Φορολογική Μεταχείριση Παροχών σε Είδος


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
28/09/2017 3 ώρες 180€ Ιδιώτης Εταιρεία

Σύντομη περιγραφή:

Στο άρθρο 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), ορίζεται διάταξη για την φορολόγηση των παροχών σε είδος. Από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εκδόθηκαν εγκύκλιοι με διευκρινίσεις για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης.

Το σεμινάριο έχει ως στόχο να παρουσιάσει στον Λογιστή, Φοροτεχνικό και Νομικό που ασχολούνται με τα θέματα φορολογίας, με κατανοητό και αντιληπτό τρόπο και με τη χρήση παραδειγμάτων και πινάκων, το περιεχόμενο της διάταξης του νόμου καθώς των ερμηνειών που δόθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. .

Διδακτέα ύλη:

 • Πότε υφίσταται εργασιακή σχέση
 • Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για τη φορολόγηση της μισθωτής εργασίας
 • Παροχές σε είδος
 • -  Παραχώρηση Επιβατικού Αυτοκινήτου
 • - Δάνειο προς εργαζόμενο
 • - Δικαιώματα προαίρεσης
 • - Παραχώρηση κατοικίας
 • - Χορήγηση ειδικών παροχών (Δωροεπιταγές, Διατακτικές τροφής, στολές εργασίας, γάλα, τροφή στο χώρο εργασίας κ.λ.π.)
 • - Αξία παροχών σε σχέση με το ποσό των 300€
 • Εξαιρέσεις της φορολόγησης παροχής σε είδος
 • Φορολογικός συντελεστής
 • Μείωση του φόρου εισοδήματος

Εισηγητής:

Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager, PwC

Ώρες διεξαγωγής:

18:00 – 21:15

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου). 

Σημείωση:

Υπενθυμίζουμε τη δυνατότητα που έχετε να παρακολουθήσετε το συγκεκριμένο σεμινάριο και με τη μέθοδο του e-learning. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ...e-learning

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).