Νέο Έντυπο Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ (Φ2) - Πρόσφατες τροποποιήσεις της νομοθεσίας ΦΠΑ


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 5 ώρες 200€ Ιδιώτης Εταιρεία

Στόχος:

Η ημερίδα έχει ως στόχο την έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με το Νέο έντυπο Περιοδικής  Δήλωσης  ΦΠΑ (Φ2), την Κατάργηση Εκκαθαριστικής Δήλωσης ΦΠΑ, τις Τροποποιήσεις διατάξεων ΦΠΑ μέχρι και το ν. 4316/2014, τον τόπο φορολογίας των υπηρεσιών και τα νέα ειδικά καθεστώτα, θέματα  PRO-RATA, Διακανονισμός παγίων, Παραγραφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ.

Θέματα που θα αναπτυχθούν:

 • Αναλυτική παρουσίαση του νέου εντύπου της Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ που θα υποβάλλεται για πράξεις που πραγματοποιούνται από το έτος 2015
 • Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ - Πώς θα γίνεται η τακτοποίηση των διαφορών που θα προκύπτουν κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου
 • Πρόσφατες τροποποιήσεις του Κώδικα ΦΠΑ. Ειδικότερα:
  • Άρθρο 39 - Ειδικό καθεστώς  μικρών επιχειρήσεων  - Απαλλαγή από τις υποχρεώσεις του ΦΠΑ  - Μετατάξεις από και στο κανονικό καθεστώς και συναφείς υποχρεώσεις και δικαιώματα
  • Άρθρο 39α - Ειδικό καθεστώς απόδοσης φόρου από τον λήπτη αγαθών και υπηρεσιών - Ανακυκλώσιμα απορρίμματα - Κατασκευή τεχνικών έργων προς αναθέτουσες αρχές, κλπ.
  • Άρθρο 39β - Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής - Προϋποθέσεις ένταξης - Υποχρεώσεις και δικαιώματα των υποκειμένων και των πελατών τους
  • Άρθρο 33 - Αναλυτική παρουσίαση του διακανονισμού του ΦΠΑ των παγίων, ύστερα από τις πρόσφατες τροποποιήσεις
  • Νέα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ σχετικά με τον τόπο φορολογίας των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών / τηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
 • Επιμερισμός δικαιώματος έκπτωσης  - Pro-Rata
 • Διακανονισμός έκπτωσης ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών - Παραδείγματα
 • Παραγραφή δικαιώματος επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου
 • Τόπος φορολογίας των υπηρεσιών. Γενικοί κανόνες και εξαιρέσεις. Υπηρεσίες που φορολογούνται στη χώρα του λήπτη και συναφείς υποχρεώσεις υποκειμένων (Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών - περιπτώσεις υποβολής και χρόνος υποβολής. Είσπραξη/καταβολή προκαταβολών για ενδοκοινοτικές υπηρεσίες)
 • Λοιπά επίκαιρα θέματα

Ώρες διεξαγωγής:

16:30 – 21:30

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου). 

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).