Προϋπολογισμός - Budgeting


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 11 ώρες 360€ Ιδιώτης Εταιρεία

Απευθύνεται:

Σε Οικονομικούς Διευθυντές, Λογιστές, σε στελέχη επιχειρήσεων και οικονομικούς συμβούλους επιχειρήσεων, ελεύθερους επαγγελματίες που ασχολούνται με τον προϋπολογισμό και το cash flow.

Στόχος:  

 • Να ενημερώσει και να περιγράψει τους στόχους της σύνταξης προϋπολογισμού και cash flow καθώς και για τις διαδικασίες προετοιμασίας και κατάρτισης
 • Να αναλύσει και να παρουσιάσει τα είδη προϋπολογισμών και την μέθοδο κατάρτισής τους
 • Να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ με πρακτικά παραδείγματα σύνταξης και προετοιμασίας προϋπολογισμών και cash flow    

Διδακτέα ύλη:

 • Οι στόχοι της σύνταξης του προϋπολογισμού
 • Διαδικασία κατάρτισης Προϋπολογισμού
 • Καθοριστικός παράγοντας για σύνταξη προϋπολογισμού (Principal budget)
 • Προϋπολογισμός πωλήσεων
 • Προϋπολογισμός παραγωγής
 • Προϋπολογισμός πρώτων υλών
 • Προϋπολογισμός άμεσης εργασίας
 • Προϋπολογισμός Γ.Β.Ε.
 • Η σημασία του διαχωρισμού του κόστους σε σταθερό και μεταβλητό κατά την σύνταξη και την ανάλυση του προϋπολογισμού
 • Προϋπολογιστικός Ισολογισμός
 • Προϋπολογισμένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως
 • Ταμειακός  Προϋπολογισμός (Cash budget)
 • Πολιτική στην κατάρτιση των προϋπολογισμών
 • Πρακτικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού
 • Είδη προϋπολογισμών:
 • Σταθερός προϋπολογισμός (fixed budget)
 • Αναπροσαρμοζόμενος προϋπολογισμός (rolling budget)
 • Ελαστικός προϋπολογισμός (flexible budget)
 • Προϋπολογισμός από μηδενική βάση (zero – based – budgeting)
 • Προϋπολογισμός με βάση το A.B.C.
 • Προϋπολογισμός επενδύσεων 
 • Προϋπολογιστικός έλεγχος (controlling budget)
 • Προϋπολογισμός και Νεκρό σημείο 
 • Αξιολόγηση Προϋπολογισμού με βάση το Balanced Scorecard
 • Αξιολόγηση προϋπολογισμού με βάση το benchmarking
 • Κατάσταση ταμειακών ροών με βάση την έμμεση και την άμεση μέθοδο (cash flow statement) 
 • Αξιολόγηση προϋπολογισμού με βάση τις ταμειακές ροές
 • Ανάλυση ευαισθησίας προϋπολογισμών (sensitivity analysis) 

Η παρουσίαση του σεμιναρίου θα συνοδεύεται με παραδείγματα σε όλες τις ενότητες.

Εισηγητής: 

Δρ. Στάθης Κριαράς, Οικονομολόγος - Κοστολόγος

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξάγεται στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου). 

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).