Φορολογικά των Ακινήτων


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 15 ώρες 400€ Ιδιώτης Εταιρεία

Στόχος:

Να παρουσιάσει σε σύντομο χρόνο, τα φορολογικά θέματα των ακινήτων.

Απευθύνεται σε Οικονομικούς Διευθυντές, Μεσίτες, Δικηγόρους, στελέχη τραπεζών και εταιρειών Leasing, Λογιστές, Συμβούλους ακινήτων και επιχειρήσεων και σε όσους ασχολούνται με τα ακίνητα κλπ.            

Διδακτέα ύλη:

Ημέρα 1η:

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ:

 1. Παρουσίαση του συστήματος. Οι χάρτες του Υπ. Οικονομικών
 2. Αξία φορολογητέα και αγοραία. Τα συγκριτικά στοιχεία
 3. Τα Φύλλα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας
 4. Τα έντυπα Κ1 - Κ9 και το ΑΑ Γης
 5. Ο Υπολογισμός αξίας επικαρπίας και ψιλής Κυριότητας
 6. Υπολογισμός αξίας δουλείας χρήσης και δουλείας οίκησης

Ημέρα 2η:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι:

 1. Φόρος Γονικής Παροχής
 2. Φόρος Κληρονομιάς
 3. Φόρος Δωρεάς

Ημέρα 3η:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΙ:

 1. ΦΠΑ Ακινήτων
 2. Τέλος Χαρτοσήμου

Ημέρα 4η

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΙΙ:

 1. Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων
 2. Η πρώτη κατοικία
 3. Το Αμάχητο τεκμήριο αποπερατωμένου κτίσματος
 4. Ο ΕΝΦΙΑ
 5. Το έντυπο Ε9

Ημέρα 5η:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙV:

 1. Φόρος εισοδήματος - Η μη είσπραξη των μισθωμάτων και η διαδικασία της εκχώρησης μισθωμάτων στο Δημόσιο
 2. Τεκμήριο απόκτησης και το τεκμήριο συντήρησης ακινήτου
 3. Η εξοχική και η δευτερεύουσα κατοικία
 4. Οι πισίνες, η Θέση στάθμευσης κ.λ.π.       

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξάγεται στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%).