Τεκμηρίωση Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Transfer Pricing)


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 9 ώρες 400€ Ιδιώτης Εταιρεία

Σύντομη περιγραφή:

Πλήρης, κατανοητή και πρακτική ενημέρωση και παρουσίαση για τις διατάξεις και τη νέα μεθοδολογία προέγκρισης των ενδοομιλικών συναλλαγών,  με όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.

Στόχος:

 • Να ενημερώσει τις Εταιρείες που λειτουργούν με οποιοδήποτε τύπο και μορφή στην Ελλάδα, για τη συμμόρφωση των ενδοομιλικών συναλλαγών με την αρχή των ίσων αποστάσεων, για την Τεκμηρίωση Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών
 • Να παρουσιάσει το νέο πλαίσιο προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, όπως καθορίστηκε με τους νόμους 4172/2013 και 4174/2013 (Άρθρα 21 & 22) και την απόφαση ΓΓΔΕ με αριθμό Πολ. 1097/2014

Διδακτέα ύλη:

 • Αναλυτική παρουσίαση των νέων διατάξεων ( Άρθρα 21 & 22 Νόμου 4174/2013 και την απόφαση ΓΓΔΕ με αριθμό Πολ. 1097/2014)
 • Οι ενδοομιλικές συναλλαγές
 • Η Δημιουργία Φακέλων τεκμηρίωσης και το περιεχόμενό τους - Χρόνος κατάρτισης
 • Μέθοδοι υπολογισμού τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών
 • Πότε δεν απαιτείται να υποβληθούν φάκελοι τεκμηρίωσης
 • Συγκριτικά στοιχεία και ο έλεγχός τους
 • Η Χρήση τραπεζών πληροφοριών (Data base)
 • Διαδικασία ελέγχου των φακέλων τεκμηρίωσης από τις αρμόδιες αρχές
 • Οι προβλεπόμενες κυρώσεις
 • Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης
 • Παραδείγματα για τη συμπλήρωση φακέλου τεκμηρίωσης

Ώρες διεξαγωγής: 

18:00 – 21:15

Ημέρες πραγματοποίησης:

Θα ανακοινωθούν

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου). 

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ).