Κοστολόγηση με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τα ΔΠΧΑ (IFRS)


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 20 ώρες 600€ Ιδιώτης Εταιρεία

Σύντομη περιγραφή:

Πλήρης θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στην Κοστολόγηση (Management Costing), ανάπτυξη της τεχνικής σύνδεσής της με τα Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014) και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΠΧΑ/ IFRS).    

Στόχος:

 • Να ενημερώσει για την κοστολογική δομή και να περιγράψει τις διαδικασίες κοστολόγησης
 • Να αναλύσει βασικά ζητήματα κοστολόγησης, να περιγράψει την τεχνική της και να γίνει σύνδεση με τις διατάξεις του Νόμου 4308/2014 των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) και των IFRS
 • Να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες με πρακτικά παραδείγματα κοστολόγησης (case studies) στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων

Διδακτέα ύλη:

 • Ανάλυση Κόστους με βάση τον Τρόπο Ενσωμάτωσής του
 • Ανάλυση Κόστους με βάση την Μεταβολή του Όγκου Παραγωγής
 • Ανάλυση Κόστους με βάση τον Χρόνο Προσδιορισμού του
 • Μεταβλητή Κοστολόγηση και Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
 • Συσχετισμός  Αποθήκης και Κοστολόγησης
 • Τεχνικές Προδιαγραφές  Προϊόντων και Κοστολόγηση
 • Αποτιμήσεις – Απογραφές  Αποθεμάτων
 • Κοστολόγηση  Βιομηχανίας Μαζικής Παραγωγής με το Πλήρες Κόστος
 • Πρότυπη Κοστολόγηση (Standard cost) και Ανάλυση Αποκλίσεων Βιομηχανίας
 • Κοστολόγηση κατά Δραστηριότητα (Activity Based Costing)
 • Μείωση Κόστους με βάση το A.B.C.
 • Μείωση Κόστους με βάση τα Αποθέματα
 • Κοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής
 • Κοστολόγηση Παροχής Υπηρεσιών
 • Κοστολόγηση Εμπορικής Εταιρείας
 • Εξωλογιστική - Εσωλογιστική Κοστολόγηση
 • Νεκρό Σημείο και Λήψη  Επιχειρηματικών Αποφάσεων
 • Σχετικό Κόστος  (Relevant  Cost) και Τιμολόγηση
 • Balanced  Scorecard (Ισορροπημένη Στοχοθεσία)
 • Ε.Λ.Π. - Δ.Λ.Π. (I.F.R.S) και Κοστολόγηση

Εισηγητής:

Δρ. Στάθης Κριαράς, Οικονομολόγος - Κοστολόγος, Συγγραφέας

Ώρες διεξαγωγής:

18:00 – 21:15

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξάγεται στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου). 

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).