Η Εκτίμηση των Ακινήτων


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 6 ώρες 150€ Ιδιώτης Εταιρεία

H PwC, έχοντας εμπειρία και πλήρη τεχνική κατάρτιση σε όλα τα επαγγελματικά εκπαιδευτικά και ενημερωτικά προγράμματα που υλοποιεί με απόλυτη συνέπεια και συνέχεια από το 1996, επανασχεδίασε το ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα Ακίνητα.

Ο νέος σχεδιασμός εστιάζει στην πλήρη κατανόηση των βασικών λειτουργιών της Αγοράς των Ακινήτων, τις μεθόδους εκτίμησης των ακινήτων από τους εκτιμητές, με παράλληλη εξέταση των Νομικών, Λογιστικών, Χρηματοδοτικών και Φορολογικών θεμάτων των ακινήτων.

Τμήμα του πλήρους σεμιναρίου (41 ωρών) αποτελεί το παρόν σεμινάριο "Εισαγωγικά και Νομικά Θέματα Ακινήτων".

Στόχος:

Να παρουσιάσει σε σύντομο χρόνο, τα βασικά θέματα και τα νομικά θέματα των ακινήτων.

Απευθύνεται σε Οικονομικούς Διευθυντές, Μεσίτες, Δικηγόρους, στελέχη τραπεζών και εταιρειών Leasing, Λογιστές, Συμβούλους ακινήτων και επιχειρήσεων και σε όσους ασχολούνται με τα ακίνητα κ.λ.π.            

Διδακτέα ύλη:    

Ημέρα 1η:

  • Οι Μέθοδοι Εκτίμησης Ακινήτων
  • Καθορισμός της αγοραίας και της εύλογης αξίας
  • Έννοια των Εκτιμητικών Προτύπων
  • Παράγοντες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν την αξία του ακινήτου
  • Υπεραξία ακινήτου

Ημέρα 2η:

  • Οι εκτιμητές - πραγματογνώμονες ανεγνωρισμένου κύρους
  • Η εκτίμηση διατηρητέων ακινήτων
  • Η διαδικασία αυτοψιών ακινήτων, Οι αποτιμήσεις για το άρθρο 9 του Ν. 2190/1920

Εισηγητής:

Χαραλαμπόπουλος Χαράλαμπος, πρώην Ορκωτός Εκτιμητής, πρώην Πρόεδρος Εκτιμητικής Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής, Επιστημονικός Σύμβουλος Solum Property Solutions

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξάγεται στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%).