Εισαγωγικά και Νομικά Θέματα Ακινήτων


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 6 ώρες 150€ Ιδιώτης Εταιρεία

H PwC, έχοντας εμπειρία και πλήρη τεχνική κατάρτιση σε όλα τα επαγγελματικά εκπαιδευτικά και ενημερωτικά προγράμματα που υλοποιεί με απόλυτη συνέπεια και συνέχεια από το 1996, επανασχεδίασε το ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα Ακίνητα.

Ο νέος σχεδιασμός εστιάζει στην πλήρη κατανόηση των βασικών λειτουργιών της Αγοράς των Ακινήτων, τις μεθόδους εκτίμησης των ακινήτων από τους εκτιμητές, με παράλληλη εξέταση των Νομικών, Λογιστικών, Χρηματοδοτικών και Φορολογικών θεμάτων των ακινήτων.

Τμήμα του πλήρους σεμιναρίου (41 ωρών) αποτελεί το παρόν σεμινάριο "Εισαγωγικά και Νομικά Θέματα Ακινήτων".

Στόχος:

Να παρουσιάσει σε σύντομο χρόνο, τα βασικά θέματα και τα νομικά θέματα των ακινήτων.

Απευθύνεται σε Οικονομικούς Διευθυντές, Μεσίτες, Δικηγόρους, στελέχη τραπεζών και εταιρειών Leasing, Λογιστές, Συμβούλους ακινήτων και επιχειρήσεων και σε όσους ασχολούνται με τα ακίνητα κ.λ.π.            

Διδακτέα ύλη:

Ημέρα 1η:

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: 

 1. Το Ακίνητο και τα είδη των ακινήτων
 2. Κίνδυνοι επένδυσης σε ακίνητα
 3. Η λειτουργία της αγοράς ακινήτων
 4. Παράγοντες που την επηρεάζουν
 5. Ελληνική Οικονομία και Ακίνητα 

Εισηγητής:

Χαραλαμπόπουλος Χαράλαμπος, Ορκωτός Εκτιμητής

Ημέρα 2η:     

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 1. Τύπος και υλοποίηση Εμπραγμάτων δικαιοπραξιών, (Συμβολαιογραφικό έγγραφο, μεταγραφή, Υποθηκοφυλακείο, Κτηματολόγιο, έλεγχος τίτλων κ.λ.π.)
 2. Ο ρόλος του Συμβολαιογράφου, του Δικηγόρου, της Τράπεζας.

ΑΡΧΕΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 1. Έννοια Πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας, επικαρπίας και οίκησης
 2. Έννοια νομής και κατοχής ακινήτου
 3. Η Πραγματική δουλεία και η προσωπική δουλεία
 4. Ενάσκηση επικαρπίας
 5. Διαιρεμένη ιδιοκτησία (οριζόντια, κάθετη και σύνθετη)
 6. Η οροφοκτησία (Σύσταση και κανονισμός σχέσεων συνιδιοκτητών)
 7. Εμπράγματη ασφάλεια (υποθήκη, προσημείωση υποθήκης και ενέχυρο)
 8. Ερμηνεία δικονομικών όρων (Αγωγή, Έφεση, Αναίρεση, Αναψηλάφηση, απαράδεκτο, παραδεκτό, αόριστο, ορισμένο, αβάσιμο, βάσιμο κ.λ.π.) 

Εισηγητής:

Χρυσάνθη Σταχτου, Δικηγόρος, Senior Associate PwC  

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξάγεται στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%).