουργιών της Αγοράς των Ακινήτων, τις μεθόδους εκτίμησης των ακινήτων από τους εκτιμητές, με παράλληλη εξέταση των Νομικών, Λογιστικών, Χρηματοδοτικών και Φορολογικών θεμάτων των ακινήτων.

Τμήμα του πλήρους σεμιναρίου (41 ωρών) αποτελεί το παρόν σεμινάριο "Εισαγωγικά και Νομικά Θέματα Ακινήτων".

Στόχος:

Να παρουσιάσει σε σύντομο χρόνο, τα βασικά θέματα και τα νομικά θέματα των ακινήτων.

Απευθύνεται σε Οικονομικούς Διευθυντές, Μεσίτες, Δικηγόρους, στελέχη τραπεζών και εταιρειών Leasing, Λογιστές, Συμβούλους ακινήτων και επιχειρήσεων και σε όσους ασχολούνται με τα ακίνητα κ.λ.π.            

Το σεμινάριο αποσκοπεί:

 1. Να παρέχει διεξοδική κατά το δυνατόν ανάλυση των ρυθμίσεων και ειδικότερα μία συστηματοποίηση ή συσχετισμό των παλαιών διατάξεων του Π.Δ. 34/1995 με τις νέες του ν.4242/2014
 2. Να ενημερώσει ως προς τις πρακτικές εφαρμογές των νέων ρυθμίσεων, με σχετικά υποδείγματα συμβάσεων ή παραδείγματα στην εμπορική πρακτική.

Η ανωτέρω παρουσίαση εν γένει φιλοδοξεί να παρέχει τα βασικά εργαλεία στον ειδικό ή επαγγελματία για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των ζητημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσει στις εμπορικές μισθώσεις, ανεξαρτήτως εαν βρίσκεται στην πλευρά του μισθωτή ή εκμισθωτή.

Διδακτέα ύλη:

Τροποποιήσεις του ν.4242/2014 ως προς τις εμπορικές μισθώσεις:

Α. Οι ρυθμίσεις ως προς τις νέες (μετά τις 28-2-2014) μισθώσεις

 • Α1. Έννοια νέων μισθώσεων
 • Α2. Γενική εφαρμογή του Αστικού Κώδικα και της αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων
 • Α3. Οι νέες ρυθμίσεις για την χρονική διάρκεια και το δικαίωμα καταγγελίας μισθωτή-εκμισθωτή
 • Α4. Λοιπές τροποποιήσεις σε ειδικότερα θέματα και διατάξεις που διατηρούνται σε ισχύ

Β. Οι ρυθμίσεις ως προς τις παλαιές μισθώσεις (πριν τις 28-2-2014)

 • Β1. Έννοια παλαιών μισθώσεων (πεδίου εφαρμογής) και διακρίσεις αυτών
 • Β2. Γενική εφαρμογή του Π.Δ.34/1995 και νέες τροποποιήσεις σε αυτόν
 • Β3. Ειδικότερα οι ρυθμίσεις ως προς την καταγγελία και την διάρκεια
 • Β4. Μεταβατικές διατάξεις

Γ. Πρακτική Εφαρμογή

 • Γ1. Παρουσίαση δύο υποδειγμάτων συμβάσεων
 • Γ2. Συζήτηση σε πρακτικά θέματα και ερωτήσεις.

Εισηγητής:

Νίκος Α. Ράπτης, Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω

Ώρες διεξαγωγής:

18.00 – 21:15

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξάγεται στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%).