Μισθοδοσία στην Πράξη

Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
02/10/2017 42 ώρες 600€ Ιδιώτης Εταιρεία

Σύντομη περιγραφή:

Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στα θέματα μισθοδοσίας και της ασφαλιστικής - εργατικής νομοθεσίας, όπως ισχύουν μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.  

Στόχος:

 • Διάκριση και Παρακολούθηση των Εργασιακών Σχέσεων
 • Χειρισμός ειδικών περιπτώσεων και κατηγοριών Εργασιακών Θεμάτων
 • Απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης της Μισθοδοσίας και των Αμοιβών και Εξόδων Προσωπικού
 • Πλήρης αφομοίωση, μέσω πρακτικών παραδειγμάτων και ασκήσεων

Διδακτέα ύλη:

 • Συμβάσεις - Επιχειρησιακές Συμβάσεις
 • Μισθωτοί – Χρονικά Όρια Eργασίας
 • Αποδοχές (Ημερομίσθιο, Ωρομίσθιο, Απουσίες, Συστήματα εργασίας, Υπερωρίες, Υπερεργασία κ.λ.π) 
 • Φορολόγηση Αποδοχών (σε χρήμα και σε είδος). Ανάλυση της Απόφασης της Γ.Γ.Δ.Ε. Πολ. 1219/2014
 • Άδεια, Επίδομα και Αποδοχές Άδειας Μισθωτών
 • Γονική άδεια, Ασθένεια, Άδεια Γάμου κ.λ.π.
 • Επιδόματα εορτών και υπολογισμός πρόσθετων προσαυξήσεων
 • Επίδομα Ισολογισμού
 • Ημέρες Υποχρεωτικής Αργίας
 • Η Λύση της Εργασιακής Σύμβασης και η Διαθεσιμότητα
 • Ασφαλιστικές Εισφορές υπέρ IKA (Α.Π.Δ.)
 • Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών με τις νέες κλίμακες του φορολογικού έτους 2016
 • Δανεισμός Μισθωτού
 • Οι Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας για εισόδημα από μισθωτή εργασία
 • Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
 • Πλήρης Λογιστική Παρακολούθηση & Reporting 
 • Έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Επιθεώρηση εργασίας  και στον ΟΑΕΔ

Ώρες διεξαγωγής:

18:00 – 21:15

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξάγεται στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Χορήγηση πιστοποιητικών:

Το Κέντρο διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).